Cyswllt

Manylion cysylltu, oriau agor a map a sut i gyrraedd swyddfeydd y cyngor ym Mro Morgannwg

 

 

Nodwch ar gyfer talu rhandiroedd, rhyddid gwybodaeth/rheoli gwybodaeth amgylcheddol, bridiant dir, trwyddedu a chynllunio mae angen dewis 'incwm arall' o'r ddewislen. 

 

Ffurflen Cysylltu Ar-lein Gyflawn

 

Canolfan Gysylltu (C1V)

Drwy Sgwrs We

Oriau gweithredu rhwng 9.00am a 5.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

 

 

Oherwydd y cyfyngiadau COVID-19 cyfredol, mae holl swyddfeydd y cyngor bellach ar gau nes bydd rhybudd pellach.

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton,

Y Barri,

CF63 4RU

 

Oriau Agor:

Llun - Gwener: Ar gau

Penwythnosau: Ar gau

Swyddfa'r Doc

Heol yr Isffordd,

Y Barri

CF63 4RT

 

Oriau Agor:

Llun - Gwener: Ar gau

Penwythnosau: Ar gau

Yr Alpau

Heol Chwarel yr Alpau,
Gwenfô,
CF5 6AA

 

Oriau Agor:

Llun - Gwener: Ar gau

Penwythnosau: Ar gau