Gwasanaeth Cofrestru 

Gwybodaeth a chanllawiau ynghylch cofrestru digwyddiadau bywyd gan gynnwys genedigaethau, marwolaethau priodasau a phartneriaethau sifil ym Mro Morgannwg

 

Apwyntiad

Ar gyfer apwyntiadau cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau defnyddiwch y botwm isod.   

 

Archebu Apwyntiad

 

Gwasanaeth Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau

Gellir cynnig apwyntiadau genedigaethau a marwolaethau yn:

 

 • y Swyddfa Gofrestru, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Barri CF63 4RU

        NEU

 

 •  Swyddfa Cofrestriadau Genedigaethau a Marwolaethau, Ysbyty   Prifysgol Llandochau, Heol Penlan, Llandochau, Penarth CF64 2XX.

 

 

Swyddfa Gofrestru Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig 

Heol Holltwn 

Y Barri 

CF63 4RU

 

 • Llun – Iau:  8:30am - 1:00pm/2:00pm – 4:30pm*

   

  Gwener: 8:30am - 1:00pm/2:00pm – 4:00pm*

 

Swyddfa Cofrestriadau Genedigaethau a Marwolaethau 

Llawr 1af

Ysbyty Prifysgol Llandochau

Heol Penlan

Llandochau

Penarth

CF64 2XX

 • Llun – Iau:  8:30am - 1:00pm/2:00pm – 4:30pm*

   

  Gwener: 8:30am - 1:00pm/2:00pm – 4:00pm*

 *Cofrestriadau drwy apwyntiad yn unig

 

 

Gofynnwn i ymwelwyr fynd at y dderbynfa ar lawr gwaelod y Swyddfeydd Dinesig, a bydd rhywun yno’n eu cyfeirio at y Swyddfa Gofrestru.

 

Gofynnwn i ymwelwyr i Ysbyty Prifysgol Llandochau fynd i mewn trwy'r Brif Fynedfa a dilyn arwyddion i'r Swyddfa Cofrestriadau Genedigaethau a Marwolaethau ar y llawr cyntaf.

 

 

 

Gwasanaeth Parcio a Theithio

Mae Gwasanaeth Parcio a Theithio ar gael yn awr i Ysbyty Prifysgol Llandochau. 

 

Gwasanaeth Parcio a Theithio

 

 

Mae gwasanaethau cofrestru statudol yn cael eu goruchwylio gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol (SGG) sy’n rhan o Swyddfa Pasbort Ei Mawrhydi ac yn goruchwylio cofrestru dinesig yn  Lloegr a Chymru. Mae’r un math o swyddfeydd ar gael ar gyfer  Yr Alban a  Gogledd Iwerddon.