Cost of Living Support Icon

Ystadegau Gwasanaeth y Gaeaf 

Ystadegau a ffigyrau ar gyfer gwasanaethau’r gaeaf, yn cynnwys ffigyrau arfaethedig, storio halen a graeanu. 

 

Rhwng mis Hydref a mis Ebrill, rydyn ni’n darparu gwasanaeth gaeaf cynnal a chadw priffyrdd. Fel arfer, mae graeanu’n digwydd rhwng 6.30pm a 7.00am, y tu hwnt i oriau brig traffig. 

 

 

facts
Cyfansoddiad yr Halen Thawrox 10mm wedi’i gyflenwi gan Compass Minerals.
Nifer y Llwybrau Graeanu: Mae naw prif lwybr graeanu ym Mro Morgannwg, ac un llwybr ychwanegol sy’n cynnwys pont wan. 
Nifer y Blychau Halen: Ar hyn o bryd, mae 330 o flychau halen ym Mro Morgannwg.

 

Nifer o Dunelli o Halen a Ddefnyddir 

 • 2022/23: 3054 tunelli
 • 2021/22: 2382 tunelli
 • 2020/21: 3054 tunelli
 • 2019/20: 2196 tunelli
 • 2018/19: 2078 tunelli
 • 2017/18: 3116 tunelli
 • 2016/17: 4000 tunelli 
 • 2015/16: 1725 tunelli
 • 2014/15: 2131 tunelli
 • 2013/14: 1472 tunelli
 • 2012/13: 4634 tunelli
 • 2011/12: 1685 tunelli
 • 2010/11: 3409 tunelli + (420 tywod/dwst)
 • 2009/10: 3379 tunelli + (727 tywod/dwst)
 • 2008/09: 2805 tunelli
 • 2007/08: 1561 tunelli
 • 2006/07: 1337 tunelli
 • 2005/06: 2759 tunelli

 

 

Nifer y Triniaethau Graeanu Gweithredol 

 • 2022/23 -  49
 • 2021/22 -  49
 • 2020/21 -  54
 • 2019/20 -  34
 • 2018/19 -  45
 • 2017/18 -  69 (gan gynnwys clirio eira)
 • 2015/16 -  32
 • 2014/15 -  47
 • 2013/14 – 33
 • 2012/13 – 83
 • 2011/12 – 40
 • 2010/11 – 76
 • 2009/10 – 80
 • 2008/09 – 61
 • 2007/08 – 58
 • 2006/07 – 30
 • 2005/06 – 62

 

Nifer o Gerbydau Graeanu a Chlirio Eira

Nifer a gallu cerbydau graeanu / clirio eira gweithredol a fu gan Gyngor Bro Morgannwg bob blwyddyn rhwng 2005 a 2023: 


 • 10 cerbyd bob blwyddyn

 

Y nifer sy’n weithredol ar gyfer 2015/16 ar heolydd a phalmentydd:

 • 10 cerbyd gweithredol i wasgaru ac aradr arnynt
 • 1 wasgarwr y gellir eu llusgo