Llyfrgelloedd

Mae Clicio a Chasglu nawr ar agor

O ddydd Llun 29ain Mehefin, gall aelodau llyfrgell ym Mro Morgannwg neilltuo hyd at bum eitem gan ddefnyddio ein gwasanaeth clicio a chasglu. Defnyddiwch ein catalog ar-lein neu ffoniwch ni i wneud eich archebion ac unwaith y byddant ar gael, byddwn yn cysylltu â chi i archebu amser casglu sy’n gyfleus i chi. Nodwch fod yn rhaid i chi archebu ymlaen llaw i gasglu unrhyw eitemau o'r llyfrgell ar hyn o bryd.

 

Ar hyn o bryd, dim ond yn llyfrgelloedd y Barri, y Bontfaen, Penarth a Llanilltud Fawr y mae'r gwasanaeth hwn ar gael.  Mae'r holl ganghennau eraill ar gau dros dro.  Mae'r canghennau hyn ond ar agor am amseroedd cyfyngedig. Am fanylion oriau agor cyfredol, cliciwch yma.

 

Gellir dychwelyd eitemau yn awr i unrhyw un o'r pedair llyfrgell a restrwyd uchod yn ystod eu horiau agor. Dychwelwch y llyfrau at y mannau gollwng penodedig. Nid oes angen i chi drefnu apwyntiad i ddychwelyd eitemau.

 

Nodwch nad yw cynwysyddion a bagiau ailgylchu, na bagiau cŵn ar gael ar hyn o bryd yng nghanghennau llyfrgelloedd Bro Morgannwg.

 

Vale of Glamorgan Libraries Logo

 

join the library

Mae Cofrestru Ar-lein ar Agor

 

Gallwch nawr ymuno ar-lein i gael mynediad ar unwaith i'n hadnoddau ar-lein o gartref.  Cliciwch y botwm isod i gychwyn:

 

Ymuno ar-lein

 

 

 

Borrowbox launch May 2 Welsh

 

 

 

Lit-Scheme

Project Cynllun Llên Pawb

Mae Llyfrgelloedd Bro Morgannwg yn aelod o Gynllun Llên Pawb Llenyddiaeth Cymru.

 

Nod y cynllun yw cynnig cyfleoedd ysgrifennu creadigol i unigolion a grwpiau o fewn eu hawdurdod aelod.

 

Yn rhan o broject Llên Pawb diweddar yn Llyfrgell Sain Tathan, gweithiodd disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Sain Tathan gyda Rufus Mufasa, addysgwr hip-hop, awdur geiriau a rapiwr, i greu cân rap.

 

 

Dewis Cymru Logo Welsh