Canolfan Gymunedol Tregolwyn

Tregolwyn, Y Bont-faen CF71 7NL

 

Gweld Canolfan Gymunedol Tregolwyn ar fap

 

 

Trwydded y ganolfan

130 (dawnsio)

145 (eistedd)  

 

Cysylltu

  • 01656 663503

Yr adnoddau

Ystafell bwyllgor

Prif neuadd a llwyfan

Cegin

Toiledau 

Pris llogi

£8 yr awr: at ddefnydd trigolion lleol; fel arall £8 yr awr

O £30 y sesiwn: i ddefnyddwyr rheolaidd 

 

Dydd Llun

 

Clwb ar ôl ysgol: 3:30pm - 5:30pm

 

Sefydliad y Merched: 7:30pm - 9:30pm (Llun cyntaf y mis) 

 

Plethu helyg: 7:00pm (pedwerydd Llun y mis)

Dydd Mawrth

 

Clwb ar ôl ysgol: 3:30pm - 5:30pm

Dydd Mercher 

 

Pilates Ffysio: 10:00am - 11:00am

 

Clwb ar ôl ysgol: 3:30pm - 5:30pm

 

Brownies a Geidiaid: 5:45pm - 9:30pm

Dydd Iau

 

Grwp rhieni a babanod: 9:00am - 11:00am

 

Clwb ar ôl ysgol: 3:30pm - 5:30pm

 

Tai Chi: 6:00pm - 7:00pm

 

Wing Chung: 8:00pm - 10:00pm

Dydd Gwener 

 

Grŵp chwarae: 9.00am - 12.00pm

 

Clwb ieuenctid: 7.00pm - 9:30pm 

Dydd Sadwrn

 

Eglwys Liberty: 2:30pm - 5:30pm