Gwaith Trin Arwyneb Micro Asffalt

Mae Micro Asffalt yn gymysgedd o emwlsiwn bitwmen wedi'i addasu gan polymer, gro mân a sment.

 

Bydd Micro asffalt yn selio'r wyneb, gwella gwead yr wyneb ac yn estyn hyd oes y ffordd am flynyddoedd lawer.

 

Rhoddir y micro asffalt ar yr arwyneb ddwywaith: bydd y tro cyntaf yn rheoleiddio'r arwyneb presennol, a'r ail yn rhoi'r arwyneb terfynol.

 

Mae'n ddull cyflym, effeithlon ac economaidd o gynnal a chadw ataliol a gwneud mân ailbroffilio ar arwynebau lonydd cerbydau.

 

Yn gyffredinol, bydd gwaith yn mynd rhagddo rhwng 7.00am a 6.00pm, 7 diwrnod yr wythnos.

 

Bydd y deunydd yn aros yn wlyb am unrhyw faint rhwng 15 a 30 munud ar ôl ei osod, yn dibynnu ar y tymheredd a lleithder yr aer. Pan gaiff ei osod am y tro cyntaf, mae'r deunydd yn frown. Wrth iddo galedu mae'n troi yn llwyd tywyll/du. Mae gyrru ar ei hyd yn gwella'r arwyneb sydd newydd ei osod ac yn rheoli cyflymder y caledu.

 

Gall gweddillion cerrig rhydd gronni ar y ffordd am gyfnod ar ôl y gwaith, sy'n arferol ar gyfer y broses hon ac a gaiff eu symud gan beiriant sugno a sgubo pan fo angen. Gyrrwch yn araf ac edrychwch ar yr arwyddion dros dro a fydd wedi'u gadael yn eu lle.

 

Sylwch: Mae’n bosibl y cyfyngir ar fynediad cerbydau i eiddo yn ystod y gwaith. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd.

 

 

Gwaith sydd ar y gweill:

Caiff hysbysiadau eu gosod ar ddodrefn stryd yn eich ffordd yn nodi pryd bydd y gwaith yn debygol o ddechrau. Cadwch olwg am yr hysbysiadau hyn er mwyn sicrhau na chaiff y gwaith ei ohirio oherwydd bod cerbydau wedi'u parcio ar y ffordd.

 

 • Y Barri

   

  • Denbigh Way

  • Radnor Green

  • Winston Road

  • Carmathen Close

  • Clive Road

   

 • Y Bont-faen
   
  • Millfield Drive

  • Grays Walk

  • Slade Close

  • St Quentins close

 • Dinas Powys

   

  • Cardigan Road

  • Elm Grove Lane

  • Elm Grove Road

 • Penarth

   

  • Hasting Place

  • Meliden Road

  • The Paddocks

  • Cherry Close

  • Thorn Grove

  • Birch Lane

  • Rowan Close

  • Baron Road

  • Baroness Place

  • Countess Place

  • Westbourne road

  • Dyserth Place

  • Mountjoy crescent

  • Fairfield Road

  • West Terrace

  • Grove Terrace

 • Sain Tathan

   
  • Wren Road