Canolfan Gymunedol TregolwynCanolfan Gymunedol Tregolwyn

Tregolwyn, Y Bont-faen CF71 7NL

 

Gweld Canolfan Gymunedol Tregolwyn ar fap

 

 

Trwydded y ganolfan

130 (dawnsio)

145 (eistedd)  

 

Cysylltu

 

  • 01656 663503

Yr adnoddau

Ystafell bwyllgor

Prif neuadd a llwyfan

Cegin

Toiledau 

Pris llogi

£8 yr awr: at ddefnydd trigolion lleol; fel arall £8 yr awr

O £30 y sesiwn: i ddefnyddwyr rheolaidd 

 

 

Digwyddiadau a gweithgareddau  

 

Colwinston Community Centre
 DosbarthAmser
Dydd Llun 
 
 
   
Clwb ar ôl ysgol 3:30pm - 5:30pm

Sefydliad y Merched 

7:30pm - 9:30pm (Llun cyntaf y mis) 

Plethu helyg  7:00pm (pedwerydd Llun y mis) 
  Clwb ar ôl ysgol

3:30pm - 5:30pm

Dydd Mercher 


 
Pilates Ffysio 10:00am - 11:00am
Clwb ar ôl ysgol 3:30pm - 5:30pm
Brownies a Geidiaid   5:45pm - 9:30pm
Dydd Iau 
 

Grwp rhieni a babanod

9:00am - 11:00am

Clwb ar ôl ysgol

3:30pm - 5:30pm

Tai Chi 6:00pm - 7:00pm
Wing Chung

8:00pm - 10:00pm

Dydd Gwener 
 

 

Dydd Sul

Grŵp chwarae 9.00am - 12.00pm
Clwb ieuenctid  7.00pm - 9:30pm
Eglwys Liberty 2:30pm - 5:30pm