Cost of Living Support Icon

Eithriad Treth Gyngor - Adran 13A

 

Gallwch wneud cais am Eithriad Treth Gyngor mewn amgylchiadau eithriadol, er enghraifft:

  • Caledi ariannol eithriadol

  • Argyfwng (er enghraifft tân neu lifogydd)

  • Amgylchiadau eithriadol eraill

Bydd angen i chi roi rhesymau manwl ynghylch pam y dylem ystyried eithriad. Dylai hyn ystyried buddiannau talwyr eraill y Dreth Gyngor. Dylech hefyd gyflwyno gwybodaeth ariannol ac unrhyw wybodaeth neu lythyrau ategol eraill. 

 

Noder: Rhestrwch geisiadau a wneir oherwydd y Coronafeirws (Covid-19) fel caledi ariannol eithriadol. 

 

Gwneud cais am Eithriad Treth Gyngor

 

 

Lanlwythwch unrhyw ffurflenni wedi’u cwblhau a thystiolaeth gan ddefnyddio'r gwymplen 'amrywiol' ar yr e-ffurflen 'Ymholiad Treth Gyngor'.