Canolfan Gymunedol Ynys Y Barri 

Friars Road, Ynys y Barri, Y Barri, CF62 5TR

 

Gweld Canolfan Cymunedol Ynys y Barri ar fap

  

Trwydded y ganolfan

225 o bobl (Y brif neuadd: 150; y neuadd fach: 75) 

 

Adnoddau

Prif neuadd a llwyfan

Cegin  

Toiled i bobl ag anabledd

Neuadd fach a chegin

Ystafell hyfforddi

Pris llogi

Y brif neuadd – o £9 yr awr

Y rhandy – o £8 yr awr 

 

Gellir trafod ffioedd i ddefnyddwyr rheolaidd.

Partïon

Parties From £15/hr* 

Extra 30 mins £10

 

Noder: Codir £25 o flaendal glanhau 

 

*Ni dderbynnir partïon o bobl ifanc yn eu harddegau oni bai gyda goruchwyliaeth oedolyn a dan gytundeb y pwyllgor gyda bond o £50.00-£75.00 sy’n daladwy cyn i’r archeb gael ei wneud os derbynnir y cais.  

 

Gweithgareddau cyfredol 

Dydd Llun

 

Pilates: 9.30 - 10.30yb (Annex)
Zumba Gold: 10.00 - 11.00yb (MH)
Razzle Dazzle: 16.00 - 18.30yh (Annex)
Rising Sun Karate: 18.30 - 21.30yh (MH)

 

Dydd Mawrth

 

Ioga: 10.00 - 11.00yb (MH)
Ioga: 18.00 - 19.00yh (Annex)

Dydd Mercher

 

Pilates: 9.30 - 10.30yb & 11.00 - 12.00yp (MH)
Bore Coffi Eglwys New Life: 10.30 - 12.00yp
Hyfforddiant cwn: 18.00 - 21.00yh (Annex)
Rising Sun Karate: 18.00 - 21.30yh (MH)

 

Dydd Iau

 

Pilates: 9.30-10.30yb (Annex)
Cadw'n heini: 11.00-12.00yp (Annex)
Razzle Dazzle: 4.00-6.30yh (Annex)
T4K: 6.30-8.30yh (MH)

Dydd Gwener

 

Eglwys New Life: 10.00 - 12.00yp (Annex)
YPO: 17.15 - 19.00yh

 

Dydd Sadwrn

 

Razzle Dazzle: 9.30 - 12.00yp (MH and Annex) 
Razzle Dazzle: 12.00 - 15.00yp (Annex)

 

Dydd Sul

Gwasanaeth yr Eglwys Bywyd Newydd: 11.00 - 13.00yp

 

Cysylltu

I logi'r adnoddau, cysylltwch â:

Wendy Chamberlain

  • 01446 736708  / 07542142471 

 

Sue Heffernan

  • 01446 739944