Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg

 

St Brides Way, Y Barri

17/02/20

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro yn ystod gwaith ffilmio.

Contractwr: Rheoli traffig gan Forest Traffic  

Llantwit Major Road, Y Bont-faen

17/02/20 - 21/02/20

Bydd ffordd yn cael ei chau er mwyn i waith dwythell gael ei wneud y ffordd sydd i'w chau yw'r:

  • ffordd ddienw o Llyswyrni i gyffordd Llantwit Major Road
  • ffordd ddienw o'r A48 i gyffordd Llantwit Major Road hefyd Church Road  
  • ffordd Llantwit Major Road i heol Cross Inn wrth Pinklands Cottages

Contractwr: BT

Wayside, Pentref Llan-gan

20/02/20 - 21/02/20, 9.00am - 3.00pm.

Bydd ffordd yn cael ei chau ar gyfer ailosod dau bolyn telegraff.

Contractwr: BT

Cog Road, Sili

20/02/20 - 22/02/20

Bydd mesur rheoli traffig dros dro ar waith i gynnal gwaith ar y prif bibellau dŵr.

Contractwr: Dŵr Cymru/Morrisons Utilities 

Sully Moors Road, Sili

15/02/20 - 10/05/20

Bydd mesur rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn cynnal gwaith peirianwaith.

Contractwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cardiff Road, Dinas Powys

17/02/20

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn cynnal gwaith gorchuddio.

Contractwr: Dŵr Cymru

Court Road, Junction Crossways Street, Y Barri

19/02/20, 9:30am a 3:30pm

Bydd goleuadau traffig dros dro ar waith er mwyn clirio rhwystrau. 

Contractwr: Dŵr Cymru

Colcot Road, Y Barri

16/02/20, 8.00am - 8.00pm

Bydd mesur rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn cynnal gwaith ar y prif gyflenwad nwy.

Contractwr: Wales and West Utilities 

A4050 Port Road, Y Barri

15/02/20 - 21/02/20, 9:30am - 3:30pm

Bydd mesur rheoli traffig dros dro ar waith ar gyfer cael gwared ar goed peryglus. 

Contractwr: JV Tree Services

Llanmaes Road, Llanilltud Fawr

17/02/20 - 19/02/20, 9.30am - 3.30pm

Bydd mesur rheoli traffig dros dro ar waith  er mwyn gwneud gwaith polyn.

Contractwr: BT

Tu allan i Pheasant House, Llantwit Major Road

18/02/20, 9.30am - 3.30pm

Bydd mesur rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn gwneud gwaith polyn.

Contractwr: BT

Tredogan Road, Pen-marc

18/02/20 - 24/02/20

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith ffos. 

Contractwr: South Wales Electricity/WPD 

St Brides Way, Y Barri

13/02/20 - 17/02/20

Bydd mesur rheoli traffig ysbeidiol ar waith i alluogi gwaith ailosod.

Contractwr: WWU

Cog Road, Sili

10/02/20 - 21/02/20

Bydd mesur rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn gwneud gwaith dwythell.

Contractwr: Taylor Plant

Cau Llwybr Cerdded, Llwybrau Ceffylau, Llanddunwyd

13/01/20 - 25/05/20

Cau llwybr cerdded 24, 26, 27 Llanddunwyd.

Contractwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cylchfan Waycock, Y Barri

20/01/20 - Parhaus

Bydd goleuadau traffig dros dro pedair ffordd ar waith o'r gyffordd â Pontypridd Road a Severn Avenue am 6 wythnos, ar gyfer gwneud gwaith ar y brif bibell sy'n codi.

Contractwr: Dŵr Cymru

Cyffordd Heol Pontypridd gyda Severn Avenue, Y Barri

20/01/20 - Parhaus

Bydd goleuadau traffig dros dro pedair ffordd yn eu lle o'r gyffordd â Pontypridd Road a Severn Avenue am 6 wythnos, er mwyn i'r prif waith godi.

Contractwr: Dŵr Cymru, Mott Macdonald Bentley, Amberon yn darparu TM

Plassey Street/Windsor Road Penarth

07/10/19 - 21/02/20

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith rhwng 9:30pm a 3:30am bob dydd

Contractwr: Conemasters

Windsor Road / Plassey Street

O ddydd Llun 07 Hydref 2019 am oddeutu 21 wythnos

Bydd rheoli traffig ar gyfer gwaith adeiladu fel rhan o Gynllun Gwella Windsor Road/Plassey Street.

Cynllun Gwella Windsor Road/Plassey Street

Lôn Pum Milltir, Ger Canolfan Heboga Cymru, Y Barri

11/11/19  - parhaus

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i osod prif gyflenwad rhwng 7.00pm a 7.00am yn unig.

Contractwr: Mott Mcdonald Bentley, Dŵr Cymru, Amberon

Cau Llwybr Troed, Llwybrau ceffylau, Sain Dunwyd

13/01/20 - 25/05/20

Cau llwybr troed 24, 26, 27 Sain Dunwyd rhwng 13/01/20 a 25/05/20 12.00am to 11:59pm.

Contractwr: Natural Resources Wales

Y Byngalo, Factory Road, Llanfleiddan, Y Bont-faen

04/03/19 - 03/03/20

Cau llwybr cerdded L4/46a/1 a C2/3/1 ger The Verlands, y Bont-faen, o gyffordd y Bonion i ochr 20 The Verlands o 00:01am ar 21/11/19 i 5:30pm ar 13/12/19 i osod carthffos.

Contractwr: Dwr Cymru Amberon yn rheoli traffig (cyswllt y tu allan i oriau 08453715050)

Croesffordd Llancadle i Fferm Aberogwrn, Llancarfan

29/07/19 - Parhaus

Bydd rheolaeth draffig dros dro ar waith ar gyfer gwaith palmantu 7.30am i 3.30pm yn unig.
Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg

A4226 (Lôn Pum Milltir)

17/06/19 - Parhaus

Bydd nifer o oleuadau traffig ar waith ar hyd Lôn Pum Milltir i alluogi gwaith i wella’r briffordd.

Nodwch: Mae pob busnes yn yr ardal ar agor fel yr arfer. Gallwch eu cyrraedd drwy’r pen gyferbyn â’r pen sydd ar gau.

Wick Road, Y Wig

17/06/19 - Parhaus

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro yn ystod gwaith adeiladu cyrbiau newydd ar ddatblygiad tai newydd.

Contractwr:  Rheoli traffig gan Forest Traffic Services

Station Street, Y Barri

10/09/18 - Yn barhaus

Bydd lôn yn cau rhwng Station Street a Kingsland Crescent er mwyn ailadeiladu clwb hen ddociau dociau'r Barri, ar 10/09/18 o 7am 60 wythnos. 

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Rhoda'r Adar, Y Barri

02/06/18 - Yn barhaus

Bydd y droetffordd o’r enw ‘Rhoda’r Adar’ yn y Barri ar gau am 18 mis er mwyn gwneud gwaith argyfwng.

Contractwr:  Cyngor Bro Morgannwg 

 

Sylwer: Gall pob dyddiad ac amser newid.