Canolfan y Mileniwm Sant Ffransis

Park Road, Y Barri, CF62 6NX

 

Gweld Canolfan Mileniwm Sain Ffransis ar fap 

 

 • 07528 043417

Yr adnoddau

 • Prif neuadd a llwyfan

 • Neuadd fach

 • Cegin a chyfarpar cyflawn 

 • Maes parcio

 • Cyfleusterau newid cewynnau

 • Tai bach pobl anabl

 

Pris llogi

 

Y brif neuadd: £10

 

Y neuadd fach: £7.50

 

Y ddwy neuadd: £15 

 

 • Dydd Llun

  Grŵp chwarae
  09:00 - 12:00 (yn ystod tymor yr ysgol yn unig)

  Clwb cwiltio
  13:00 - 15:00

  Grŵp pensiynwyr 
  13:30 - 15:30

  Ioga
  17:00 - 20:30
 • Dydd Mawrth

  Grŵp chwarae
  09:00 - 12:00 (yn ystod tymor yr ysgol yn unig)

  Eglwys Annibynol
  13:00 - 15:00 (pob 3ydd dydd Mawrth y mis)

   


  Ioga
  13.30 - 14.30 and 18.30 - 19.30 

   

 • Dydd Mercher

  Grŵp chwarae
  09:00 - 12:00 (yn ystod tymor yr ysgol yn unig)

  Slimming World
  16:30 - 20:00

  Ioga o’r Gadair

  14:30 - 15:30
 • Dydd Iau

  Grŵp chwarae
  09:00 - 12:00 

  Oriel Gelf Ganolog 

  13:00 - 16:00 (bob 3ydd dydd Iau yn ystod y mis)

  Class Act
  16.20 – 17.20

  Myfyrdod
  19:30 - 21:30
 • Dydd Gwener

  Grŵp chwarae
  09:00 - 12:00 (yn ystod tymor yr ysgol yn unig)

  Canu er mwyn iechyd a mwynhad 
  13:30 - 15:00

  Clwb camera’r Barri
  19:00 - 22:00
 • Dydd Sadwrn

  Ar gael i’w llogi 

 • Dydd Sul

  Ar gael i’w llogi yn y prynhawn 

   

  Mediation 
  17.30 - 21:30 

  Cyfryngu (dwywaith y mis)