Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cyswllt

Manylion cysylltu, oriau agor a map a sut i gyrraedd swyddfeydd y cyngor ym Mro Morgannwg

 

 

Nodwch ar gyfer talu rhandiroedd, rhyddid gwybodaeth/rheoli gwybodaeth amgylcheddol, bridiant dir, trwyddedu a chynllunio mae angen dewis 'incwm arall' o'r ddewislen. 

 

Ffurflen Cysylltu Ar-lein Gyflawn

 

Canolfan Gysylltu (C1V)

 

Oherwydd pwysau gweithredol parhaus, mae Cyswllt Un Fro yn newid ei oriau gwaith dros dro a bydd ar agor rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd hyn yn caniatáu i ni ganolbwyntio mwy o adnoddau ar gyfer yr adegau prysuraf a sicrhau y darperir y gwasanaeth gorau posibl i breswylwyr. Y tu allan i'r adegau hyn, bydd preswylwyr yn dal i allu cysylltu â'r gwasanaeth ar gyfer argyfyngau. Diolch am eich dealltwriaeth a'ch amynedd wrth i ni recriwtio a hyfforddi adnoddau ychwanegol a dychwelyd i oriau gwaith arferol.

 

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton,

Y Barri,

CF63 4RU

 

Oriau Agor:

Llun - Iau: 8:30am - 5:00pm

Gwener: 8:30am - 4:30pm

Penwythnosau: Ar gau

Swyddfa'r Doc

Heol yr Isffordd,

Y Barri

CF63 4RT

 

Oriau Agor:

Llun - Gwener: 9:00am - 12:30pm a 1:00pm - 5:00pm

Penwythnosau: Ar gau