Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg

 

Jestyn Close, Dinas Powys

17/07/19, 2.00pm - 5.00pm

Bydd y ffordd ar gau ar gyfer gwaith ffilmio.

Contractwr:  BBC

Doghill Lane

18/07/19 - 19/07/19

Bydd y ffordd ar gau yn ystod gwaith i ail-osod wyneb y ffordd. Bydd y ffordd ynghau o gyffordd yr A4226 Lôn Pum milltir i gyffordd St Lythans Road / Fferm Doghill o 17/07/19, 6:00am - 18/07/19, 7.00am.

Contractwr:  Alun Griffiths

St Lythans Road

18/07/19, 6.00am - 19/07/19, 7.00am

Bydd y ffordd ar gau yn ystod gwaith i ail-osod wyneb y ffordd. Bydd y cau o gyffordd yr A4226 Lôn Pum Milltir i Stablau Northcliff.

Contractwr:  Alun Griffiths

Heol ddienw o Gyffordd Water Street i Llan Road, Marcroes

16/07/19 - 18/07/19

Bydd y ffyrdd wedi eu cau ar ran Dŵr Cymru ar gyfer gwaith cysylltu pibau newydd. 

Contractwr:  Dŵr Cymru

Windsor Road / Porthkerry Road, Y Barri

15/07/19 - 22/07/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i gael ei wneud ar ran Trydan De Cymru.

Contractwr:  Western Power Distribution

Cog Road, Sili

18/07/19 - 22/07/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro i waith gael ei wneud i glirio rhwystrau.

Contractwr:  BT

Pont Fynediad Castell Ffwl-y-mwn

15/07/19 - 02/08/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro i alluogi archwiliad i gael ei wneud i bont fynediad Castell Ffŵl-y-mwn.

Contractwr:  Forest Traffic

Eglwys Fair y Mynydd, Ruthin Road

29/07/19 - 05/08/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn galluogi gwaith i fynd rhagddo ar ymyl y ffordd ar ran Western Power.

Contractwr:  Western Power

Wick Road, Y Wig

17/06/19 - Parhaus

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro yn ystod gwaith adeiladu cyrbiau newydd ar ddatblygiad tai newydd.

Contractwr:  Rheoli traffig gan Forest Traffic Services

B4524 Aberogwr

11/07/19 - 18/07/19

Bydd rheolaeth draffig dros dro ar waith er mwyn gwneud gwaith i ddiweddaru safleoedd bysiau.

Contractwr:  Cyngor Bro Morgannwg

Eagleswell Road, Llanilltud Fawr

08/07/19 - 19/07/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn galluogi gwaith gwasanaeth newydd i fynd rhagddo ar ran Dŵr Cymru.

Contractwr:  Dŵr Cymru

Pantilles Lane, Tregolwyn

15/07/19 - 27/07/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn galluogi gwaith adnewyddu gwasanaeth i fynd rhagddo ar ran Dŵr Cymru.

Contractwr:  Dŵr Cymru

Cowbridge Road, Sain Tathan

17/07/19 - 22/07/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn galluogi gwaith i osod cyflenwad nwy newydd.

Contractwr:  Wales and West Utilities

Brocastell – Ger Crack Hill House

15/07/19 - 17/07/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn galluogi gwaith i fynd rhagddo ar ran BT.

Contractwr:  BT

B4265

15/07/2019 – 19/07/2019, 7.00pm – 6.00am bob nos

Cau ffyrdd dros nos i osod arwyneb newydd a gwneud gwaith priffordd cysylltiedig ar Ffordd Fynediad y Gogledd a Datblygiad Barratts ar y B4265, ffordd osgoi Llanilltud Fawr. Bydd gwyriadau lleol ar waith.

 

Ni fydd mynediad rhwng Llantwit Road (mynedfa i Wersyll y Gorllewin) na chylchfan y Llifddor yn ystod y cyfnod hwn.

St Mary Hill, Ruthin Road

29/07/19 - 05/08/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn galluogi gwaith ar ymyl y ffordd ar ran Western Power.

Contractwr: Western Power

Pendoylan Lane, Sycamore Cross

12/05/19 - 06/10/19

Bydd cyfyngiad cyflymder 30mya ar waith ar gyfer adeiladu safle tai newydd.

Contractwr: Walters UK

Darren Close, Llantwit Major Road

15/04/19 - 15/10/19

Caiff llwybr cerdded 50 Llantwit Major Road Cowbridge, y Bont-faen ei gau o 15/04/19 00:00 tan 15/10/19 00:00.

Contractwr: Taylor Wimpey

Nant Talwg Way, Y Barri

01/04/19 - 30/09/19

Cau llwybr cerdded  B1/31/1 a B1/73/1 Nant Talwg, 7am tan 6pm 01/04/19 tan 30/09/19.

Contractwr: Morgan Sindall Construction 

Lôn Pendeulwyn

Dydd Llun 08 Ebrill 2019 am oddeutu 6 wythnos

Ar gau i’r ddau gyfeiriad er mwyn lledu’r lôn gerbydau. Bydd gwyriadau lleol ar waith.

Contractwr: Walters

B4265: rhwng cyffordd Llanilltud Fawr / Llan-faes a chyffordd Eglwys Brewis / Trebefered

11/02/19 - 31/10/19

Rheolaeth traffig ddwyffordd i alluogi cylchfan newydd a llwybrau cerdded cysylltiedig i gael eu hadeiladu’n ddiogel.

Station Street, Y Barri

10/09/18 - Yn barhaus

Bydd lôn yn cau rhwng Station Street a Kingsland Crescent er mwyn ailadeiladu clwb hen ddociau dociau'r Barri, ar 10/09/18 o 7am 60 wythnos. 

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Bird Cage Walk, Y Barri

02/06/18 - Yn barhaus

Bydd y droetffordd o’r enw ‘Rhoda’r Adar’ yn y Barri ar gau am 18 mis er mwyn gwneud gwaith argyfwng.

Contractwr:  Cyngor Bro Morgannwg 

 

 

Sylwer: Gall pob dyddiad ac amser newid.