Cost of Living Support Icon

Clybiau Cod

Dysgu creu cod gyda Gwasanaeth y Llyfrgell

Rhwydwaith o glybiau creu cod ar ôl ysgol ledled y DU i blant 9-13 oed, wedi eu cynnal gan wirfoddolwyr yw Clwb Cod.

 

Os oes gen ti syniad am gêm, ap neu wefan, ond dim syniad sut i’w adeiladu, Clwb Cod yw’r lle i ti!

 

Bob wythnos, byddwn ni’n edrych ar elfennau sylfaenol a rhoi amser rhydd i ti weithio ar brosiect. Byddwn ni’n defnyddio gwahanol adnoddau ym mhob sesiwn, yn cynnwys Scratch, Python, Raspberry Pi, robotiaid a llawer mwy.

 

www.codeclub.org.uk

 

Code Club Logo

 

code green high 5

Clwb Cod Llyfrgell y Bont-faen

Dyddiad: Bob dydd Mercher

Amser: 3.30-4.30

Manylion: am fanylion pellach am Glwb Cod y Bont-faen ac i siarad â’r trefnydd, ewch i hafan swyddogol Code Club

Tocynnau: mae angen rhagnodi lle i fynd i'r Clwb Cod - galwch heibio i'r llyfrgell neu gysyllltu fel isod.

Cysylltu: Ffoniwch 01446 773941 neu e-bostio  cowbridgelibrary@valeofglamorgan.gov.uk

 

code pink

Clwb Cod Llyfrgell Penarth

Dyddiad: bob dydd Mawrth

Amser: 3.45pm

Manylion: am fanylion pellach am Glwb Cod Penarth ac i siarad â’r trefnydd, ewch i hafan swyddogol Code Club.

Tocynnau: mae angen rhagnodi lle i fynd i'r Clwb Cod - galwch heibio i'r llyfrgell neu gysyllltu fel isod.

Cysylltu: Ffoniwch 029 2070 8438 neu e-bostio  PenarthLibrary@valeofglamorgan.gov.uk

code yellow bot

Clwb Cod Llyfrgell Llanilltud Fawr

Dyddiad: mae Clwb Cod y Llanilltud Fawr cael saib ar hyn o bryd ac yn gobeithio dychwelyd cyn bo hir. Cysylltwch â’r llyfrgell er mwyn cael y manylion diweddaraf.

Amser: i’w gadarnhau

Manylion: am fanylion pellach am Glwb Cod Llanilltud Fawr ac i siarad â’r trefnydd, ewch i hafan swyddogol Code Club.

Tocynnau: mae angen rhagnodi lle i fynd i'r Clwb Cod - galwch heibio i'r llyfrgell neu gysyllltu fel isod.

Cysylltu: ffoniwch 01446 792700 neu e-bostio LlantwitMajorLibrary@valeofglamorgan.gov.uk

CODE CLUB PEN

Clwb Cod Llyfrgell y Barri

Dyddiad: mae Clwb Cod y Barri’n cael saib ar hyn o bryd ac yn gobeithio dychwelyd cyn bo hir. Cysylltwch â’r llyfrgell er mwyn cael y manylion diweddaraf.

Amser: i’w gadarnhâi

Manylion: am fanylion pellach am Glwb Cod Llanilltud Fawr ac i siarad â’r trefnydd, ewch i hafan swyddogol Code Club. 

Tocynnau: mae angen rhagnodi lle i fynd i'r Clwb Cod - galwch heibio i'r llyfrgell neu gysyllltu fel isod.

Cysylltu: ffoniwch 01446 422425 neu e-bostio BarryLibrary@valeofglamorgan.gov.uk

20160106141224

Clwb Cod Llyfrgell Dinas Powys

Dyddiad: mae Clwb Cod Dinas Powys yn cael saib ar hyn o bryd ac yn gobeithio dychwelyd cyn bo hir. Cysylltwch â’r llyfrgell er mwyn cael y manylion diweddaraf.

Amser: i’w gadarnhau

Manylion: am wybodaeth bellach am y Clwb Cod, ewch i wefan Code Club

Tocynnau: nid oes angen tocynnau i fynd i’r clwb cod hwn. Gallwch ffonio neu e-bostio’r llyfrgell, neu alw heibio i ragnodi lle.

Cysylltu: ffoniwch 029 2051 2556 neu e-bostio DinasPowysLibrary@valeofglamorgan.gov.uk