Cost of Living Support Icon

Canolfan Gymunedol Y Rhws

Stewart Road, Y Rhws, CF62 3EZ

 

Gweld Canolfan Gymunedol y Rhws ar fap

 

Trwydded y ganolfan

250 o bobl

 

Cysylltu

  • Telephone Number

 

 

Yr adnoddau

  • Prif neuadd gyda llwyfan a phiano
  • Neuadd fach
  • Cegin
  • Ystafell bwyllgor
  • System PA a dolen glywed 

Pris llogi

£8 yr awr

 

£10 yr awr am bartïon ac i gwsmeriaid masnachol  

 

I archebu cysylltwch â: Joanna Lock ar 0779 145 9937 neu e-bostiwch joannalock25@yahoo.co.uk

 

Dydd Llun

 

1.30pm - 4.30pm: Clwb cyfeillgarwch

 

5.00pm - 8.00pm: Clwb Ieuenctid

Dydd Mawrth

 

9.30am - 11.30am: Mam a’i Phlentyn 

 

1.30pm - 2.30pm: Tai Chi 

 

7.00pm - 8.00pm: Dawnsio i Rymuso

Dydd Mercher

 

1.30pm - 2.15pm: Zwmba Aur

 

5.00pm - 6.00pm: Karate


7.00pm - 8.00pm: Ioga 

Dydd Iau

 

10.30am - 11.30am: Cadw’n Heini i bobl hŷn  

 

7.00pm: Dydd Iau cynta’r mis W.I. 

Dydd Gwener

 

10.30am - 11.30am: Yoga 

 

1.30pm - 4.30pm: Clwb Gwener 

 

7.00pm: Dydd Gwener ola’r mis Clwb y Gymdeithas Hanes

Dydd Sadwrn

 

9.00am - 12.00pm: Dawns (bale)