Canolfan Gymunedol Sain Niclas 

Heol Sain Niclas, Y Barri CF62 6QX

 

Gweld Canolfan Gymunedol Sain Niclas ar fap

 

Trwydded y ganolfan

200 o bobl

 

Cysylltu 

  • 07962626599

 

Yr adnoddau

Prif neuadd a llwyfan

Cegin

Toiledau

Toiledau i bobl ag anabledd

Ystafell islawr ar gyfer gweithgareddau corfforol 

Pris llogi

Gellir llogi’r neuadd bob bore a phrynhawn o ddydd Llun tan ddydd Gwener ac eithrio prynhawn dydd Mawrth.

£7 yr awr (defnyddwyr rheolaidd)

£12 yr awr  (defnydd achlysurol)

Yr ystafell islawr: £5 yr awr 

 

Dydd Llun

9.15am - 12.45pm: Pilates

4.00pm - 5.30pm: Taekwondo
7.00pm - 9.00pm: Karate

Dydd Mawrth

10.00am - 12.00pm: Dosbarth Ioga Bore

1.00pm - 5.00pm: Ysgol flodau (2il a 4ydd wythnos o bob mis)

5.00pm - 8.00pm: Ballet         

Dydd Mercher  

10.00am - 12.00pm: Dosbarth Ioga Bore

12.00pm - 2.00pm: Sgiliau Syrcas (2il a 4ydd wythnos o bob mis)

6.30pm - 8.30pm: Dosbarth Ioga gyda’r Nos

Dydd Iau

9.30am - 12.30pm: Pilates
4.00pm - 8.00pm: Ballet 

Dydd Gwener 

12.00pm - 1.00pm: Karate
6.00pm - 10.00pm: Pilates

Dydd Sadwrn 

9.00am - 4.00pm: Ballet

Dydd Sul 

9.30am - 1.30pm: Ballet

2.00pm - 5.00pm: Drama/Grŵp Hanes (Achlysurol)