Archifau Morgannwg – Gwerthoedd Trethadwy

Caiff Data Gwerthoedd Trethadwy Hanesyddol eu cadw yn Archifau Morgannwg bellach

 

Mae Archifau Morgannwg wedi eu lleoli yma: Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd

CF11 8AW

 

Mae’r Archifau’n storio data eiddo hanesyddol sy’n ymwneud â gwerth trethadwy tai yn ardal Bro Morgannwg.

 

Mae’r fynedfa i ymwelwyr ger Sloper Road, Caerdydd.

 

Gwefan: http://www.archifaumorgannwg.gov.uk/

 

Rhif ffôn: 029 2087 2200     

 

E-bostGlamRO@cardiff.gov.uk