Cofrestru Genedigaeth

Mae’n rhaid cofrestru pob genedigaeth yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon o fewn 42 ddiwrnod i enedigaeth y plentyn.

 

Dylech chi wneud hyn yn y swyddfa gofrestru leol ar gyfer yr ardal lle ganwyd y baban neu yn yr ysbyty cyn i’r fam adael. 

 

Peidiwch â cholli allan, hawlio Budd-dal Plant dros y ffôn neu'r post

Os na allwch gofrestru genedigaeth eich plentyn oherwydd Coronafirws (COVID-19), gallwch barhau i wneud cais i dderbyn Budd-dal Plant.

 

Sut i hawlio Budd-daliadau Plant

 

newborn-baby

Trefnu Apwyntiad

Er mwyn cofrestru mae ymweliad personol â Swyddfa Gofrestru yn angenrheidiol.

Trefnu Apwyntiad

Os ydych am gofrestru genedigaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg, ffoniwch:

  • 01446700111 

 

I gael mwy o wybodaeth am gofrestru genedigaeth, ewch i gov.uk:

 

Gov.uk/register-birth