Canolfan Gymunedol Sain TathanCanolfan Gymunedol Sain Tathan

Glyndwr Avenue, Sain Tathan CF62 4PP

 

Gweld Canolfan Gymunedol Sain Tathan ar fap 

 

 

Trwydded y ganolfan

244 o bobl  

 

Cysylltu

I logi’r ganolfan, cysylltwch Milly Nicholson

  • 0795 727 7815 
  •  

 

Mae aelodau'r pwyllgor i gyd yn wirfoddolwyr felly byddwch yn amyneddgar wrth wneud ymholiadau os gwelwch yn dda. 

 

Yr adnoddau

Prif neuadd gyda llwyfan

Cegin

Bar ar gael ar gais

Cyfleusterau toiled anabl

Cyfleusterau newid babi

Parcio 

Pris llogi

Lleoliad delfrydol ar gyfer partïon a digwyddiadau preifat

£10 yr awr - mae prisiau’n amrywio ar gyfer partïon a digwyddiadau. Pris ar eich cais.

 

Digwyddiadau a gweithgareddau 

Casglu Sbwriel - Cyngor Cymuned Sain Tathan

Dydd Sadwrn, 12 Hydref 2019  10am - 12pm 

Offer wedi'i ddarparu

Cyfarfod yn Court House, Flemingston CF62 4QJ

Te a bisgedi wedi'u darparu

 

Bingo yn Sain Tathan

Dydd Sadwrn 4 Tachwedd.

Mae’r drysau yn agor am 1pm ac mae’r bingo yn dechrau am 2pm.

Mae raffl a bwyd ar gael, ac mae arian a godwyd o’r raffl yn mynd tuag at yr elusen.

Mae croeso i unrhyw un gyfranu eitemau fel gwobrau.   

 

 

St Athan Community Centre
  DiwrnodDosbarthAmser
Dydd Llun Bowlio dan do  7.00pm - 9.00pm (tymhorol)
Dydd Mawrth Zumba 7:00pm - 8:00pm
Dydd Mercher CAOS & Total CAOS 6:00pm - 9:30pm
  Football (5 - 7 annwyl) 5:00pm - 7:00pm
Dydd Iau Bingo 7.00pm - 10.00pm (y gêm gyntaf am 8pm) 
Dydd Sadwrn

Bingo elusennol    

Ar gael i’w llogi 

1:00pm - 4.00pm (Sadwrn cyntaf y mis.  Y gem gyntaf 2pm)) 

Dydd Sul Bingo 7.00pm - 10.00pm (y gêm gyntaf am 8pm) 

 

 

Monday 

09:00 - 12:00 

( Term time only)

Play Group

 

13:00 - 15:00

Quilting Club

 

13:30 - 15:30

OAP Group

 

17:00 - 20:30

Yoga


21:00 - 22:00

Tara Holmes Fitness

Tuesday

09:00 - 12:00 

( Term time only)

Play Group

 

13:00 - 15:00

Quilting Club

 

13:30 - 15:30

OAP Group

 

17:00 - 20:30

Yoga


21:00 - 22:00

Tara Holmes Fitness

Wednesday

09:00 - 12:00 

( Term time only)

Play Group

 

13:00 - 15:00

Quilting Club

 

13:30 - 15:30

OAP Group

 

17:00 - 20:30

Yoga


21:00 - 22:00

Tara Holmes Fitness

Thursday

09:00 - 12:00 

( Term time only)

Play Group

 

13:00 - 15:00

Quilting Club

 

13:30 - 15:30

OAP Group

 

17:00 - 20:30

Yoga


21:00 - 22:00

Tara Holmes Fitness

Friday

09:00 - 12:00 

( Term time only)

Play Group

 

13:00 - 15:00

Quilting Club

 

13:30 - 15:30

OAP Group

 

17:00 - 20:30

Yoga


21:00 - 22:00

Tara Holmes Fitness