Canolfan Gymunedol Penarth Isaf  

Brockhill Way, Penarth, CF64 5QD

 

Gweld y ganolfan ar fap

 

Trwydded y ganolfan

Niferoedd yn amodol ar benderfyniad y pwyllgor rheoli yn ddibynnol ar y math o weithgaredd.   

 

Cysylltu ar gyfer llogi

Anfonwch bob ymholiad ar gyfer rhagnodi Canolfan Gymunedol Penarth Isaf, cysylltwch â:  

 

Yr adnoddau

  • Prif neuadd
  • Cegin
  • Ystafell bwyllgor
  • Toiledau
  • Ystafell newid cewynnau
  • Rac feiciau                 
  • Maes parcio bach
  • Drws pŵer cynorthwyol

Llogi’n rheolaidd

Anfasnachol                           

Y brif neuadd: £11 yr awr

Yr ystafell bwyllgor: £6 yr awr

 

Defnydd masnachol  

Y brif neuadd: £20 yr awr

Yr ystafell bwyllgor: £10 yr awr 

Defnydd achlysurol

Anfasnachol  

Y brif neuadd: £30 yr awr

Yr ystafell bwyllgor: £10 yr awr

 

Defnydd mansachol

Y brif neuadd: £30 yr awr

Yr ystafell bwyllgor: £16 yr awr

 

 

Ceir rhestr gyflawn o gyfraddau llogi yn y ddogfennau canlynol:

 

Gweithgareddau cyfredol  

Cysylltwch â’r ysgrifennydd am fanylion a / neu wybodaeth am ragnodi lle / prisiau etc. am y gweithgareddau a restrir isod.

 

Gweithgareddau Rheolaidd