Canolfan Gymunedol Murchfield

Sunnycroft Lane, Dinas Powys CF64 4QQ

 

Gweld Canolfan Gymunedol Murchfield ar fap

 

Trwydded y ganolfan

200 o bobl  

 

  • murchfieldcommunityassoc@gmail.com
  • 07765 513424

 

Yr adnoddau

Prif neuadd

Ystafell bwyllgor

Toiledau

Cawodydd 

Pris llogi

Gall sefydliadau ddim er elw drafod telerau gyda’r cydlynydd

Defnydd masnachol: £10 yr awr

Partïon plant: o £35 (hyd at 12 oed yn unig) 

 

 

 

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Mae Cynllun Gwirfoddol Dinas Powys (DPVC) yn cynnig adnoddau cymunedol a chynllun cymdogion da bob dydd rhwng 9.30am a 12.30pm. Maen nhw’n cynnig cymorth i bobl oedrannus ac yn rhedeg gwasanaeth bws mini. Am fanylion pellach am DPVC, ffoniwch: 

  • 029 20513700 / 07484 601425

 

 

 

 Gweithgareddau

Dydd Llun 

 

Cerddoriaeth Plant Little Fizz: (from Sept.) 10 - 1yb

WI Dinas Powys: (3ydd Llun) 6 - 10yh

 

Dydd Mawrth 

 

Gwneuthwyr Dydd Mawrth: 10 - 1yp

Grwp Cefnogaeth Parkinson's: (Mawrth 1af) 2 - 4yp

Ioga: 6 - 7yh

Badminton: 7.30 - 9.30yh

Dydd Mercher

 

Grwp Celf Dementia: (2il a 4ydd Mercher) 10.30 - 12.30yp

Memory Cafe: (second Mercher) 10.30 - 12.30yp

Tae Kwon Do: 4 - 6.45yh 

Aerobics: 6.45 - 8yh

 

Dydd Iau

 

Grwp mamau a babanod: 9.30 - 11.30yb

Gofalwyr plant: 11.30 - 3.30yp

Dawns tap: 5.30 - 9.30yh

 

Dydd Gwener 

 

Gofalwyr plant: 9.30 - 12.30yp

Bliss Dancers: 4 - 9yh (4 gwaith y flwyddyn)

Gweithgareddau codi arian

Dydd Sadwrn

 

Weavers, spinners and dyers: 11 - 5yp (pob yn ail fis)

Sinema'r Gymuned: (2il Sadwrn) 3 - 10yh

Partioedd plant: pan ar gael

Dydd Sul

 

Jubilee quilters: (2il Sadwrn) 10 - 4yp

White Gecko: (fourth Saturday) 10 - 4yp

Dawns tap: 4.30 - 7.30yh

Badminton: 7.30 - 9.30yh

Partioedd plant: pan ar gael