Astudiaethau Trafnidiaeth

Gwybodaeth am astudiaethau a chynlluniau’r rhwydwaith trafnidiaeth ym Mro Morgannwg.

Astudiaethau Cyfredol

Astudiaeth Rhwydwaith Trafnidiaeth Dinas Powys

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi bod yn gweithio gydag ymgynghorydd technegol annibynnol i ddatblygu dewisiadau posibl ar gyfer gwella’r rhwydwaith trafnidiaeth sy’n cwmpasu coridorau o gylchfan Biglis (Y Barri) trwy Ddinas Powys, i Gaerdydd trwy Lecwydd, Cogan a Phenarth.

 

Astudiaeth Rhwydwaith Trafnidiaeth Dinas Powys

 

Cynllun Rhwydwaith Cludiant Aiport Cyffordd 34 i Gaerdydd

Mae'r Cyngor wedi bod yn gweithio gydag ymgynghorydd technegol annibynnol i ddatblygu cynigion ar gyfer ffordd newydd sy'n cysylltu'r M4 a'r A48 a pharc a theithio newydd yng Nghyffordd 34 yr M4.

 

Gwelliannau Trafnidiaeth M4 (Cyffordd 34)

Astudiaethau Blaenorol

Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd/Penarth

Mae'r Cyngor wedi comisiynu'r ymgynghorwyr Capita i wneud astudiaeth Cam Un WelTAG (Canllaw Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru) i ddatblygu ac arfarnu opsiynau posibl ar gyfer gwella trafnidiaeth gynaliadwy o fewn a rhwng morglawdd Caerdydd a Phenarth.

 

Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd Penarth

 

Cyllid teithio llesol

Dyfarnwyd swm o arian i’r Cyngor gan Lywodraeth Cymru i gyflawni nifer o welliannau Teithio Llesol, gan gynnwys projectau dichonoldeb, dylunio ac adeiladu bach ledled Bro Morgannwg.

 

Y gronfa trafnidiaeth leol grantiau a ddyfarnwyd yn 2020/21