Llyfrgelloedd

Benthyca llyfrau, a ffilmiau, mwynhau mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a defnyddio adnoddau ar-lein llyfrgelloedd y Fro

 

Gall aelodau llyfrgelloedd y Fro gael gafael ar dros 250,000 o lyfrau, 7,000 o lyfrau llafar a 10,000 o DVDs. Yn ogystal, gallant ragnodi llyfrau am ddim o bob cwr o Gymru, cael mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a mwynhau llu o wasanaethau penigamp eraill.

 

Vale of Glamorgan Libraries Logo

  

information icon

Ailwampio Llawr Cyntaf Llyfrgell Penarth

Mae llawr cyntaf Llyfrgell Penarth yn cael ei ailwampio’n helaeth rhwng 7 – 25 Mai.Yn ogystal â derbyn cot o baent, bydd yr ardal hefyd yn cael silffoedd a chelfi newydd.Mae un hanner y gofod yn cael ai aildrefnu er mwyn gwella’r cyfleusterau astudio, tra bydd yr hanner arall yn cael silffoedd symudol i greu gofod mwy hyblyg.Bydd ardal lai o’r llawr cyntaf yn gartref i gasgliad Hanes Lleol y llyfrgell, gan wella hygyrchedd yr adnodd unigryw hwn.

Caiff y gwaith ei gynnal rhwng Dydd Mawrth 2 a Dydd Sadwrn 25 Mai, ac yn ystod yr amser hwn ni fydd yr ardal na’r stoc lyfrau ar gael i staff nac i gwsmeriaid.Bydd detholiad bach o lyfrau o’r llawr cyntaf ar gael ar y llawr gwaelod a bydd cwsmeriaid yn parhau i allu cyrchu’r holl adnoddau a stoc o lyfrgelloedd eraill y Fro.

 

 

 

 

Borrowbox launch May 2 Welsh

 

 

Dewis Cymru Logo Welsh