Canolfan Gymunedol Y Rhws

Stewart Road, Y Rhws, CF62 3EZ

 

Gweld Canolfan Gymunedol y Rhws ar fap

 

Trwydded y ganolfan

250 o bobl  

 

Cysylltu 

  • 01446 710661

 

Yr adnoddau

Prif neuadd gyda llwyfan a phiano

Neuadd fach

Cegin

Ystafell bwyllgor

System PA a dolen glywed 

Pris llogi

£8 yr awr

£10 yr awr am bartïon ac i gwsmeriaid masnachol  

 

Dydd Llun

1.30pm - 4.30pm: Clwb cyfeillgarwch

5.00pm - 8.00pm: Clwb Ieuenctid

Dydd Mawrth

9.30am - 11.30am: Mam a’i Phlentyn 

1.30pm - 2.30pm: Tai Chi 

7.00pm - 8.00pm: Dawnsio i Rymuso

Dydd Mercher

1.30pm - 2.15pm: Zwmba Aur

5.00pm - 6.00pm: Karate
7.00pm - 8.00pm: Ioga 

Dydd Iau

10.30am - 11.30am: Cadw’n Heini i bobl hŷn  

7.00pm: Dydd Iau cynta’r mis W.I. 

Dydd Gwener

10.30am - 11.30am: Yoga 

1.30pm - 4.30pm: Clwb Gwener 

7.00pm: Dydd Gwener ola’r mis Clwb y Gymdeithas Hanes

Dydd Sadwrn

9.00am - 12.00pm: Dawns (bale)