Llyfrgelloedd

Benthyca llyfrau, cerddoriaeth a ffilmiau, mwynhau mynediad am ddim i'r rhyngrwyd a defnyddio adnoddau ar-lein llyfrgelloedd y Fro

 

Rydym yn cyhoeddi y bydd ein gwasanaethau yn newid ychydig wrth i’r cyfyngiadau lleol ddod i rym:

 

Tra bydd y cyfyngiadau lleol ar waith rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i atal pobl rhag pori drwy gasgliadau’r llyfrgelloedd a gwneud trefniadau i ddefnyddio Cyfrifiaduron Personol er mwyn diogelu defnyddwyr y llyfrgell a staff. Rydyn ni’n siŵr mai dim ond am gyfnod byr y bydd hyn ac rydym yn gobeithio galluogi pobl i bori’r casgliadau a defnyddio’r Cyfrifiaduron Personol eto cyn gynted ag y gallwn.

 

Mae llyfrgelloedd yn dal ar agor i fenthyca llyfrau drwy ein gwasanaeth Clicio a Chasglu a gallwch hefyd ddychwelyd llyfrau ar unrhyw adeg yn ystod oriau agor.

 

Os nad ydych yn aelod o’r llyfrgell eto, mae croeso i chi ymuno ar-lein. Os ydych eisoes yn aelod gallwch lawrlwytho eitemau i’w darllen yn eich cartref neu ddechrau defnyddio ein gwasanaeth Clicio a Chasglu yn syth ar ôl i chi ymuno.

 

Mae Clicio a Chasglu yn hawdd; y cyfan sydd angen ei wneud yw mewngofnodi i gatalog y llyfrgell gyda’ch rhif adnabod personol i roi hyd at 5 o lyfrau o’r neilltu a byddwn ni’n rhoi gwybod i chi pan fyddan nhw’n barod i’w casglu. Os nad ydych yn siŵr beth i’w ddarllen nesaf gallwn ddewis bag o lyfrau ar eich rhan.   Os ydych wedi anghofio eich rhif adnabod personol neu erioed wedi cael un o’r blaen, ffoniwch un o’n llyfrgelloedd a byddwn yn creu un ar eich cyfer. 

 

 

Gallwch ddal i fenthyca llyfrau clawr caled ac e-Lyfrau, llyfrau ar Gryno Ddisgiau ac e-lyfrau Sain, gallwch lawrlwytho e-Gomics ac e-Gylchgronau, defnyddio Ancestry.com yn eich cartref a chwilio ein hadnoddau ar-lein. A'r cyfan am ddim.   

 

Nodwch nad yw cynwysyddion a bagiau ailgylchu, na bagiau cŵn ar gael ar hyn o bryd yng nghanghennau llyfrgelloedd Bro Morgannwg.

 

Vale of Glamorgan Libraries Logo

 

join the library

Mae Cofrestru Ar-lein ar Agor

Gallwch nawr ymuno ar-lein i gael mynediad ar unwaith i'n hadnoddau ar-lein o gartref.  Cliciwch y botwm isod i gychwyn:

 

Ymuno ar-lein

 

 

 

Borrowbox launch May 2 Welsh

 

 

 

Lit-Scheme

Project Cynllun Llên Pawb

Mae Llyfrgelloedd Bro Morgannwg yn aelod o Gynllun Llên Pawb Llenyddiaeth Cymru.

 

Nod y cynllun yw cynnig cyfleoedd ysgrifennu creadigol i unigolion a grwpiau o fewn eu hawdurdod aelod.

 

Yn rhan o broject Llên Pawb diweddar yn Llyfrgell Sain Tathan, gweithiodd disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Sain Tathan gyda Rufus Mufasa, addysgwr hip-hop, awdur geiriau a rapiwr, i greu cân rap.

 

 

Dewis Cymru Logo Welsh