Cost of Living Support Icon

Bro Morgannwg Strategaeth Llyfrgelloedd a Dogfennau Cysylltiedig

Ein gweledigaeth yw darparu gwasanaeth llyfrgelloedd a gwybodaeth modern sy'n diwallu anghenion newidiol ein cymunedau. Bydd y gwasanaeth yn gynhwysol, yn gynaliadwy, yn addasadwy, yn ddibynadwy ac o ansawdd uchel. Mae ein hamcanion gweithredol wedi'u rhestru ar ein Cynllun Tîm Blynyddol.