Gwasanaeth Cofrestru 

Gwybodaeth a chanllawiau ynghylch cofrestru digwyddiadau bywyd gan gynnwys genedigaethau, marwolaethau a phriodasau ym Mro Morgannwg

 

Apwyntiad

Ar gyfer apwyntiadau cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau defnyddiwch y botwm isod.   

 

Archebu Apwyntiad

 

Gwasanaeth Cofrestru Bro Morgannwg yn rhoi cynllun peilot

Bydd Gwasanaeth Cofrestru Bro Morgannwg yn rhoi cynllun peilot ar waith o 7 Ionawr 2019 - 31 Mawrth 2019 lle y gellir cael apwyntiadau cofrestru marwolaethau ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau yn y Swyddfa Brofedigaeth, Ysbyty Athrofaol Llandochau, Penlan Road, Llandochau, Penarth, CF64 2XX.

 

Bydd Swyddfa Gofrestru Penarth yn Nhŷ’r Gorllewin yn parhau i fod yn weithredol ar ddydd Llun a dydd Gwener yn ystod y cyfnod hwn.

 

Ni fydd y newidiadau hyn yn effeithio ar y gwasanaethau a ddarperir yn y brif swyddfa yn y Barri.

 

Bydd y Brif Swyddfa Gofrestru yn y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, y Barri, CF63 4RU yn parhau i fod yn weithredol o ddydd Llun i ddydd Gwener ar gyfer yr holl fathau o gofrestriadau.

 

  

Y Swyddfa Gofrestru 

Mae dwy swyddfa gofrestru ym Mro Morgannwg:

 

Y Barri – Y Swyddfa Gofrestru 

Y Swyddfeydd Dinesig 

Holton Road 

Y Barri 

CF63 4RU

  • Llun – Iau:  8:30am - 1:00pm/2:00pm – 4:30pm*

     

     Gwener: 8:30am - 1:00pm/2:00pm – 4:00pm*

 

Penarth – Y Swyddfa Gofrestru

West House

Stanwell Road

Penarth

CF64 2YG

  • Llun – Gwener: 8.30am - 1.00pm / 2:00pm - 4:30pm*

     

    Gwener: 8:30am - 1:00pm/2:00pm – 4:00pm*

 

*Cofrestriadau drwy apwyntiad yn unig

 

 

Gofynnwn i ymwelwyr fynd at y dderbynfa ar lawr gwaelod y Swyddfeydd Dinesig, a bydd rhywun yno’n eu cyfeirio at y Swyddfa Gofrestru.

 

 

Mae gwasanaethau cofrestru statudol yn cael eu goruchwylio gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol (SGG) sy’n rhan o Swyddfa Pasbort Ei Mawrhydi ac yn goruchwylio cofrestru dinesig yn  Lloegr a Chymru. Mae’r un math o swyddfeydd ar gael ar gyfer  Yr Alban a  Gogledd Iwerddon.