Cost of Living Support Icon

Cyswllt

Manylion cysylltu, oriau agor a map a sut i gyrraedd swyddfeydd y cyngor ym Mro Morgannwg

 

 

Nodwch ar gyfer talu rhandiroedd, rhyddid gwybodaeth/rheoli gwybodaeth amgylcheddol, bridiant dir, trwyddedu a chynllunio mae angen dewis 'incwm arall' o'r ddewislen. 

 

Canolfan Gysylltu (C1V)

 

Mae tîm y ganolfan gyswllt (C1V) yn eithriadol o brysur. Helpwch ni i roi blaenoriaeth i alwadau preswylwyr sydd angen ein cymorth fwyaf trwy ddefnyddio ffurflenni ar-lein lle y bo’n bosibl a ffonio ar gyfer materion brys yn unig. 

 

 

Llun - Gwener: 8am - 5pm

 

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton,

Y Barri,

CF63 4RU

 

Oriau Agor:

Llun - Iau: 8:30am - 5:00pm

Gwener: 8:30am - 4:30pm

Penwythnosau: Ar gau

Swyddfa'r Doc

Heol yr Isffordd,

Y Barri

CF63 4RT

 

Oriau Agor:

Llun - Gwener: 9:00am - 12:30pm a 1:00pm - 5:00pm

Penwythnosau: Ar gau

 

Ni cheir mynediad i Swyddfeydd y Dociau heb apwyntiad.