Treth y Cyngor

Treth ar eiddo â chyfran bersonol iddi yw Treth y Cyngor. Mae cyfran yr eiddo yn seiliedig ar fand gwerthuso’r eiddo.

 

Mae’r gyfran bersonol yn cloriannu nifer yr oedolion dros 18 oed sy’n byw yn y cartref, ac yn caniatáu gostyngiad mewn rhai amgylchiadau.

 

Nodwch  

 

Ydy'ch bil Treth Gyngor yn gywir? Oes modd ichi dalu llai?

 

Mae’r adran hon yn un ar wahân i adran Gwasanaethau Etholiadol. Felly, hyd yn oed os ydych chi wedi hysbysu adran Treth y Cyngor, mae’n rhaid i chi gofrestru â’r adran Gwasanaethau Etholiadol yn ogystal.

 

Budd-daliadau tai a Chynllun Gostyngiad Treth y Cyngor

 

Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor 2015/2016


Cafodd Budd-dal Treth y Cyngor gynt ei ddisodli gan Gynllun Gostyngiad Treth y Cyngor ar 1 Ebrill 2013, a hynny gan Gynllun Cenedlaethol a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2013/14 â rhywfaint o ddisgresiwn ynghlwm i’r Cyngor. Ar gyfer 2014/15 a 2015/16 mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu rheoliadau newydd ar gyfer y cynllun gostyngiad, sy’n dyblygu rheoliadau cyfoes 2013/14. Mae’r cynllun newydd yn parhau i ganiatáu gostyngiad o hyd at 100% o Gefnogaeth Treth y Cyngor i drethdalwyr, yn amodol ar eu sefyllfa ariannol a gartref.

 

Os oes angen cymorth arnoch chi, croeso i chi gysylltu â ni rhwng 8.45am a 4.30pm o ddydd Llun tan ddydd Iau a rhwng 8.45am a 4.00pm ar ddydd Gwener.

 

Adran Refeniw
Yr Adran Gyllid
Blwch Post 49
Y Barri
CF63 4YN