Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

B4265 Boverton, Llantwit Major

Dyddiad:  30/07/18 - 05/02/20

Contractiwr:  Amberon providing TM

Manylion: Bydd rheoliadau traffig dros dro ar waith er mwyn galluogi gwaith adeiladu ffordd mynediad Gogledd Sain Tathan i gael ei wneud. Hefyd bydd gwaith yn cael ei wneud er mwyn lleihau’r terfyniad cyflymder i 30mya

Y Bont Faen

Dyddiad: 01/10/18 - 01/04/19

Manylion: Cau llwybr cerdded rhif 5 ar gyfer gwaith adeiladu ar ran Taylor Wimpey ar 01/10/18 00:01 i 01/04/18 00:01.

Contractwr: Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg 

Station Street, Y Barri

Dyddiad: 10/09/18 - Ongoing

Manylion: Bydd lôn yn cau rhwng Station Street a Kingsland Crescent er mwyn ailadeiladu clwb hen ddociau dociau'r Barri, ar 10/09/18 o 7am 60 wythnos. 

Contractwr: Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg 

Bird Cage Walk, Y Barri

Dyddiad: 02/06/18 - Ongoing

Manylion: Bydd y droetffordd o’r enw ‘Rhoda’r Adar’ yn y Barri ar gau am 18 mis er mwyn gwneud gwaith argyfwng.

Contractwr:  Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg 

Lôn Pum Milltir (A4226), Bro Morgannwg 

Dyddiad:  03/09/18 - 03/03/20

Contractiwr: Alun Griffiths Contractor 

Manylion: Bydd rheolaeth draffig ar waith ar gyfer lleihau'r terfyn cyflymder i 30mya ar gyfer prosiect Lôn Pum Milltir, ar y A4226 o Fferm Backlands i gyffordd i Moulton, Barri

Y B4265 o’r goleuadau traffig yn Nhrebefered / cyffordd Eglwys Brewys i gyffordd Llantwit Road

Dyddiad: 05/11/18 - 19/05/19

Manylion: Bydd cyfyngiad cyflymder o 30mya ar waith ar gyfer adeiladu safle tai newydd.

Contractwr: Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg 

Wick Road, Llanilltud Fawr

Dyddiad: 07/01/19 - 25/01/19

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith carthffosiaeth.

Contractwr: Morrison Utilities yn rheoli traffig

Llantwit Major Road, Llyswyrni/Nash Manor

Dyddiad: 13/01/19 - 16/01/19

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn codi polyn BT newydd.
Contractwr: USL

B4265 - Barratts New Development

Dyddiad: 07/01/19 - 25/01/19

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn adeiladu mynedfa newydd i safle.

Contractwr: Amberon yn rheoli traffig 

Eagle Lane, Y Bont-faen

Dyddiad: 14/01/19 - 22/01/19

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi’r gwaith o osod dwythell drydan newydd yn ymyl y ffordd.

Contractwr: A Plant Lux

Trem Echni, Trwyn y Rhws

Dyddiad: 14/01/19 - 22/01/19

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i ailosod gwaith ffos ddraenio rhwng 9:30am a 15:30pm.

Contractwr: W D Lewis 

Leckwith Road

Dyddiad: 13/01/19 - 15/01/19

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith yng nghyffordd Cwrt Ynyston i adnewyddu gwasanaeth ar ran Dŵr Cymru o 9:30am i 15:30pm.

 Contractwr: Morrison Utility 

Dochdwy Road, Llandochau

Dyddiad: 10/01/19 - 14/01/19

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i adnewyddu gwasanaeth ar ran Dŵr Cymru.

Contractwr: Morrison Utility 

Llwybr Troed rhif 50, Y Bont-faen

Dyddiad: 01/10/18 - 01/04/19

Manylion: Bydd Llwybr troed rhif 50 ynghau er mwyn i waith adeiladu fynd rhagddo ar ran cwmni Taylor Wimpey, ar 01/10/18 o 00:01 i 01/04/18 00:01.

Contractwr: Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg 

Ffordd ddienw wrth y Hawthorns Llansanffraid -ar-Elai

Dyddiad: 14/01/19  - 16/01/19

Manylion: Bydd y ffordd ar gau er mwyn cynnal y gwaith o osod falf gau newydd, bydd y ffordd sydd i'w chau yn ffordd ddienw yn y Hawthorns o 14/01/19 11:30am i 16/01/19 15:30pm.

Contractwr: Amberon yn rheoli traffig 

Ffordd Ddienw o Llanfihangel-y-pwll

Dyddiad: 14/01/19 - 18/01/19

Manylion: Bydd ffyrdd yn cael eu cau er mwyn gosod wyneb newydd ar y ffordd. Y ffordd i'w chau yw ffordd ddienw i mewn i Llanfihangel-y-pwll o gyffordd  Pen-Y-Turnpike Road i gyffordd maes parcio Woodlands, o 14/01/19 9am i 18/01/19 4pm.

Contractwr: Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg

Chapel Lane, Penarth

Dyddiad: 16/01/19 - 20/05/19

Manylion: Bydd y ffordd ar gau i ddymchwel eglwys er mwyn codi fflatiau newydd. Y ffordd i’w chau fydd Chapel Lane East o Gyffordd Arcot Street i'r tu ôl i’r eglwys o 16/01/19 8am i 20/05/20 5pm. Bydd gwyriadau lleol ar waith. Cynhelir mynediad i breswylwyr a’r gwasanaethau brys. Bydd mynediad i gerddwyr yn parhau i fod ar gael bob amser.

Contractwr: W K Plasterers 

Ffofdd Y Milleniwm/Powell Dyffryn Way

Dyddiad: 14/01/19 - 18/01/19

Manylon: Bydd rheoliadau traffig dros dro ar waith i ganiatáu ar gyfer gwaith cloddio ar y droedffordd.

Contractwr: Forest yn darparu RhT