Gritting-VehicleYstadegau Gwasanaeth y Gaeaf 

Ystadegau a ffigyrau ar gyfer gwasanaethau’r gaeaf, yn cynnwys ffigyrau arfaethedig, storio halen a graeanu. 

 

Rhwng mis Hydref a mis Ebrill, rydyn ni’n darparu gwasanaeth gaeaf cynnal a chadw priffyrdd. 

 

Nodwch: Fel arfer, mae graeanu’n digwydd rhwng 6.30pm a 7.00am, y tu hwnt i oriau brig traffig. 

 

 

 

facts
Cyfansoddiad yr Halen Thawrox 10mm wedi’i gyflenwi gan Compass Minerals.
Nifer y Llwybrau Graeanu: Mae naw prif lwybr graeanu ym Mro Morgannwg, ac un llwybr ychwanegol sy’n cynnwys pont wan. 
Nifer y Blychau Halen: Ar hyn o bryd, mae 321 o flychau halen ym Mro Morgannwg.

 

Nifer o Dunelli o Halen a Ddefnyddir

Dyma’r tunelledd a ddefnyddiwyd gan Gyngor Bro Morgannwg dros bob gaeaf rhwng 2005 a 2016, a’r ddarpariaeth a wnaethpwyd ar gyfer 2016/17.

 

 • 2016/17 -  4000T
 • 2015/16 -  1725 T
 • 2014/15 – 2131 T
 • 2013/14 – 1472 T
 • 2012/13 – 4634 T
 • 2011/12 – 1685 T
 • 2010/11 – 3409 T + (420 T sand/dust)
 • 2009/10 – 3379 T + (727 T sand/dust)
 • 2008/09 – 2805 T
 • 2007/08 – 1561 T
 • 2006/07 – 1337 T
 • 2005/06 – 2759 T

 

Nifer o Gerbydau Graeanu a Chlirio Eira

Nifer a gallu cerbydau graeanu / clirio eira gweithredol a fu gan Gyngor Bro Morgannwg bob blwyddyn rhwng 2005 a 2014: 

 • cerbyd bob blwyddyn

 

Y nifer sy’n weithredol ar gyfer 2015/16 ar heolydd a phalmentydd:

 • 10 cerbyd gweithredol i wasgaru ac aradr arnynt
 • 2 wasgarwr y gellir eu llusgo
 • 6 gwasgarwr llaw ar gyfer cerddwyr

 

Gwariant ar Raeanu a Chlirio Eira  

Gwir wariant ar wasanaethau graeanu a chlirio eira bob blwyddyn rhwng 2005 a 2016, a chyllideb 2016/17 am heolydd a phalmentydd.

 

 • 2016/17 -  £360,888*
 • 2015/16 -  £499,082
 • 2014/15 – £656,764
 • 2013/14 – £675,68
 • 2012/13 – £638,972
 • 2011/12 – £530,821
 • 2010/11 – £754K
 • 2009/10 – £786K
 • 2008/09 – £710K
 • 2007/08 – £516K
 • 2006/07 – £480K
 • 2005/06 – £491K
   *Y gyllideb cyn dechrau Gwasanaethau’r Gaeaf

Nifer y Triniaethau Graeanu Gweithredol 

Nifer y Triniaethau Graeanu Gweithredol arfaethedig a gynhaliwyd yn ystod cyfnodau diweddaraf Cynnal a Chadw dros y Gaeaf.

 • 2015/16 -  32
 • 2014/15 -  47
 • 2013/14 – 33
 • 2012/13 – 83
 • 2011/12 – 40
 • 2010/11 – 76
 • 2009/10 – 80
 • 2008/09 – 61
 • 2007/08 – 58
 • 2006/07 – 30
 • 2005/06 – 62