Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg

 

Rheoli Traffic dros dro 

 

 

B4524 Ogmore Road, Ewenni 

17/11/19 - 18/11/19

Bydd mesurau rheoli traffig ar waith i alluogi gwaith trwsio diffygion rhwng Pont yr Afon a chyffordd St Brides Road.

Contractwr: BT, Ashead Plant Hire 

Fontygary Road, Y Rhws

17/11/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i osod polyn ar groesfan i gerddwyr rhwng 8am a 4pm ar 17/11/19 yn unig.

Contractwr: Wester Power Distribution , Balfour Beatty 

 

Lôn Pum Milltir, Ger Canolfan Heboga Cymru, Y Barri

18/11/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro rhwng 7pm a 7am i alluogi gwaith i osod prif bibell sy’n codi. 

Contractwr: Mott Mcdonald Bentley, Dŵr Cymru, Amberon

Heol y Porth, Y Bont-faen

04/11/19 - 15/11/19

Bydd trefniadau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i osod peipen newydd yn Nôl y Porth/Hopyard. Gwaith rhwng 4/11/19 a 15/11/19 - caiff y goleuadau traffig eu symud ar gyfer gorymdaith y Cofio ar 10/11/19.

Contractwr: Dŵr Cymru

Buttrills Road,Cyffordd Heol Holltwn, Y Barri

28/10/19 - 15/11/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn cynnal gwaith atgyweirio ar y prif gyflenwad nwy.

Contractwr: Wales & West Utilities 

 

Plassey Street/Windsor Road Penarth

07/10/19 - 21/02/20

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith rhwng 9:30pm a 3:30am bob dydd

Contractwr: Conemasters

 

Old Port Road Gwenfô

21/10/19 - 06/12/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn gosod mynediad ramp.

Contractwr: Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg 

 

Windsor Road / Plassey Street

O ddydd Llun 07 Hydref 2019 am oddeutu 21 wythnos

Bydd rheoli traffig ar gyfer gwaith adeiladu fel rhan o Gynllun Gwella Windsor Road/Plassey Street.

Cynllun Gwella Windsor Road/Plassey Street

 

Eglwys Brewis Road,Eglwys Brewis

09/10/19 - 07/01/2020

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i adnewyddu’r gyffordd. Contractwr: Amberon 

 

B4265 Ffordd Osgoi Llanilltud Fawr

09/10/19 - 08/01/2020

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i adnewyddu’r gyffordd. Contractwr:Amberon

 

Cyffordd B4270 Dimlands Road, Sain Dunwyd

11/11/19 - 21/11/19

Bydd rheolaeth draffig dros dro ar waith er mwyn gwneud gwaith dwythelli. 

Contractwr: BT

Gyferbyn â’r Red Lion, Tresimwn

14/11/19 - 15/11/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro rhwng 9.30am a 3.30pm er mwyn gwneud gwaith ar gyffordd newydd.

Contractwr:  BT

 

Lôn Pum Milltir, Ger Canolfan Heboga Cymru, Y Barri

11/11/19  - 01/05/20

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i osod prif gyflenwad rhwng 7pm a 7am yn unig.

Contractwr: Mott Mcdonald Bentley, Dŵr Cymru, Amberon

Cog Road, Sili 

11/11/19 - 08/12/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn gwneud gwaith mynediad safle newydd.  

Contractwr: Forest Traffic Services

 

Plymouth Road, Y Barri

11/11/19 - 19/11/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn cynnal gwaith dwythellau.

Contractwr: BT

  

 

Ffyrdd ar gau

 

Lôn Ddienw, Ewenni

20/11/19 - 27/11/19

Bydd ffordd ar gau i roi mynediad i geblau uwchben. Y ffordd i’w chau yw’r lôn ddienw yn Ewenni o gyffordd Stony Lane i gyffordd Tair. 

Contractwr: BT, A Plant Lux  

 

 

Lôn Ddienw, Yr As Fawr

21/11/19 - 22/11/19

Bydd ffordd ar gau i alluogi gwaith i adnewyddu polyn. Y ffordd i’w chau yw’r As Fawr o gyffordd Church Farm, Brychdwn i gyffordd Llan Road, Marcroes, y tu allan i Heol Las a Thŷ Bugail o 9am 21/11/19 i 22/11/19.

Contractwr: USL Group, Amy Davies 

 

Windsor Road, Penarth

16/11/19 - 17/11/19

Ffyrdd ar gau i gynnau'r Goleuadau Nadolig. Y ffyrdd fydd ar gau yw Windsor Road a Lower Glebe Street rhwng Windsor Road, cyffordd Albert Road a Hickman Road a Glebe Street o Ludlow Street a Ludlow Lane i’r gyffordd â Windsor Road, o 11:59pm ar 16/11/19 i 11:59pm ar 17/11/19.

Contractwr: Production 78, Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg 

Heol Holltwn, Y Barri

21/11/19 - 23/11/19

Bydd ffyrdd ar gau i gynnau Goleuadau Nadolig. Y ffyrdd fydd ar gau yw Ardal Gerddwyr Heol Holltwn a Lower Tynewydd Road o’r gyffordd â Wyndham Street i Heol Holltwn ac adran gaeedig cyffordd Heol Holltwn i gyffordd Richards Street o’r ardal i gerddwyr ar 21/11/19 10am i 11:30pm a Heol Holltwn o 23/11/19 am 7:30pm.

