Astudiaethau Trafnidiaeth

Gwybodaeth am astudiaethau a chynlluniau’r rhwydwaith trafnidiaeth ym Mro Morgannwg.

 

Cyllid teithio llesol

Dyfarnwyd swm o arian i’r Cyngor gan Lywodraeth Cymru i gyflawni nifer o welliannau Teithio Llesol, gan gynnwys projectau dichonoldeb, dylunio ac adeiladu bach ledled Bro Morgannwg.

 

Cynllun Rhwydwaith Cludiant Aiport Cyffordd 34 i Gaerdydd

Mae'r Cyngor wedi bod yn gweithio gydag ymgynghorydd technegol annibynnol i ddatblygu cynigion ar gyfer ffordd newydd sy'n cysylltu'r M4 a'r A48 a pharc a theithio newydd yng Nghyffordd 34 yr M4.

 

Gwelliannau Trafnidiaeth M4 (Cyffordd 34)

Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd/Penarth

Mae'r Cyngor wedi comisiynu'r ymgynghorwyr Capita i wneud astudiaeth Cam Un WelTAG (Canllaw Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru) i ddatblygu ac arfarnu opsiynau posibl ar gyfer gwella trafnidiaeth gynaliadwy o fewn a rhwng morglawdd Caerdydd a Phenarth.

 

Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd Penarth

 


Digwyddiad Galw Heibio

Dydd Mercher 19 Mehefin 2019, 1.00pm - 7.00pm 

Ystafelloedd Paget, Victoria Road, Penarth, CF64 3EG.

 

Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i chi roi adborth ar y tri opsiwn ar y rhestr fer gan gynnwys eu manteision a'u hanfanteision, ynghyd â sut y gallai'r opsiynau hyn liniaru'r problemau a'r cyfyngiadau canfyddedig sy'n gysylltiedig â theithio yn yr ardal hon.

 

Yn ogystal â gwrando ar eich barn am sut y gallai’r atebion arfaethedig wella teithio cynaliadwy, bydd staff perthnasol wrth law i roi gwybodaeth ychwanegol i'r cyhoedd am yr astudiaeth a'r broses WelTAG.