Canolfan Gymunedol GlyndwrCanolfan Gymunedol Glyndwr

Glyndwr Road, Penarth, CF64 3ND

 

Gweld Canolfan Gymunedol Glyndwr ar fap

 

 

Cysylltu

  • I logi'r adnoddau, cysylltwch â Venessa Mordin: 029 2070 0140

 

Yr adnoddau

Prif neuadd

Cegin

Toiledau 

Pris llogi

£10 am yr awr gyntaf a £5 am bob awr wedi hynny.  

Cysylltwch â’r gwirfoddolwyr i drafod y dewisiadau.

 

Digwyddiadau a gweithgareddau 

 

 

 Current Activities

Dydd Llun 

 

Tai Chi: 10.30 - 11.30yb (Cysylltwch â Christie - 07772657692)

Clwb ar ôl ysgol pob gallu gyda Keycrate: 3.30 - 5.30yp (Cysylltwch â Dave - 07810018165)

 

Dydd Mawrth 

 

Grŵp Chwarae Pob Gallu gyda KeyCreate :  10.00 - 12 hanner dydd (Cyswllt: gweler dydd Llun uchod)

Clwb Gemau Rhyfel Penarth a'r Ardal (gemau rhyfel bwrdd): 7.15 - 10.15yh (Cysylltwch â Glyn - 07823 388507)

Dydd Mercher

 

Clwb Heneiddio Penarth i bobl dros 60 oed: 10.15 - 12.30yp (Cysylltwch â Elsie - 02920 215848)

Dosbarth Dawns i Oedolion (tap etc): 8 - 9yh (Cysylltwch â Jane - 07494 445398)

 

Dydd Iau

 

Ar gael yn ystod y bore ar hyn o bryd, tan 5yp

Tae Kwon Do: 5.30 - 7.30yh (Cysylltwch â Victoria - 07843018750)

 

Dydd Gwener

 

Ar gael ar hyn o bryd trwy'r dydd

Dydd Sadwrn

 

Drymio Affricanaidd: 10 - 11yb (except first Saturday of month) 

Gemau Rhyfel Penarth a’r Ardal: 10.00am - 5.00yp (Dydd Sadwrn cyntaf y mis; Cyswllt: gweler dydd Mawrth uchod)