Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Canolfan Gymunedol Sain Niclas 

Heol Sain Niclas, Y Barri, CF62 6QX

 

Gweld Canolfan Gymunedol Sain Niclas ar fap

 

Trwydded y ganolfan

200 o bobl

 

Cysylltu 

  • 07962626599

 

Yr adnoddau

  • Prif neuadd a llwyfan
  • Cegin
  • Toiledau
  • Toiledau i bobl ag anabledd
  • Ystafell islawr ar gyfer gweithgareddau corfforol 

Pris llogi

Gellir llogi’r neuadd bob bore a phrynhawn o ddydd Llun tan ddydd Gwener ac eithrio prynhawn dydd Mawrth.

£7 yr awr (defnyddwyr rheolaidd)

£12 yr awr  (defnydd achlysurol)

Yr ystafell islawr: £5 yr awr 

 

Dydd Llun

 

Pilates: slot bore a phrynhawn


Karate: 6:00pm - 8:00pm

Dydd Mawrth

 

Pilates: Bore

Ysgol Flodau: 12:00pm - 5:00pm (bob 2il a 4ydd Maw bob mis)

Ballet: 5:00pm - 8: 30pm          

Dydd Mercher  

 

Hyfforddiant Syrcas: 2:00pm - 4:00pm

Karate: 6:00pm - 8:00pm

Dydd Iau

 

Pilates: Bore a prynhawn

Ballet: 4:00pm - 8:30pm

Dydd Gwener 

 

Grŵp chwarae Cymraeg: Bore

 

Ioga Hazel Lily: 9.30am-10.30am

Pilates: 6:00pm - 8:00pm

Dydd Sadwrn 

 

Ballet: 09:00am - 5:00pm 

Cyfarfodydd Clairvoyance: 6:00pm ymlaen

Dydd Sul 

 

Ballet: 09:30am - 12:30pm