Contractwr: Sarah Jones, Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg  

Heol Holltwn, Y Barri

17/11/19

Bydd ffordd ar gau er mwyn gwneud gwaith ailosod. Y ffordd fydd ar gau yw Heol Holltwn y tu allan i 70, o gyffordd Richard Street i gyffordd Evans Street ar 11/11/19 7:30am i 17/11/19 10am.

Contractwr: Intervention Services Ltd  

Llwybr Cerdded ger The Verlands, Y Bont-faen

21/11/19 - 21/12/19

Cau llwybr cerdded L4/46a/1 a C2/3/1 ger The Verlands, y Bont-faen, o gyffordd y Bonion i ochr 20 The Verlands o 00:01am ar 21/11/19 i 5:30pm ar 13/12/19 i osod carthffos.

Contractwr: Dŵr Cymru, Rheoli traffig gan Amberon  

Llwybr Cerdded 26, Llanilltud Fawr

18/11/19 - 20/12/19

Cau llwybr cerdded 26 Llanilltud Fawr i wneud gwaith trac, o 8:50pm i 5:45am bob dydd.

Contractwr: A Plant Lux  

 

Llwybr Cyhoeddus, Fontygary Road, Y Rhws

18/11/19 - 22/12/19

Cau Llwybr Cyhoeddus Pant Fontygary Road, y Rhws o 8:50pm i 6:05am bob dydd. 

Contractwr: Rheoli traffig gan A Plant Lux  

Cardiff Road, Y Barri 

17/11/19

Bydd mesurau rheoli traffig ysbeidiol ar waith i ganiatáu gwaith i adnewyddu ffrâm a chlawr o 8am i 5pm. 

Contractwr: BT, Arvans Civil yn Rheoli Traffog 

A48 Y Bont-faen

11/11/19 - 15/11/19

Bydd y ffordd ar gau er mwyn cynnal gwaith ailwynebu, y ffordd fydd ar gau yw’r A48 o gyffordd Primrose Hill i’r gyffordd ar y rhamp yn Darren Hill (bydd y ramp ar agor) rhwng 8pm a 6am am 5 noson. 

Contractwr: Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg 

 

Eglwys Brewis Road O gyffordd Eagle Lane i Pickeston

11/11/19 - 15/11/19

Bydd y ffordd ar gau i gynnal gwaith ailwynebu ar ran Cyngor Bro Morgannwg.

Contractwr: Tarmac, Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg, 
Rheoli traffig gan Forest Traffic Services 

A48 Brocastle 

11/11/19 - 20/12/19

Bydd cyfyngiadau lôn ar waith er mwyn gosod prif gyflenwad newydd i’r safle newydd, o gylchfan Brocastle i Ben-y-bont ar Ogwr. 

Contractwr: Wales and West Utilities, Rheoli traffig gan Amberon. 

Port Road West, o gyffordd Cylchfan Waycock, Y Barri

11/11/19 - 09/12/19

Bydd cyfyngiadau lôn ar waith er mwyn gosod prif gyflenwadau, cynhelir llif traffig ddeuol.

Contractwr: Mott Mcdonald Bentley, Dŵr Cymru, Amberon yn rheoli traffig

Llwybr cerdded 2, Happy Valley, Porthceri

11/11/19 - 02/12/19

Y llwybr cerdded fydd ar gau yw HTC Rhif 2 Happy Valley rhwng cyffodd Golwg y Mor i gyffordd Golwg y Mor o 11/11/19 12am tan 02/12/19 er mwyn gwneud gwaith draeniau.

Contractwr: Taylor Wimpey

 

Porthceri, Y Rhws

07/10/2019 - 30/11/2019

Cau llwybr cerdded a hawl dramwy gyhoeddus, Porthceri, Y Rhws o Greenmeadow Way i Heol y Sianel, 07/10/19 8:50pm i 23/11/19 6:05 a 30/11/19 8:50pm i 01/12/19 6:05 bob nos.  Contractwr: Rheoli traffig gan A Plant Lux 

 

Sully Road (Troedffordd yn arwain i St Cyres), Dinas Powys

09/09/19 - 22/11/19 

Bydd ffordd yn cael ei chau er mwyn gwneud gwaith ar wasanaethau. Y ffordd dan sylw yw Sully Road o gyffordd Murch Road, Dinas Powys i ochr Sully Road Laburnum House, Penarth o 9am i 4pm 09/09/19 i 08/11/19.

Contractwr: Randalls

A4226 (Lôn Pum Milltir)

Parhaus

Bydd nifer o oleuadau traffig ar waith ar hyd Lôn Pum Milltir i alluogi gwaith i wella’r briffordd.


  

Mae pob busnes yn yr ardal ar agor fel yr arfer. Gallwch eu cyrraedd drwy’r pen gyferbyn â’r pen sydd ar gau.

Wick Road, Y Wig

17/06/19 - Parhaus

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro yn ystod gwaith adeiladu cyrbiau newydd ar ddatblygiad tai newydd.

Contractwr:  Rheoli traffig gan Forest Traffic Services

Station Street, Y Barri

10/09/18 - Yn barhaus

Bydd lôn yn cau rhwng Station Street a Kingsland Crescent er mwyn ailadeiladu clwb hen ddociau dociau'r Barri, ar 10/09/18 o 7am 60 wythnos. 

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Rhoda'r Adar, Y Barri

02/06/18 - Yn barhaus

Bydd y droetffordd o’r enw ‘Rhoda’r Adar’ yn y Barri ar gau am 18 mis er mwyn gwneud gwaith argyfwng.

Contractwr:  Cyngor Bro Morgannwg 

 

 

Sylwer: Gall pob dyddiad ac amser newid.