Cost of Living Support Icon

Amserlen Gadw

Cyfnod cadw dogfennau cofrestru swyddogol eraill a gwybodaeth bersonol

 

Retention Schedule
MATH O DDOGFEN CYFNOD CADW 

Awdurdodau cofrestru ar ôl 12 mis yn unol ag adrannau 7 a 21 o Ddeddf Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau 1953                                                                                                  

 

    2 flynedd                              

Datganiadau gan ymgeiswyr am dystysgrifau gwaredu (dim atebolrwydd i
gofrestru)

     5 mlynedd

Hysbysiadau Priodi / Partneriaeth Sifil 

     5 mlynedd

Ffurflenni cydsynio i briodas / partneriaeth sifil yn achos unigolion dan oed                                                                                                                                                                                                          

     1 flynedd

Cafeatau yn erbyn dyfarnu tystysgrif Cofrestrydd Arolygol neu dystysgrif a thrwydded neu drwydded y Cofrestrydd Cyffredinol ar gyfer priodasau / partneriaethau sifil                                                                

     2 flynedd

Tystysgrifau'r Cofrestrydd Arolygol a thystysgrifau a thrwyddedau priodi, ac atodlenni partneriaeth sifil a
chofnodion/darnau                                                                                                                                                                             

     2 flynedd o ddyddiad y briodas/bartneriaeth sifil

Ceisiadau i bobl sy’n atebol i gofrestru sydd wedi methu â gwneud hynny

     1 flwyddyn

Llyfrau derbynebau

     7 mlynedd

Gohebiaeth Reolaidd

 

  • am gofrestru genedigaethau, priodasau, marwolaethau a phartneriaethau sifil, cywiro gwallau, ailgofrestru genedigaethau, enwau  (Ffurflenni LA1 a GRO 185 a chopïau o ddogfennau) cyflwyno tystysgrifau dan Ddeddfau seneddol, claddedigaethau afreolaidd  

                                                                                                               

  • am wybodaeth anwir a roddir i swyddogion cofrestru, ffug wybodaeth a thystysgrifau geni, priodas neu farwolaeth ffug;

Priodasau pobl o dramor a phobl a ysgarodd dramor

 

  • am drafodion cyfrifon, costau, derbynebau                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

     3 blynedd

 

 

 

      3 blynedd

 

 

      2 flynedd

Yr holl wybodaeth bersonol arall y mae’r Gwasanaeth Cofrestru’n ei
chasglu

      2 flynedd