Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Canolfan Gymunedol Murchfield

Sunnycroft Lane, Dinas Powys, CF64 4QQ

 

Gweld Canolfan Gymunedol Murchfield ar fap

Trwydded y ganolfan

200 o bobl  

 

  • murchfieldcommunityassoc@gmail.com
  • 07765 513424

 

Yr adnoddau

  • Prif neuadd
  • Ystafell bwyllgor
  • Toiledau
  • Cawodydd 

Pris llogi

Gall sefydliadau ddim er elw drafod telerau gyda’r cydlynydd

Defnydd masnachol: £10 yr awr

Partïon plant: o £35 (hyd at 12 oed yn unig) 

 

 

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Mae Cynllun Gwirfoddol Dinas Powys (DPVC) yn cynnig adnoddau cymunedol a chynllun cymdogion da bob dydd rhwng 9.30am a 12.30pm. Maen nhw’n cynnig cymorth i bobl oedrannus ac yn rhedeg gwasanaeth bws mini. Am fanylion pellach am DPVC, ffoniwch: 

  • 029 20513700 / 07484 601425

  

Dydd Llun 

 

Grŵp Celf Dinas Powys: 2:00pm - 4:00pm (Nid 3ydd dydd Llun)

 

Grŵp Celf Dinas Powys: 7:00pm - 7:00pm (Nid 3ydd dydd Llun)

 

WI Dinas Powys: 7:30pm - 9:30pm (Pob 3ydd dydd Llun)

 

Dydd Mawrth 

 

Grŵp Gwneuthwyr: 10:00am - 12:30pm

 

Grŵp recorder U3A: 2:00pm - 4:00pm (2il a 4ydd dydd Mawrth)

 

Dawns Liberty: 5:30pm - 7:30pm

Dydd Mercher

 

Grwp Gwarchodwr Plant (Preifat): 9:00am - 12:30pm

 

Clwb Prynhawn Mercher: 1:30pm - 3:30pm (O Ionawr)

 

Tae Kwon Do: 4:00pm - 7:30pm

 

Dydd Iau

 

Gwarchodwyr Plant Mam a Phlentyn Bach: 9:30am - 11:30am (O Ionawr)

 

Dawns Liberty: 5:00pm - 9:00pm

 

Dydd Gwener 

 

Caffi Cof: 10:00am - 12:00pm (2il a 4ydd dydd Gwener)

 

Tai Chi: 2:00pm - 3:00pm

Dydd Sadwrn

 

Dawns Liberty: 9:00am - 10:15am

 

Urdd Gwehyddion a Nyddwyr Morgannwg: 11:00am - 4:00pm

Dydd Sul

 

Urdd Cwiltiau Modern: 9:00am - 3:00pm (2il a 3ydd dydd Sul)

 

Dawns Liberty: 3:15pm - 8:15pm