Cost of Living Support Icon

Canolfan Gymunedol Ynys Y Barri 

Friars Road, Ynys y Barri, Y Barri, CF62 5TR

 

Gweld Canolfan Cymunedol Ynys y Barri ar fap

  

Trwydded y ganolfan

225 o bobl (Y brif neuadd: 150; y neuadd fach: 75) 

 

Adnoddau

Prif neuadd a llwyfan

Cegin  

Toiled i bobl ag anabledd

Neuadd fach a chegin

Ystafell hyfforddi

Pris llogi

Y brif neuadd – o £9 yr awr

Y rhandy – o £8 yr awr 

 

Gellir trafod ffioedd i ddefnyddwyr rheolaidd.

Partïon

Parties From £20/hr* 

Extra 30 mins £10

 

Noder: Codir £20 o flaendal 

 

*Ni dderbynnir partïon o bobl ifanc yn eu harddegau oni bai gyda goruchwyliaeth oedolyn a dan gytundeb y pwyllgor gyda bond o £50.00-£75.00 sy’n daladwy cyn i’r archeb gael ei wneud os derbynnir y cais.  

 

Gweithgareddau cyfredol 

Dydd Llun

 

Pilates: 9.30 - 10.30 (Annex)
Zumba: 10.00 - 11.00 (MH)
Razzle Dazzle: 16.00 - 18.30 (Annex)

Rising Sun Karate: 18.00 - 20.00 (MH)

Cymdeithas seryddol: 19.00 - 21.00 (pob pythefnos)

Dydd Mawrth

 

Pilates: 19:00 - 20:30 (Annex)

Bowlenni Mat Byr: 18:00 - 22:00 (MH)

Dydd Mercher

 

Pilates: 9.30 - 10.30 (MH)
Dwylo Hapus: 9.30 - 11.00 (Annex)
Pilates: 10.40 - 11.45 (Annex)

Razzle Dazzle: 17.00 - 18.00 (Annex)

Razzle Dazzle: 18.00 - 19.30 (Annex)
Rising Sun Karate: 18.00 - 20.30 (MH)

Yoga: 19.30 - 20.30 (Annex)

Dydd Iau

 

Razzle Dazzle: 4.30 - 6.30 (Annex)
T4K: 18.30 - 20.30 (MH)

Dydd Gwener

 

YPO: 17.00 - 19.00

Dydd Sadwrn

 

Pilates: 8:00 - 9:00 (MH)

Razzle Dazzle: 9.30 - 12.00 (Annex) 
Razzle Dazzle: 12.00 - 14.30 (MH)

Dydd Sul

 

Pilates: 8:00 - 9:00 (MH)

Gwasanaeth yr Eglwys Bywyd Newydd: 11.00 - 13.00

Cysylltu

I logi'r adnoddau, cysylltwch â:

Wendy Chamberlain

  • 01446 736708  / 07542142471 

 

Sue Heffernan

  • 01446 739944