Cost of Living Support Icon

Canolfan Gymunedol Parc Victoria

Heol yr Eglwys, Y Barri, CF63 1JY

 

Gweld Canolfan Gymunedol Parc Victoria ar fap

 

Trwyddedu y Ganolfan

220 o bobl yn dawnsio

405 o bobl yn sefyll

 

Cyswllt

I logi’r adnoddau, cysylltwch â:  

Cyfleusterau

  • Prif neuadd
  • Cegin
  • Rhandy

Pris Llogi

Lleoliad delfrydol ar gyfer partïon plant 

Defnyddwyr Achlysurol - £18 yr awr

Llogwr Rheolaidd - £10 yr awr

 

Ddarllenwch y cytundebau llogi: Victoria Park Community Centre User Contracts

 

Clwb Bowlio Cadoxton

Clwb Bowlio Cadoxton yn cwrdd a chwarae ym Mharc Victoria. Cynhelir aelodaeth flynyddol o fis Ebrill bob blwyddyn. 
 
Aelodau newydd: £60 y flwyddyn
Aelodau presennol: £120 y flwyddyn
 
Am fwy o fanylion ac i gofrestru, cysylltwch â Wendy Chamberlain ar:

 

  • 07933382112

 

Dydd Llun:

 

Rikesystemz: 5:45-7:00

(3ydd dydd Llun bob mis - 7:00 - WI)

Dudd Mawrth:

 

Camerados : 6:15-8:15

Dydd Mercher:

 

Rikesystemz: 5:45-7:00

Dydd Iau:

 

N/A

Dydd Gwener:

 

10:30-1:30 - Caffi Bwyd Da - Caffi talu wrth deimlo4:00-8:15 - Ysgol Ddawns Anthea

Dydd Sadwrn:

 

Ysgol Dawnsio Anthea: 9:30-4:00

Dydd Sul:

 

Ysgol Dawnsio Anthea: 1:15-5:00