Cost of Living Support Icon

Ffioedd

Cofiwch fod y ffioedd hyn yn ychwanegol at y ffioedd a godir gan y Lleoliad Cymeradwy neu’r Adeilad Cofrestredig.

 

Rydym yn hapus i gadw lle’n amodol i gyplau sydd am gynllunio ymhell o flaen llaw, ar y ddealltwriaeth bod yn rhaid rhoi hysbysiad cyfreithiol ar yr adeg gywir.

 

Talu

Ffi Hysbysiad Statudol: Telir y ffi hysbysu (£35 yr un) wrth hysbysu a rhaid talu gydag arian parod/cerdyn credyd. Ni ellir ad-dalu'r ffi hon.

 

Ffi Seremoni/Cofrestru: Gallwch dalu’r ffi ddiweddaraf ddeufis cyn y seremoni/cofrestru a gallwch dalu ag arian parod, cerdyn debyd/credyd neu siec.

 

Ffi Tystysgrif: £11 yr un.

 

Newidiadau i Seremoniau/Manylion Trefniant Cofrestriad - Ffi Weinyddol: £25

 

Fees and Charges
Seremoni Briodas neu Gofrestriad Partneriaeth Sifil (yn y Swyddfeydd Dinesig, Y Barri) Capasiti Argaeledd Ffioedd a thaliadau

Seremoni neu Gofrestriad Statudol yn Swyddfa Gofrestru Bro Morgannwg

8 (cwpl, 2 dyst, 2 gofrestrydd, 2 westai) 

Dydd Llun i ddydd Iau (09.00 – 16.00) 

£46

Seremoni Uwch yn Ystafelloedd Bro Morgannwg

Uchafswm 75 (gan gynnwys y cwpl, 2 dyst, 2 gofrestrydd)

Dydd Llun i ddydd Iau (09.00 – 18.00) 

 

 

Dydd Gwener (09.00 - 18.00)

£180* 

 

 

 

 

£225*

Seremoni Uwch yn Ystafelloedd Bro Morgannwg

Uchafswm 75 (gan gynnwys y cwpl, 2 dyst, 2 gofrestrydd) 

 Dydd Sadwrn (hyd at 10.00)

£210* 

 

 

Adeilad Cofrestredig (Dim ond pan fo’n rhaid i Gofrestrydd fynychu)

£86 ar gyfer y Cofrestrydd

 

 

Am fwy o wybodaeth ewch i gov.uk.

 

Safleoedd Cymeradwy


Ar gyfer y Cofrestrydd:

 

Seremoniau 1af Ebrill 2023 - 31ain Mawrth 2024 - £500*

 

Seremoniau 1af Ebrill 2024 - 31ain Mawrth 2025 - £540* 

 

Seremoniau 1af Ebrill 2025 - 31ain Mawrth 2026 - £580*

 

* y mae £100.00 ohoni’n ffi archebu na ellir ei had-dalu