Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

 

The Verlands, Y Bont-faen

20/05/19 - 27/09/19

Cau llwybr cerdded L4/46a/1 a C2/3/1 o ochr 20 The Verlands i The Butts, y Bont-faen, bydd arwyddion yn dangos gwyriadau lleol.

Contractwr: Morgan Sindall Construction

Swanbridge Road, Sili 

20/05/19 - 24/05/19

Bydd y ffordd ar gau er mwyn gwneud gwaith gwaith i ailwynebu’r lôn gerbydau, bydd y ffordd ar gau o Swanbridge Road, Sili o gyffordd Cog Road at gyffordd Lavernock Road/South Road rhwng 8:30 a 16:00. (Ar agor yn y nos)

Contractwr: Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg 

Colcot Road a Greenbanks Drive, Y Barri

19/05/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn gwneud gwaith i osod 2 polyn newydd rhwng 9.30am a 3.30pm 19/05/19. 

Contractwr: USL Group, Amey Davies 

Barry Road, Y Barri

16/05/19 - 07/06/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn gwneud gwaith i drwsio prif gyflenwad nwy o gyffordd Tynewydd Road a Jenner Park.

Contractwr: Andrew Coleman

Beeches, Cardiff Road, Dinas Powys

19/05/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i adnewyddu ffrâm, bydd byrddau gwybodaeth ar gael.

Contractwr: Arvans Civils 

Cogan Hill, Windsor Road, Penarth

18/05/19 - 22/06/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn gwneud gwaith adnewyddu ar y bont rheilffordd (yn y nos).

Contractwr: ERH Communication, Paul Hatherall 

Penlan Road, Llandochau, Penarth

21/05/19 - 23/05/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn gwneud gwaith ailosod ffrâm a gorchuddio hydrant golchi.

Contractwr: Dŵr Cymru, Morrison Utility Services Ltd 

Dingle Road, Penarth

22/05/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn torri llystyfiant, codir byrddau gwybodaeth.

Contractwr: Rheoli traffig gan A Plant Lux 

A48, The Forge

19/05/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn cynnal gwaith torri coed.

Contractwr: Rheoli traffig gan Smerdon

A4232, Ystradowen

24/05/19

Bydd mesurau rheoli traffig ar waith y tu allan i Tudor Garage, Ystradowen, er mwyn ail-daenu tarmac rhwng 9:00 a 15:30, un diwrnod yn unig.

Contractwr: Rheoli Traffig gan Forest 

St Brides Road, Cyffordd, Wick Road

17/05/19 - 21/05/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn gwneud gwaith i ddymchwel y bocs a’r cwpwrdd ar ran BT.

Contractwr: BT

Maes y Ffynnon, Tresimwn

19/05/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn gwneud gwaith ar brif gyflenwad wedi byrstio.

Contractwr: Morrison Utility Services Ltd 

Pendoylan Lane, Sycamore Cross

12/05/19 - 06/10/19

Bydd cyfyngiad cyflymder 30mya ar waith ar gyfer adeiladu safle tai newydd.

Contractwr: Walters UK

Cornerswell Road, Penarth

13/05/19 - 17/05/19

Bydd y ffordd ar gau er mwyn gosod arwyneb newydd arni o gyffordd Redlands Road i gyffordd Barons Court o 13/05/19 tan 17/05/19 9:30am tan 15:30pm.

Contractwr: Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg 

Colcot Road a Greenbanks Drive, Y Barri

19/05/19 -19/05/19

Bydd mesurau rheoli traffig ar waith i alluogi gwaith ar bolion a gaiff ei wneud rhwng 9:30am a 03:30pm 19/05/19.

Contractwr: USL Group

Cogan Hill, Windsor Road, Penarth

11/05/19 - 15/06/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith adnewyddu ar bont y rheilffordd (dros nos).

Contractwr: ERH Communication

Port Road, Y Rhws

15/05/19 - 17/05/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith ar y llain laswellt.

Contractwr: Balfour Beatty Utility

St Brides Road, Cyffordd Wick Road

17/05/19 - 21/05/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi dymchwel blwch a chabinet ar ran BT.

Contractwr: BT

Lôn Ferm Aberogwrn I Kenso Lane, Llancarfan

13/05/19 - 15/05/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith gosod pibell yn y llain ymyl.

Contractwr: BT

Mill Road, Dinas Powys

29/04/19 - 29/05/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i adeiladu mur cynnal. 

Contractwr: Forest Traffic Services 

Colcot Road a Greenbanks Drive, Y Barri

19/05/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro i alluogi gwaith gosod polion newydd rhwng 9:30am a 3:30pm. 

Contractwr: USL Group

Beach Road, Penarth

23/04/19 - 21/05/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith ailadeiladu wal. 

Contractwr: Conemasters LTD 

Darren Close, Llantwit Major Road

15/04/19 - 15/10/19

Caiff llwybr cerdded 50 Llantwit Major Road Cowbridge, y Bont-faen ei gau o 15/04/19 00:00 tan 15/10/19 00:00.

