Canolfan Gymunedol Y Rhws

Stewart Road, Y Rhws, CF62 3EZ

 

 

Gweld Canolfan Gymunedol y Rhws ar fap

 

 

Trwydded y ganolfan

250 o bobl  

 

Cysylltu 

  • 01446 710661

 

Yr adnoddau

Prif neuadd gyda llwyfan a phiano

Neuadd fach

Cegin

Ystafell bwyllgor

System PA a dolen glywed 

Pris llogi

£8 yr awr

£10 yr awr am bartïon ac i gwsmeriaid masnachol  

 

Digwyddiadau a gweithgareddau  

 

Rhoose Community Centre
 DiwrnodDosbarthAmser
Dydd Llun
 
 
 

Clwb Darby and Joan 

1.30pm - 4.30pm

Zumba / amlffitrwydd  6.15pm - 8.00pm
Clwb ieuenctid ystafell 102   6.00pm - 9.00pm
Digwyddiad preifat  (Badminton) 8.00pm - 10.00pm
Dydd Mawrth
 
Mamau a phlant   9.15pm - 11.15pm
Grŵp ieuenctid Penarth  7.00pm - 9.00pm
Zumba 8.00pm - 9.00pm
Dydd Mercher
 
 
 
Babanod creadigol 9:30am - 10:30am
Plant creadigol  9.30am - 10.15am
Clwb ieuenctid ystafell 102    6.00pm - 9.00pm
Karate (oed 4+) 

5.00pm - 7.00pm

Dydd Iau
 
Ysgol ddawns ‘Turning Pointe’  3.30pm - 6.00pm
Sefydliad y Merched  7.00pm - 10.00pm (cyntaf y mis) 
Dydd Gwener


 
 
Babanod creadigol 9:30am - 10:30am

Clwb pensiynwyr 

1:30pm - 4:30pm

Karate (Kensai)

5.00pm - 8.00pm

Cymdeithas hanes y Rhws  7.00pm -9.00pm (olaf y mis) 
Dydd Sadwrn
 
Bingo (ail neu olaf yn y mis ac eithrio mis Rhagfyr)  2.00pm - 4.00pm
Ysgol ddawns ‘Turning Pointe’  9.00am -12.00pm
Dydd Sul Zumba Prynhawn