Gwasanaeth Cofrestru 

Gwybodaeth a chanllawiau ynghylch cofrestru digwyddiadau bywyd gan gynnwys genedigaethau, marwolaethau priodasau a phartneriaethau sifil ym Mro Morgannwg

 

Mae cofrestru Hysbysiadau Priodas neu Bartneriaeth Sifil, Genedigaethau a Marw-enedigaethau drwy apwyntiad yn unig, o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Bydd Cofrestriadau Marwolaeth yn parhau i gael eu trafod drwy apwyntiadau dros y ffôn. 

Apwyntiad

Ar gyfer apwyntiad cofrestru genedigaeth defnyddiwch y botwm isod.   

 

Archebu Apwyntiad

 

Gwasanaeth Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau

Gellir cynnig apwyntiadau genedigaethau yn Y Swyddfa Gofrestru, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri CF63 4RU

  

 

 

Swyddfa Gofrestru Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig 

Heol Holltwn 

Y Barri 

CF63 4RU

 

  • Llun – Iau:  9:00am - 1:00pm/2:00pm – 4:30pm*

    Gwener: 9:00am - 1:00pm/2:00pm – 4:00pm*

 

 *Cofrestriadau drwy apwyntiad yn unig

 

 

Gofynnwn i ymwelwyr fynd at y dderbynfa ar lawr gwaelod y Swyddfeydd Dinesig, a bydd rhywun yno’n eu cyfeirio at y Swyddfa Gofrestru.

  

 

 

 

 

Mae gwasanaethau cofrestru statudol yn cael eu goruchwylio gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol (SGG) sy’n rhan o Swyddfa Pasbort Ei Mawrhydi ac yn goruchwylio cofrestru dinesig yn  Lloegr a Chymru. Mae’r un math o swyddfeydd ar gael ar gyfer  Yr Alban a  Gogledd Iwerddon.