anolfan Gymunedol Castleland

Belvedere Crescent, Y Barri, CF63 4JZ

 

Gweld Canolfan Gymunedol Castleland ar fap

 

Trwydded y ganolfan

Y brif neuadd – 100 o bobl (ar y mwyaf)

Y neuadd maint canolog – 50

Ystafell gyfarfod 1 – 15 (ar gael ar hyn o bryd fel yn Awst 2019)

Ystafelloedd cyfarfod 2 a 3 hyd at 8 

 

Cysylltu

 • 01446 701285

 

Llogi’r adnoddau

I logi ystafell gyfarfod neu neuadd, ewch i wefan Canolfan Gymunedol Castleland:

 

Canolfan Gymunedol Castleland 

Yr adnoddau

 • Dwy gegin
 • Toiledau i bobl anabledd
 • Neuadd fawr
 • Neuadd maint canolog
 • Tair ystafell gyfarfod
 • Cawod
 • Lifft
 • Ystafell TG
 • Bwcio a Thalu ar-lein
 • Cyswllt diwifr am ddim
 • Argraffwr/ sganiwr lliw A3
 • Chwarae meddal
 • Dau daflunydd
 • Teledau a pheiriant Blu-ray
 • Mynediad drwy system ddiogelwch gyda'r nos 

 

Dydd Llun

 

Dawnsio Miranda Lee: 4.00pm – 10.00pm

Dydd Mawrth

 

Dawnsio Miranda Lee: 4.00pm – 10.00pm

 

Dydd Mercher

 

Ffitrwydd Turn'd Up gyda Kaz: 10:00am – 11.00am

Cyfran Bwyd Castleland: 2:00pm – 3.00pm

Teuluoedd Anghofiedig: 5.00pm – 7.00pm
Slimrite - Diet Ffordd o Byw - 7:15pm - 8:15pm

Dydd Iau

 

Ffitrwydd Turn'd Up gyda Roisin: 7:00pm - 8:00pm

Turn'd Up gyda Turner: 7:15pm - 8:15pm

Dydd Gwener

 

Academi SEND: 10am - 3:00pm

Dydd Sadwrn

 

Clwb Bingo Cyfeillgar: 10am - 3:00pm

 

Dydd Sul

 

Ffitrwydd Turn'd Up gyda Kaz: 10:00am – 11.00am

 

Capel Godfirst: 3:00pm - 6:00pm