Canolfan Gymunedol Sain TathanCanolfan Gymunedol Sain Tathan

Glyndwr Avenue, Sain Tathan CF62 4PP

 

Gweld Canolfan Gymunedol Sain Tathan ar fap 

 

 

Trwydded y ganolfan

244 o bobl  

 

Cysylltu

I logi’r ganolfan, cysylltwch Milly Nicholson

 

Mae aelodau'r pwyllgor i gyd yn wirfoddolwyr felly byddwch yn amyneddgar wrth wneud ymholiadau os gwelwch yn dda. 

 

Yr adnoddau

Prif neuadd gyda llwyfan

Cegin

Bar 

Cyfleusterau toiled anabl

Cyfleusterau newid babi

Parcio 

Pris llogi

Lleoliad delfrydol ar gyfer partïon a digwyddiadau preifat

£10 yr awr - mae prisiau’n amrywio ar gyfer partïon a digwyddiadau. Pris ar eich cais.

 

Digwyddiadau a gweithgareddau 

 

Bingo yn Sain Tathan

Dydd Sadwrn 4 Tachwedd.

Mae’r drysau yn agor am 1pm ac mae’r bingo yn dechrau am 2pm.

Mae raffl a bwyd ar gael, ac mae arian a godwyd o’r raffl yn mynd tuag at yr elusen.

Mae croeso i unrhyw un gyfranu eitemau fel gwobrau.   

 

 

St Athan Community Centre
  DiwrnodDosbarthAmser
Dydd Llun Bowlio dan do  7.00pm - 9.00pm (tymhorol)
Dydd Mawrth Zumba 7:00pm - 8:00pm
Dydd Mercher CAOS & Total CAOS 6:00pm - 9:30pm
  Football (5 - 7 annwyl) 5:00pm - 7:00pm
Dydd Iau Bingo 7.00pm - 10.00pm (y gêm gyntaf am 8pm) 
Dydd Sadwrn

Bingo elusennol    

Ar gael i’w llogi 

1:00pm - 4.00pm (Sadwrn cyntaf y mis.  Y gem gyntaf 2pm)) 

Dydd Sul Bingo 7.00pm - 10.00pm (y gêm gyntaf am 8pm)