Cost of Living Support Icon

Canolfan Gymunedol Murchfield

Sunnycroft Lane, Dinas Powys, CF64 4QQ

 

Gweld Canolfan Gymunedol Murchfield ar fap

Trwydded y ganolfan

200 o bobl  

 

  • murchfieldcommunityassoc@gmail.com
  • 07765 513424

 

Yr adnoddau

  • Prif Neuadd capasiti 200 yn sefyll, 150 yn eistedd
  • Prif neuadd
  • Ystafell bwyllgor
  • Toiledau
  • Cawodydd 

Pris llogi

Gall sefydliadau ddim er elw drafod telerau gyda’r cydlynydd

Defnydd masnachol: £10 yr awr

Partïon plant: £50 am 4 awr (hyd at 12 oed yn unig)

 

 

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Mae Cynllun Gwirfoddol Dinas Powys (DPVC) yn cynnig adnoddau cymunedol a chynllun cymdogion da bob dydd rhwng 9.30am a 12.30pm. Maen nhw’n cynnig cymorth i bobl oedrannus ac yn rhedeg gwasanaeth bws mini. Am fanylion pellach am DPVC, ffoniwch: 

  • 029 20513700 / 07484 601425

  

Dydd Llun 

 

Cinio Cawl DPVC: 11.45am - 1pm

 

Grŵp Celf Dinas Powys: 2:00pm - 4:30pm (Nid 3ydd dydd Llun)

 

Grŵp Celf Dinas Powys: 7:00pm - 9:00pm (Nid 3ydd dydd Llun)

 

WI Dinas Powys: 7:30pm - 9:30pm (Pob 3ydd dydd Llun)

 

Dydd Mawrth 

 

Grŵp Cymorth Parkinsons Bro Morgannwg: 2pm - 4pm (1af dydd Mawrth)

 

Grŵp Gwneuthwyr: 10:00am - 12:30pm

 

Grŵp recorder U3A: 2:00pm - 4:00pm (2il a 4ydd dydd Mawrth)

 

Clwb Cymunedol Prynhawn DPVC: 1pm - 2.30pm (3ydd dydd Mawrth)

Dydd Mercher

 

Grwp Gwarchodwr Plant (Preifat): 9:30am - 12:30pm

 

Clwb Prynhawn Mercher: 1:30pm - 3:30pm (O Ionawr)

 

Tae Kwon Do: 4:00pm - 7:30pm

 

Ffitrwydd Dawns Evolve: 7.45pm - 8.45pm

 

Dydd Iau

 

Gwarchodwyr Plant Mam a Phlentyn Bach: 9:30am - 11:30am (O Ionawr)

 

Grŵp Gwarchodwyr Plant (preifat): 11.30am - 3pm

 

Dawns Liberty: 5:00pm - 8:30pm

 

Dydd Gwener 

 

Caffi Cof: 10:00am - 12:00pm (2il a 4ydd dydd Gwener)

 

Dydd Sadwrn

 

Dawns Liberty: 9:00am - 10:30am

 

Sinema Gymunedol Dinas Powys: 6.30pm tan yn hwyr (2il Sadwrn)

Dydd Sul

 

Urdd Cwiltiau Modern: 10:00am - 4:00pm (4ydd dydd Sul)

 

Dawns Liberty: 4:00pm - 8:00pm

Swyddfa Pryder Gwirfoddol Dinas Powys (DPVC) ar agor: Llun/Maw/Mercher 9am tan 3pm, Iau/Gwener 9am i 1pm Gwasanaethau lles a chyfeillio i'r henoed. Cludiant Cymunedol (apwyntiadau siopa a chanolfan feddygol) cysylltwch â:

 

029 20513700

 

dpvc@btinternet.com