Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Rydym wrth ein boddau eich bod yn ystyried Bro Morgannwg ar gyfer eich diwrnod arbennig. Mae gan ein rhanbarth bopeth sydd ei angen arnoch er mwyn sicrhau bod eich diwrnod yn un i’w gofio go iawn.

 

Nodweddir ein hardal ddeniadol, fywiog gan gefn gwlad tonnog, cymunedau arfordirol, cyrchfannau glan môr, trefi marchnad prysur a phentrefi gwledig.

 

Bydd ein tîm profiadol ac ymroddgar iawn yn eich tywys trwy holl broses y seremoni – o’r cam cyntaf, sef dewis eich lleoliad i gynnal y seremoni ar eich diwrnod mawr.

 

Rydym yn ymfalchïo yn ein manwl gywirdeb a'n gwasanaeth croesawgar, gan roi’r holl ofal a’r sylw rydych yn eu haeddu er mwyn sicrhau eich bod yn cael diwrnod i’r brenin.

 

Hefyd gallwn gynnig ail-ddatgan addewidion priodas a phartneriaeth sifil a seremonïau enwi. Mae seremonïau dwyieithog ar gael ar gais (yn dibynnu ar argaeledd ein Cofrestryddion sy'n siarad Cymraeg).

 

Cyfeiriwch at ein Canllaw Seremoni isod, sy'n darparu rhagor o wybodaeth am y lleoliadau sydd ar gael ar gyfer seremonïau ym Mro Morgannwg a'r ffioedd cysylltiedig.

 

Canllaw i Seremoniau