Canolfan Gymunedol TregolwynCanolfan Gymunedol Tregolwyn

Tregolwyn, Y Bont-faen CF71 7NL

 

Gweld Canolfan Gymunedol Tregolwyn ar fap

 

 

Trwydded y ganolfan

130 (dawnsio)

145 (eistedd)  

 

Cysylltu

 

  • 01656 663503

Yr adnoddau

Ystafell bwyllgor

Prif neuadd a llwyfan

Cegin

Toiledau 

Pris llogi

£6 yr awr: at ddefnydd trigolion lleol; fel arall £8 yr awr

O £20 y sesiwn: i ddefnyddwyr rheolaidd 

 

 

Noson tân gwyllt a coelcerth 

Yn digwydd yn Neuadd Pentre Colwinston ar Ddydd Gwener 3 Tachwedd 

Mae gatiau yn agor am 6pm

Mae mynediad yn £12 i deulu o 4 neu £5 am oedolyn a £2 am blentyn.  

 

 

Digwyddiadau a gweithgareddau  

 

Colwinston Community Centre
 DosbarthAmser
Dydd Llun 
 
 

Grŵp chwarae

9.00am - 12.00pm

Clwb ar ôl ysgol 3.30pm - 5.45pm

Sefydliad y Merched 

7:30pm - 9:30pm (Llun cyntaf y mis) 

Plethu helyg  7.00pm (pedwerydd Llun y mis) 
Dydd Mawrth 
 
 
Grŵp chwarae 9.00am - 12.00pm

Pobl hŷn 

2.00pm - 3.45pm

Clwb ar ôl ysgol

3.30pm - 5.45pm

Dydd Mercher 


 
Grŵp chwarae 9.00am - 12.00pm
Clwb ar ôl ysgol 3.30pm - 5.45pm
Brownies a Geidiaid   5:45pm - 9.30pm
Dydd Iau 
 

Grŵp chwarae

9.00am - 12.00pm

Clwb ar ôl ysgol

3.30pm - 6.00pm

Dydd Gwener 
 
Grŵp chwarae 9.00am - 12.00pm
Clwb ieuenctid  7.00pm - 9:30pm