Cost of Living Support Icon

Canolfan Gymunedol Castleland

Belvedere Crescent, Y Barri, CF63 4JZ

 

Gweld Canolfan Gymunedol Castleland ar fap

 

Trwydded y ganolfan

Y brif neuadd – 100 o bobl (ar y mwyaf)

Y neuadd maint canolog – 50

Ystafelloedd cyfarfod 1 - 3 (amrywiol feintiau)

 

Cysylltu

 • 01446 701285

 

Llogi’r adnoddau

I logi ystafell gyfarfod neu neuadd, ewch i wefan Canolfan Gymunedol Castleland:

 

Canolfan Gymunedol Castleland 

Yr adnoddau

 • Dwy gegin
 • Toiledau i bobl anabledd
 • Neuadd fawr
 • Neuadd maint canolog
 • Tair ystafell gyfarfod
 • Cawod
 • Lifft
 • Bwcio a Thalu ar-lein
 • Cyswllt diwifr am ddim
 • Argraffwr/ sganiwr lliw A3
 • Chwarae meddal
 • Dau daflunydd
 • Teledau a pheiriant Blu-ray
 • Mynediad drwy system ddiogelwch gyda'r nos