Cost of Living Support Icon

Ffyrdd

Gwybodaeth ar greu ffordd, cynhaliaeth, atgyweiriadau, a dodrefn ar y stryd yn Fro Morgannwg.

 

Project Gwella Lôn Pum Milltir

Nod Project Gwella Lôn Pum Milltir yw gwella diogelwch ar hyd yr A4226 (Lôn Pum Milltir) rhwng yr A48, cyffordd Sycamore Crosshyd at Waycock Cross yn y Barri. 

 

Project Gwella Lôn Pum Milltir