Llyfrgelloedd

Benthyca llyfrau, cerddoriaeth a ffilmiau, mwynhau mynediad am ddim i'r rhyngrwyd a defnyddio adnoddau ar-lein llyfrgelloedd y Fro

 

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Gwasanaeth Llyfrgelloedd

 

Mae ein hadeiladau llyfrgell yn y Barri, y Bont-faen, Llanilltud Fawr a Phenarth yn cynnig gwasanaeth clicio a chasglu i aelodau'r llyfrgell fenthyg eitemau. Mae defnyddio'r gwasanaeth hwn yn hawdd; porwch ein catalog ar-lein a rhowch eich archebion ar-lein drwy fewngofnodi gyda'ch rhif aelodaeth a'ch PIN. Pan fydd eich eitem yn barod i'w chasglu, byddwn yn cysylltu â chi gan ddefnyddio'r dull cyswllt a ffefrir gennych er mwyn trefnu amser casglu sy'n gyfleus i chi. Os nad ydych yn siŵr o'ch rhif aelodaeth neu'ch PIN, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu chwilio amdanynt. Gall defnyddwyr nad ydynt ar-lein hefyd gysylltu â'u cangen leol dros y ffôn i gadw eitemau.

 

Os nad ydych yn siŵr beth i'w ddarllen nesaf, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein gwasanaeth "dip lwcus" lle bydd staff llyfrgelloedd yn paratoi detholiad o bum llyfr yn seiliedig ar eich dewisiadau darllen. Cysylltwch â'ch llyfrgell leol dros y ffôn neu drwy e-bost os hoffech ddefnyddio'r gwasanaeth hwn.

 

Noder, yn unol â'r rheolau a nodwyd gan Lywodraeth Cymru, mae’n ofynnol i bob aelod o'r cyhoedd wisgo gorchuddion wyneb wrth fynd i mewn i adeiladau llyfrgell oni bai eu bod wedi'u heithrio'n feddygol.

 

Os na allwch ymweld â ni'n bersonol ar hyn o bryd, peidiwch ag anghofio y gallwch hefyd ymuno ar-lein a chael mynediad am ddim ac ar unwaith i'n hystod enfawr o adnoddau electronig gan gynnwys llyfrau elyfrau, llyfrau sain a chylchgronau.

 

 

Vale of Glamorgan Libraries Logo

 

Join Your Local Library

Mae Cofrestru Ar-lein ar Agor

Gallwch nawr ymuno ar-lein i gael mynediad ar unwaith i'n hadnoddau ar-lein o gartref.  Cliciwch y botwm isod i gychwyn:

 

Ymuno ar-lein

 

Wild world heroes banner WELSH

 

Lit-Scheme

Project Cynllun Llên Pawb

Mae Llyfrgelloedd Bro Morgannwg yn aelod o Gynllun Llên Pawb Llenyddiaeth Cymru.

 

Nod y cynllun yw cynnig cyfleoedd ysgrifennu creadigol i unigolion a grwpiau o fewn eu hawdurdod aelod.

 

Yn rhan o broject Llên Pawb diweddar yn Llyfrgell Sain Tathan, gweithiodd disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Sain Tathan gyda Rufus Mufasa, addysgwr hip-hop, awdur geiriau a rapiwr, i greu cân rap.

 

 

Dewis Cymru Logo Welsh