Canolfan Gymunedol Castleland

Canolfan Gymunedol Castleland Y BarriBelvedere Crescent, Y Barri CF63 4JZ

 

Gweld Canolfan Gymunedol Castleland ar fap

 

Trwydded y ganolfan

Y brif neuadd – 100 o bobl (ar y mwyaf)

Y neuadd fach  / y caffi – 50

Ystafell gyfarfod 1 – 15

Ystafelloedd cyfarfod 2 a 3 – 10 

 

Cysylltu

 • 01446 701285

 

Llogi’r adnoddau

I logi ystafell gyfarfod neu neuadd, ewch i wefan Canolfan Gymunedol Castleland:

 

www.dicdevelopmenttrust.com

 

 

Yr adnoddau

 • Dwy gegin
 • Toiledau i bobl anabledd
 • Y neuadd fach/ y caffi
 • Tair ystafell gyfarfod
 • Cawod
 • Lifft
 • Ystafell TG
 • Cyswllt diwifr am ddim
 • Argraffwr/ sganiwr lliw A3
 • Chwarae meddal
 • Dau daflunydd
 • Teledau a pheiriant Blu-ray
 • Mynediad drwy system ddiogelwch gyda'r nos