Contractwr: Taylor Wimpey

Adeiladau Romilly, Broad Street, Y Barri

15/04/19 - 18/06/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn gwneud gwaith i ddatgysylltu gwasanaeth. 

Contractwr: Wales and West Utilities

 

A48 Cyffordd Sycamore Cross

08/04/19 - 19/05/19

Bydd ffyrdd ar gau er mwyn i waith hanfodol i wella'r briffordd fynd rhagddo. Y ffordd sydd i’w chau fydd y ffordd sy’n cael ei hadnabod fel Logwood o gyffordd Sycamore Cross yr A48 i gyffordd Pendeulwyn/Llansanffraid –ar-Elái Bydd gwyriadau lleol ar waith.

Contractwr: Rheoli traffig gan Walters 

A48 Sycamore Cross & Lôn Pum Milltir (A4226)

08/04/19 - 19/05/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i wella’r gyffordd i fynd rhagddo.

Contractwr: Rheoli traffig gan Amberon. 

Nant Talwg Way, Y Barri

01/04/19 - 30/09/19

Cau llwybr cerdded  B1/31/1 a B1/73/1 Nant Talwg, 7am tan 6pm 01/04/19 tan 30/09/19.

Contractwr: Morgan Sindall Construction 

Holm View, Skomer Road, Y Barri

01/04/19 - 10/06/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro i alluogi gwaith ar gyfer ffordd fynediad newydd, Bellmouth, rhwng 8am a 4.30pm bob dydd. 

Contractwr: Pendragon Limited 

Geraints Close, Y Bont-faen

01/04/19 - 17/05/19 

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i osod prif bibell nwy newydd.

Contractwr: A Plant Lux 

Lôn Pendeulwyn

Dydd Llun 08 Ebrill 2019 am oddeutu 6 wythnos

Ar gau i’r ddau gyfeiriad er mwyn lledu’r lôn gerbydau. Bydd gwyriadau lleol ar waith.

Contractwr: Walters

Lôn Pum Milltir (A4226), Bro Morgannwg  

Mehefin/Gorffennaf 2019 - Sycamore Cross i Fferm Ymddiriedolaeth Amelia

Bydd y ffordd ar gau dros dri phenwythnos o 9:00pm nos Wener tan 6:00am ddydd Llun o Gyffordd Sycamore i Ymddiriedolaeth Amelia – mynediad i breswylwyr yn unig gyda thrwydded.


14 wythnos o ddydd Llun 8 Mawrth 2019

Rheolaeth draffig confoi ar waith rhwng 7.30am a 5.00pm. Sylwer y bydd lled y lôn gerbydau wedi ei gyfyngu i 2.900m. I gael manylion am lwybrau eraill ffoniwch swyddog PLO ar 0330 041635.

Persimmon Homes, Llanilltud Fawr

28/02/19 - 27/05/19 

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro i alluogi gwaith ar safle Persimmon Homes. Goleuadau traffig i’w rheoli â llaw yn ystod yr adegau prysuraf 07:30am i 09:30am a 15:30pm i 19:00pm.

Contractwr: Alun Griffiths 

B4265: rhwng cyffordd Llanilltud Fawr / Llan-faes a chyffordd Eglwys Brewis / Trebefered

11/02/19 - 31/10/19

Rheolaeth traffig ddwyffordd i alluogi cylchfan newydd a llwybrau cerdded cysylltiedig i gael eu hadeiladu’n ddiogel.

Station Street, Y Barri

10/09/18 - Yn barhaus

Bydd lôn yn cau rhwng Station Street a Kingsland Crescent er mwyn ailadeiladu clwb hen ddociau dociau'r Barri, ar 10/09/18 o 7am 60 wythnos. 

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Bird Cage Walk, Y Barri

02/06/18 - Yn barhaus

Bydd y droetffordd o’r enw ‘Rhoda’r Adar’ yn y Barri ar gau am 18 mis er mwyn gwneud gwaith argyfwng.

Contractwr:  Cyngor Bro Morgannwg 

Y B4265 o’r goleuadau traffig yn Nhrebefered / cyffordd Eglwys Brewys i gyffordd Llantwit Road

05/11/18 - 19/05/19

Bydd cyfyngiad cyflymder o 30mya ar waith ar gyfer adeiladu safle tai newydd.

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Chapel Lane, Penarth

16/01/19 - 20/05/19

Bydd y ffordd ar gau i ddymchwel eglwys er mwyn codi fflatiau newydd. Y ffordd i’w chau fydd Chapel Lane East o Gyffordd Arcot Street i'r tu ôl i’r eglwys o 16/01/19 8am i 20/05/20 5pm. Bydd gwyriadau lleol ar waith. Cynhelir mynediad i breswylwyr a’r gwasanaethau brys. Bydd mynediad i gerddwyr yn parhau i fod ar gael bob amser.

Contractwr: W K Plasterers