Cost of Living Support Icon

Llyfrgelloedd

Benthyca llyfrau, cerddoriaeth a ffilmiau, mwynhau mynediad am ddim i'r rhyngrwyd a defnyddio adnoddau ar-lein llyfrgelloedd y Fro

 

BFI REPLAY - 60 mlynedd o straeon ar y sgrîn wedi'u digideiddio a'u cadw ar eich cyfer chi yn unig

Ar gael ym mhob un o'n llyfrgelloedd.

 

Mae BFIReplay, sydd ar gael yn benodol i lyfrgelloedd benthyg cyhoeddus y DU, yn adnodd AM DDIM i ddefnyddwyr bori a mwynhau at ddibenion hamdden neu astudio. Miloedd o fideos - rhai cyfarwydd, rhai na welwyd ers degawdau…

 

Mae’r adnodd unigryw hwn yn rhoi mynediad democrataidd at dreftadaeth delweddau symudol y cenhedloedd ac mae wedi’i greu mewn partneriaeth â Rhanbarthau’r DU a'r Archifau Ffilm Cenedlaethol felly gallwch fod yn sicr bod digonedd o gynnwys hiraethus o Gymru hefyd.

 

I gyrchu'r adnodd hwn, cliciwch ar eicon BFIReplay ar fwrdd gwaith cyfrifiadur personol y llyfrgell.

 

 

Vale of Glamorgan Libraries Logo

 

Join Your Local Library

Mae Cofrestru Ar-lein ar Agor

Gallwch nawr ymuno ar-lein i gael mynediad ar unwaith i'n hadnoddau ar-lein o gartref.  Cliciwch y botwm isod i gychwyn:

 

Ymuno ar-lein

 

 

 

 

 

Dewis Cymru Logo Welsh