Canolfan Gymunedol Ynys Y Barri 

Friars Road, Ynys y Barri, Y Barri, CF62 5TR

 

Gweld Canolfan Cymunedol Ynys y Barri ar fap

  

Trwydded y ganolfan

225 o bobl (Y brif neuadd: 150; y neuadd fach: 75) 

 

Adnoddau

Prif neuadd a llwyfan

Cegin  

Toiled i bobl ag anabledd

Neuadd fach a chegin

Ystafell hyfforddi

Pris llogi

Y brif neuadd – o £9 yr awr

Y rhandy – o £8 yr awr 

 

Gellir trafod ffioedd i ddefnyddwyr rheolaidd.

Partïon

Parties From £15/hr* 

Extra 30 mins £10

 

Noder: Codir £25 o flaendal glanhau 

 

*Ni dderbynnir partïon o bobl ifanc yn eu harddegau oni bai gyda goruchwyliaeth oedolyn a dan gytundeb y pwyllgor gyda bond o £50.00-£75.00 sy’n daladwy cyn i’r archeb gael ei wneud os derbynnir y cais.  

 

Gweithgareddau cyfredol 

Dydd Llun

Razzle Dazzle: 16.00 - 18.30

 

Cymdeithas Seryddol (bob pythnefnos): 19.30 - 21.30

 

Karate Rising Sun: 18.30 - 21.30

 

Dydd Mawrth

Hyfforddi cŵn: 18.30 - 20.30

 

Bowlio mat byr: 18.00 - 22.00

Dydd Mercher

Bore coffi yr Eglwys Bywyd Newydd: 10.30 -12.00

 

Karate Rising Sun: 18.00 - 21.30

 

Dydd Iau

Razzle Dazzle: 16.00 - 18.30

 

T4K: 18.30 - 20.30

 

Robin Wilson (Clwb modelau awyr): 19.00 - 21.00

Dydd Gwener

Gwasanaeth yr Eglwys Bywyd Newydd: 10.00 - 12.00

 

YPO: 17.45 - 18.45

 

Dydd Sadwrn

Razzle Dazzle: 09.30 - 12.00

 

Razzle Dazzle: 09.30 - 14.00

 

Dydd Sul

Gwasanaeth yr Eglwys Bywyd Newydd: 11.00 - 13.00

 

Cysylltu

I logi'r adnoddau, cysylltwch â:

Wendy Chamberlain

  • 01446 736708  / 07542142471 

 

Sue Heffernan

  • 01446 739944