Cost of Living Support Icon

Canolfannau CymunedolReading group

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn berchen ar 23 o ganolfannau cymunedol. Maen nhw’n cael eu rheoli mewn modd arbenigol o ddydd i ddydd gan wirfoddolwyr drwy Gymdeithas Gymunedol.

 

Mae adnoddau mewn canolfannau cymunedol yn amrywio ychydig ond mae gan bob un brif neuadd a chegin.  Mae hefyd gan rai canolfannau neuadd lai neu ystafell bwyllgor sy'n addas ar gyfer cyfarfodydd.

 

Mae canolfannau cymunedol hefyd yn darparu cyfleoedd i bobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddol.

 

Gallwch logi canolfannau cymunedol ar gyfer partïon, digwyddiadau cymdeithasol, dathliadau teuluol, diwrnodau hyfforddiant, dosbarthiadau, dosbarthiadau ffitrwydd ac arddangosfeydd.

 

  • 01446 704813