Canolfan Gymunedol Murchfield

Sunnycroft Lane, Dinas Powys, CF64 4QQ

 

Gweld Canolfan Gymunedol Murchfield ar fap

Trwydded y ganolfan

200 o bobl  

 

  • murchfieldcommunityassoc@gmail.com
  • 07765 513424

 

Yr adnoddau

  • Prif neuadd
  • Ystafell bwyllgor
  • Toiledau
  • Cawodydd 

Pris llogi

Gall sefydliadau ddim er elw drafod telerau gyda’r cydlynydd

Defnydd masnachol: £10 yr awr

Partïon plant: o £35 (hyd at 12 oed yn unig) 

 

 

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Mae Cynllun Gwirfoddol Dinas Powys (DPVC) yn cynnig adnoddau cymunedol a chynllun cymdogion da bob dydd rhwng 9.30am a 12.30pm. Maen nhw’n cynnig cymorth i bobl oedrannus ac yn rhedeg gwasanaeth bws mini. Am fanylion pellach am DPVC, ffoniwch: 

  • 029 20513700 / 07484 601425

  

Dydd Llun 

 

Cerddoriaeth Plant Little Fizz: 10.00yb - 1.00yp

 

WI Dinas Powys: (3ydd Llun) 6.00yp - 10.00yp

 

Dydd Mawrth 

 

Gwneuthwyr Dydd Mawrth: 10.00yb - 1.00yp

 

Grwp Cefnogaeth Parkinson's: (Mawrth 1af) 2.00yp - 4.00yp

 

Ioga: 6.00yp - 7.00yp

 

Badminton: 7.30yp - 9.30yp

Dydd Mercher

 

Grwp Celf Dementia: (2il a 4ydd Mercher) 10.30yb - 12.30yp

 

Memory Cafe: (second Mercher) 10.30yb - 12.30yp

 

Tae Kwon Do: 4.00yp - 6.45yp 

 

Aerobics: 6.45yp - 8.00yp

 

Dydd Iau

 

Grwp mamau a babanod: 9.30yb - 11.30yb

 

Gofalwyr plant: 11.30yb - 3.30yp

 

Dawns tap: 5.30yp - 9.30yp

 

Dydd Gwener 

 

Gofalwyr plant: 9.30yb - 12.30yp

 

Bliss Dancers: 4.00yp - 9.00yp (4 gwaith y flwyddyn)

Dydd Sadwrn

 

Weavers, spinners and dyers: 11.00yb - 5.00yp (pob yn ail fis)

 

Sinema'r Gymuned: (2il Sadwrn) 3.00yp - 10.00yp

 

Partioedd plant: pan ar gael

Dydd Sul

 

Jubilee quilters: (2il Sadwrn) 10.00yb - 4.00yp

 

White Gecko: (fourth Saturday) 10.00yb - 4.00yp

 

Dawns tap: 4.30yp - 7.30yp

 

Badminton: 7.30yp - 9.30yp

 

Partioedd plant: pan ar gael