Cost of Living Support Icon

Canolfan Gymunedol Sain Niclas 

Heol Sain Niclas, Y Barri, CF62 6QX

 

Gweld Canolfan Gymunedol Sain Niclas ar fap

 

Trwydded y ganolfan

200 o bobl

 

Cysylltu 

  • 07962626599

 

Yr adnoddau

  • Prif neuadd a llwyfan
  • Cegin
  • Toiledau
  • Toiledau i bobl ag anabledd
  • Ystafell islawr ar gyfer gweithgareddau corfforol 

Pris llogi

Gellir llogi’r neuadd bob bore a phrynhawn o ddydd Llun tan ddydd Gwener ac eithrio prynhawn dydd Mawrth.

£7 yr awr (defnyddwyr rheolaidd)

£12 yr awr  (defnydd achlysurol)

Yr ystafell islawr: £5 yr awr 

 

Dydd Llun

 

Pilates: 9.30yb - 1yp

Karate: 
5.30yb - 8.30yp

Dydd Mawrth

 

Pilates: 9.30yb - 12yp

Ysgol Flodau: 12yp - 5yp (bob 2il a 4ydd Maw bob mis)

Bale: 5yp - 8.30yp         

Dydd Mercher  

 

Bale: 10yb - 12yp 

 

Hyfforddiant Syrcas: 1yp - 4yp

Karate: 6yp - 8yp

Dydd Iau

 

Pilates: 9.30yb - 1yp

Bale: 4yp - 8.30yp

Dydd Gwener 

  

Ioga: 9.30yb - 11yb

Pilates: 6yp - 8yp

Dydd Sadwrn 

 

Bale: 9yp - 3yp  


Cyfarfodydd Clairvoyance: 6yp ymlaen

Dydd Sul 

 

Bale: 9.30yb - 5.30yp