Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg

   

Great House, Stryd Fawr, Cowbridge Road

15/09/19

Rheolaeth draffig ysbeidiol ar gyfer gwaith seilwaith dan ddaear o Great House y Stryd Fawr i Newcourt ar Cowbridge Road.

Contractwr: BT

Brookside, Dinas Powys

16/09/19 - 28/10/19

Bydd y ffordd ar gau ar gyfer gwaith ar y traciau. Y llwybr cerdded fydd ar gau fydd yr un o Brookside i Castle Close, Dinas Powys o 16/09/19 8:10pm tan 28/10/19 05:45am pob nos

Contractwr: Rheoli traffig gan A Plant Lux 

Hood Road, Y Barri

21/09/19

Bydd ffyrdd ar gau ar gyfer Parêd Pride y Barri. Y ffyrdd fydd ar gau fydd Hood Road, Island Road a’r Gyffordd â’r Stryd Fawr o 11:00am tan 12:00pm.

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Waterston, Lôn Pum Milltir

16/09/19 - 18/09/19

Bydd y ffordd ar gau i drwsio’r prif gyflenwad. Y ffordd fydd ar gau fydd  Walterston Lane o gyffordd yr A4226 Lôn Pum Milltir i’r gyffordd â Broad Hayes Llancarfan o16/09/19 8:00am tan 18/09/19 5:00pm.

Contractwr: Dŵr Cymru

Oxen Lane, Sain Tathan

16/09/19 - 20/09/19

Bydd y ffordd ar gau er mwyn gwneud gwaith NAR. Y ffordd fydd ar gau fydd Oxen Lane Llanmaes o’r gyffordd â Llanmaes Lane y tu allan i Oakwood i’r gyffordd â’r lôn ddienw ger y parc Carafanau o 16/09/19 12:01am tan 20/09/19 11:59pm. Ffordd arall drwy Eglwys Brewis Road a Pickeston Lane.

Contractwr: Rheoli traffig gan Amberon. 

Eglwys y Santes Fair, St Athan Road

16/09/19 - 20/09/19

Bydd ffordd ar gau ar gyfer cynnal gwaith gosod wyneb ffordd newydd  Y ffordd i’w chau yw St Lythan Road o gyffordd  St Athan road o’r gyffordd gyda Eglwys y Santes Fair i’r gyffordd â’r  Herberts Church Terrace o 16/09/19 09:00am tan 20/09/19 3:30pm.

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Paget Road, Y Barri

14/09/19 - 15/09/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro  er mwyn archwilio’r bont, o 10:00pm 14/09/19 tan 05:00am 15/09/19

Contractwr: Centurion

Cyffordd Porthkerry Road gyda Windsor Road, Y Barri

19/09/19 - 10/10/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith tyllau uno

Contractwr: Western Power Distribution

A48 Brocastle, Ger Plas-Newydd

13/09/19 - 17/09/19

Bydd rheolaeth draffig dros dro ar waith ar gyfer gwasanaethu. 

Contractwr: BT

A48 Brocastle, Ger Plas-Newydd

16/09/19 - 18/09/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith ar gyfer gwaith ar ffosydd.

Contractwr: BT

Gileston Road, Sain Tathan

17/09/19

Bydd rheolaeth draffig dros dro ar waith ar gyfer gwasanaethu. 

Contractwr: BT

Little Moors Hill Y Barri

04/09/19 - 17/09/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith ar ffosydd. 

Contractwr: Westen Power Distribution

Ystad Dai newydd Fforest, Pentremeurig

02/09/19 - 13/10/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith gosod llwybr cerdded

Contractwr: Rheoli traffig gan Forest Traffic Services 

West Walk Y Barri 

27/08/19 - 27/09/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith ar y prif gyflenwad nwy.

Contractwr:  Wales and West Utilities

A4226 (Lôn Pum Milltir)

Parhaus

Bydd nifer o oleuadau traffig ar waith ar hyd Lôn Pum Milltir i alluogi gwaith i wella’r briffordd.


  

21 Medi, 7.00am – 23 Medi, 7.00am

Cau pen y gogledd o Sycamore Cross i Amelia Trust Farm

 

12 Hydref, 7.00am – 14 Hydref, 7.00am

Cau pen y de o Weycock Cross i Ganolfan Heboga Cymru

 

19 Hydref, 7.00am – 21 Hydref, 7.00am

Cau pen y de o Ganolfan Heboga Cymru i gyffordd Moulton

 

 

Mae pob busnes yn yr ardal ar agor fel yr arfer. Gallwch eu cyrraedd drwy’r pen gyferbyn â’r pen sydd ar gau.

Glamorgan Street, Y Barri

12/08/2019 - 23/09/2019, 

Bydd ffordd ar gau er mwyn i gwaith ar y prif bibellau gael ei wneud.  Ffordd ar gau o’r gyffordd â Salisbury Road i gyffordd Victoria Road.

Contractwr: Morgan Sindall Construction 

Stryd Fawr, Llanilltud Fawr

22/07/19 - 24/10/19

Bydd rheolaeth draffig dros dro ar waith yn ystod gwaith gosod dwythell.

Contractwr: BT

Wick Road, Y Wig

17/06/19 - Parhaus

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro yn ystod gwaith adeiladu cyrbiau newydd ar ddatblygiad tai newydd.

Contractwr:  Rheoli traffig gan Forest Traffic Services

Pendoylan Lane, Sycamore Cross

12/05/19 - 06/10/19

Bydd cyfyngiad cyflymder 30mya ar waith ar gyfer adeiladu safle tai newydd.

Contractwr: Walters UK

Darren Close, Ffordd Llanilltud Fawr

15/04/19 - 15/10/19

Caiff llwybr cerdded 50 (Ffordd Llanilltud Fawr, y Bont-faen) ar gau o 15/04/19 00:00 tan 15/10/19 00:00.

Contractwr: Taylor Wimpey

Nant Talwg Way, Y Barri

01/04/19 - 30/09/19

Cau llwybr cerdded  B1/31/1 a B1/73/1 Nant Talwg, 7am tan 6pm 01/04/19 tan 30/09/19.

Contractwr: Morgan Sindall Construction 

B4265: rhwng cyffordd Llanilltud Fawr / Llan-faes a chyffordd Eglwys Brewis / Trebefered

11/02/19 - 31/10/19

Rheolaeth traffig ddwyffordd i alluogi cylchfan newydd a llwybrau cerdded cysylltiedig i gael eu hadeiladu’n ddiogel.

Station Street, Y Barri

10/09/18 - Yn barhaus

Bydd lôn yn cau rhwng Station Street a Kingsland Crescent er mwyn ailadeiladu clwb hen ddociau dociau'r Barri, ar 10/09/18 o 7am 60 wythnos. 

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Rhoda'r Adar, Y Barri

02/06/18 - Yn barhaus

Bydd y droetffordd o’r enw ‘Rhoda’r Adar’ yn y Barri ar gau am 18 mis er mwyn gwneud gwaith argyfwng.

Contractwr:  Cyngor Bro Morgannwg 

 

 

Sylwer: Gall pob dyddiad ac amser newid.