Cost of Living Support Icon

Llyfrgelloedd Plant a Phobl Ifanc

Mae amrywiaeth eang o lyfrau i blant a phobl ifanc ym mhob un o’n llyfrgelloedd.

 

Mae llyfrgelloedd mawr i blant yn Llyfrgell Penarth a Llyfrgell Newydd Gyfoes y Sir yn y Barri ar ei newydd wedd gyfoes. Yn Llyfrgell y Sir Y Barri mae’r Adran Ieuenctid ar wahân gyntaf yn Llyfrgelloedd y Fro.

 

Chatterbooks Clonclyfrau Logo

 

I ddysgu mwy am gynllun Clonclyfrau, ewch i wefan yr Asiantaeth Ddarllen.

Clonclyfrau

Mae nifer o lyfrgelloedd yn cynnal sesiynau darllen ‘Clonclyfrau’ i blant 4–12 oed. 

Cysylltwch â’ch llyfrgell leol am wybodaeth bellach. 


homework help

Help gyda gwaith Cartref 

Oes angen help llaw arnat ti gyda dy waith cartref?

Mae llawer o lyfrau gwybodaeth ar gael ar-lein a gall aelodau’r llyfrgell eu gweld 24 awr y dydd ar ein tudalen help gyda gwaith cartref.

 

Help gyda Gwaith Cartref

cyber security

Diogelwch Ar-lein

Mae’r Rhyngrwyd yn lle gwych i ddysgu pethau newydd a chyffrous. Yn bwysicach na dim, dylet ti aros yn ddiogel a chael hwyl. Dyma sut i fod yn glyfar ac yn ddiogel tra wyt ti ar-lein.

 

 

Cyngor ar diogelwch ar-lein

Plant o dan 5 oed

Babanod wrth eu Bodd â Llyfrau. Dewch i weld ein hadran fabanod i gael gwybodaeth am Amser Stori, Dechrau Da a sesiynau Dechrau Da Cropian Da sy’n digwydd mewn llyfrgelloedd ledled Bro Morgannwg.

 

Gwybodaeth a chefnogaeth