Cost of Living Support Icon

Talu’ch Treth Gyngor

Mae sawl ffordd y gallwch dalu’ch Treth Gyngor 

 

Taliadau 24 awr wedi’u hawtomeiddio

Ar gyfer taliadau wedi’u hawtomeiddio ffoniwch: 

  • 01446 736815

Taliadau Ar-lein 24-awr

Talu’ch treth gyngor ar-lein:

Debyd Uniongyrchol

Gallwch dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol oddi wrth eich cyfrif banc neu gyfrif cymdeithas adeiladu.

Wedi newid manylion banc – Llenwch Ddebyd Uniongyrchol ar-lein

 

Ffyrdd eraill i dalu’ch NNDR

Swyddfa Ariannol y Cyngor

Mae’n bosibl gwneud taliadau yn Swyddfa Ariannol y Cyngor am ddim gan ddefnyddio’r sweipgerdyn a ddarparwyd:

 

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig
Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU.

 

Oriau Agor: 10am - 2pm, Dydd Mawrth a Dydd Iau.

Swyddfeydd Post

Mae’n bosibl talu mewn Swyddfeydd Post lleol yn ystod oriau busnes arferol, a hynny am ddim, drwy ddefnyddio’r sweipgerdyn a ddarparwyd i chi.

 

Dod o hyd i'ch Swyddfa Bost agosaf

 

Mewn Pwynt Talu (Paypoint)

Mae’n bosibl gwneud taliadau yn y siopau hyn.

 

Dod o hyd i'ch Pwynt Talu agosaf 

Sylwer: Ni fydd Payzone bellach ar gael o 1 Ebrill 2013

 

Trwy’r Post

Dylid anfon y rhain at Gyfarwyddwr Adnoddau, Blwch Swyddfa Post 49, Y Barri, CF63 4YN.

 

Dylid gwneud sieciau ac gorchmynion post yn daladwy i: ‘Cyngor Bro Morgannwg', ac wedi'u croesi.

 

Ni ddylid eu hanfon at Swyddogion unigol. Sicrhewch fod Rhif eich Cyfrif Treth Gyngor wedi’i ysgrifennu ar gefn eich siec.

 

Taliadau Banc

Banc Lloyds (Cangen Dociau'r Barri)
140b Heol Holton

Y Barri
Bro Morgannwg

CF63 4TZ

Cod Didoli Code: 30-90-52
Rhif y Cyfrif: 00006327
Enw'r Cyfrif: Vale of Glamorgan Council General Fund

 

Sicrhewch eich bod yn defynnu rhif eich cyfrif Treth Gyngor.

Master / Visa / Switch / Solo / Deltacard

Mae’n bosibl derbyn taliadau gan ddefnyddio'r cardiau hyn; yn flynyddol neu'n fisol dros y ffôn:

  • 01446 729556

neu drwy Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri, CF63 4RU.

Problemau wrth Dalu

Os ydych yn cael trafferth i dalu’ch Treth Gyngor mae’n bosibl i ni ddod i gytundeb gyda chi.

 

Eithriad Treth Gyngor - Adran 13A