Canolfan Gymunedol Sain Niclas 

Heol Sain Niclas, Y Barri CF62 6QX

 

 

Gweld Canolfan Gymunedol Sain Niclas ar fap

 

 

Trwydded y ganolfan

200 o bobl

 

Cysylltu 

  • 07962626599

 

Yr adnoddau

Prif neuadd a llwyfan

Cegin

Toiledau

Toiledau i bobl ag anabledd

Ystafell islawr ar gyfer gweithgareddau corfforol 

Pris llogi

Gellir llogi’r neuadd bob bore a phrynhawn o ddydd Llun tan ddydd Gwener ac eithrio prynhawn dydd Mawrth.

£7 yr awr (defnyddwyr rheolaidd)

£12 yr awr  (defnydd achlysurol)

Yr ystafell islawr: £5 yr awr 

 

  

Community centre activitiesCommunity centre activitiesCommunity centre activities
DiwrnodDosbarthAmser
Dydd Llun
 
 
Pilates

09.15 - 11:00

Bale 16:30 - 19:30
Dydd Mawrth
 
 
Cerddoriaeth i’r rhai bach 

11:00 - 12:00

Ysgol flodau  13:00 - 17:00 (ail a phedwerydd Mawrth y mis) 
Bale 17:00 - 20:00
Karate 19:45 - 21:15
Dydd Mercher

Bale

16:30 - 19:30

Vale Harriers 19:00 - 20:00

Dydd IauPilates

09:30 - 12:30

Bale

17:00 - 20:00

Karate 20:00 - 21:30
Dydd Gwener

Pilates

18:00 and Dechreuwyr 19:15 

Dydd Sadwrn


 
 

Bale

09:00 - 15:00

Bale

10:30 - 12:30

Sgiliau syrcas 

12:00 - 14:00 (ail a phedwerydd Sadwrn y mis) 

Dydd Sul
 
 
Bale 09:30 - 13:30
Crefft ymladd  19:00 - 21:00