Canolfan Gymunedol Glyndwr

Glyndwr Road, Penarth, CF64 3ND

 

Gweld Canolfan Gymunedol Glyndwr ar fap

 

 

Cysylltu

  • I logi'r adnoddau, cysylltwch â Venessa Mordin: 029 2070 0140

 

Yr adnoddau

  • Prif neuadd
  • Cegin
  • Toiledau 

Pris llogi

£10 am yr awr gyntaf a £5 am bob awr wedi hynny.  

 

Cysylltwch â’r gwirfoddolwyr i drafod y dewisiadau.

 

Dydd Llun 

 

Tai Chi: 10.30yb - 11.30yb (Cysylltwch â Christie - 07772657692)

 

Clwb ar ôl ysgol pob gallu gyda Keycrate: 3.30yp - 5.30yp (Cysylltwch â Dave - 07810018165)

 

Dydd Mawrth 

 

Grŵp Chwarae Pob Gallu gyda KeyCreate :  10.00yb - 12 hanner dydd (Cyswllt: gweler dydd Llun uchod)

 

Clwb Gemau Rhyfel Penarth a'r Ardal (gemau rhyfel bwrdd): 7.15yp - 10.15yp (Cysylltwch â Glyn - 07823 388507)

Dydd Mercher

 

Clwb Heneiddio Penarth i bobl dros 60 oed: 10.15yb - 12.30yp (Cysylltwch â Elsie - 02920 215848)

 

Dosbarth Dawns i Oedolion (tap etc): 8.00yp - 9.00yp (Cysylltwch â Jane - 07494 445398)

 

Dydd Iau

 

Ar gael yn ystod y bore ar hyn o bryd, tan 5.00yp

 

Tae Kwon Do: 5.30yp - 7.30yp (Cysylltwch â Victoria - 07843018750)

 

Dydd Gwener

 

Ar gael ar hyn o bryd trwy'r dydd

Dydd Sadwrn

 

Drymio Affricanaidd: 10.00yb - 11.00yb (except first Saturday of month) 

 

Gemau Rhyfel Penarth a’r Ardal: 10.00yb - 5.00yp (Dydd Sadwrn cyntaf y mis; Cyswllt: gweler dydd Mawrth uchod)