Llyfrgelloedd

Benthyca llyfrau, a ffilmiau, mwynhau mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a defnyddio adnoddau ar-lein llyfrgelloedd y Fro

 

Gall aelodau llyfrgelloedd y Fro gael gafael ar dros 250,000 o lyfrau, 7,000 o lyfrau llafar a 10,000 o DVDs. Yn ogystal, gallant ragnodi llyfrau am ddim o bob cwr o Gymru, cael mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a mwynhau llu o wasanaethau penigamp eraill.

 

Vale of Glamorgan Libraries Logo

 

exclamation mark

COVID-19

Mae holl ganghennau Llyfrgell Bro Morgannwg ar gau am y tro, fel rhan o'r ymateb i bandemig COVID-19.

Ni chodir dirwy am unrhyw eitemau sydd ar fenthyg ar hyn o bryd a gaiff eu dychwelyd yn hwyr, ac mae'r holl wasanaethau digidol sydd ar gael i'n haelodau o'u cartrefi yn gweithredu fel yr arfer.

 

join the libraryYmuno ar-lein

 

 

 

Borrowbox launch May 2 Welsh

 

 

 

Lit-Scheme

Project Cynllun Llên Pawb

Mae Llyfrgelloedd Bro Morgannwg yn aelod o Gynllun Llên Pawb Llenyddiaeth Cymru.

 

Nod y cynllun yw cynnig cyfleoedd ysgrifennu creadigol i unigolion a grwpiau o fewn eu hawdurdod aelod.

 

Yn rhan o broject Llên Pawb diweddar yn Llyfrgell Sain Tathan, gweithiodd disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Sain Tathan gyda Rufus Mufasa, addysgwr hip-hop, awdur geiriau a rapiwr, i greu cân rap.

 

 

Dewis Cymru Logo Welsh