Cost of Living Support Icon

Catalog Ar-lein y Llyfrgell

Chwiliwch ein catalog ar-lein am lyfr, DVD neu grynoddisg sydd o ddiddordeb i chi

 

Os ydych chi wedi ymuno â’r llyfrgell, gallwch chi ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell a’ch rhif cyfrinachol i weld gwybodaeth am eich benthyciadau cyfredol, newid eich manylion, adnewyddu eich eitemau, gwneud cais am eitemau newydd, rhagnodi eitemac adolygu teitlau rydych chi wedi chwilio amdanynt neu wedi eu benthyg o’r blaen (adnoddau Saesneg).

 

Os nad oes gennych rif cyfrinachol, gofynnwch i’r staff am un pan fyddwch chi yn y llyfrgell tro nesaf.

search the catalogue

 

 •  Sut mae newid fy rhif unigryw?

   - Mynd i hafan llyfrgelloedd

   - Clicio botwm Online Catalogue

   - Cliciwch ar Log In yn y ddewislen ar frig y sgrin

   - Rhoi rhif eich cerdyn llyfrgell a'ch cyfrinair (rhif unigryw) i mewn

   - Clicio Log In

   - Dylai eich enw ymddangos ar ben y sgrin chwilio

   - Clicio botwm My Account ar ochr chwith y sgrin

   - Clicio botwm Change PIN

   - Rhowch eich hen rif i mewn, yna eich rhif newydd

   - Clicio botwm Update

   - Clicio botwm Log Off os ydych chi wedi gorffen