Nash PointLleoliadau Cymeradwy 

Rhestr o leoliadau cymeradwy ar gyfer seremonïau Priodas a Phartneriaeth Sifil ym Mro Morgannwg

 

Codir tâl am seremonïau a chofrestriadau priodas a phartneriaeth sifil sy’n cael eu cynnal yn y lleoliadau yma. 

 

Mae priodasau a gynhelir mewn Adeilad Cymeradwy yn gyfreithlon dim ond os yw'r adeilad wedi cael ei dystygrifo gan yr awdurdod lleol.

 

Mae trwyddedau’n ddilys am dair blynedd. Mae’n rhaid i chi, felly, gadarnhau bod tystysgrif yr Adeilad Cymeradwy'n ddilys ar ddiwrnod eich priodas.

 

Ffioedd

Ffi i’r Cofrestrydd Arolygu /neu’r Cofrestrydd fod yn bresennol

 • Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher: £405.00 

Dydd Iau/ Dydd Gwener: £435.00

 • Dydd Sadwrn: £475.00
 • Dydd Sul/Gwyliau Banc: £500.00

Nodwch: Mae blaendal rhagnodi na chaiff ei ad-dalu o £100.00 yn daladwy pan ragnodir y gwasanaeth.

 

 

Gwesty’r Bear

63 High Street, Y Bont-faen

 • 01446 774814

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 19/07/2021


Canolfan Gelf Wledig Coed Hills 

Sain Hilari, Y Bont-faen

 • 07969 563638

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 25/07/2022


Gwesty’r Copthorne

Croes Cwrlwys

 • 029 20599100

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 07/05/2020


Llynnoedd a Pharc Gwledig Cosmeston

 • 029 20701678

Dyddiad Terfyn y Trwydded  - 27/10/2022


Canolfan Golff Cottrell Park

Sain Niclas, Y Barri

 • 01446 781781

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 19/04/2021


Clwb Golff Dinas Powys 

Highwalls Road, Dinas Powys

 • 029 20512727

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 03/03/2020


Duke of Wellington

48 High Street, Y Bont-faen

 • 01446 773592

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 14/06/2022


Dyffryn Mawr Farm

Fferm Dyffryn Mawr

 • 01443 225200

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 20/03/2020


Dyffryn Springs

Home Farm, Dyffryn

 • 02920595929

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 02/04/2023


Castell Ffonmon

Ffonmon, Y Barri 

 • 01446 710206

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 27/06/2020


Fontygary 

Fontygary Leisure Park, Ffontygari 

 • 01446 710386

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 07/03/2021


Maenor Silstwn

Silstwn

 • 07794 611105

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 23/04/2022

 


Gwinllan Glyndwr 

Llanfleiddan, Y Bont-faen

 • 01446 774564

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 14/05/2022


Holm House

Marine Parade, Penarth

 • 02920 706029

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 05/03/2022


Gwinllan Llanerch 

(Calon Lodge LLP) Hensol

 • 01443 222716

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 09/09/2020


Gwesty Manor House

Sully Road, Penarth

 • 029 20709309

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 28/04/2021


Goleudy Nash Point 

Marcroes, Llanilltud Fawr

 • 01446 795013

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 25/08/2022


Neuadd y Dref, Y Bont-faen 

High Street, Y Bont-faen

 • 01446 795013

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 11/12/2021


Paget Rooms

Victoria Road, Penarth

 • 029 20700721

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 27/07/2020


Pafiliwn Penarth 

Yr Esplanade, Penarth

 • 029 20712100

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 04/02/2020


Cyngor Tref Penarth  - The West House

17 Stanwell Road, Penarth

 • 029 20700721

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 29/08/2019


Pier 64  - Bwyty a Bar gwin

The Boatyard, Penarth Marina

 • 02920 000064

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 23/05/2021


Fferm Rosedew

Beach Road, Llanilltud Fawr 

 • 01446 793002

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 02/08/2021


Slade

Southerdown

 • 01656 880048

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 09/02/2020


Clwb Golff Sant Andras

Argae Lane, Y Barri

 • 01446 722227

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 21/12/2021


Gwesty St Marys & Country Club

St Mary’s Hill, Pencoed

 • 01656 861100

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 03/04/2020


Clwb Cymdeithasol Sully

Sili

 • 029 20530629

Dyddiad Terfyn y Trwydded  - 01/10/2021


The Kymin

Beach Road, Penarth

 • 029 20700721

Dyddiad Terfyn y Trwydded  - 03/02/2020


The Mount Rooms

Porthkerry Road, Y Barri 

 • 01446 370145

Dyddiad Terfyn y Trwydded  - 05/01/2020


Yr Hen Ysgol

Wine Street, Llanilltud Fawr

 • 029 20000064

Dyddiad Terfyn y Trwydded  - 08/08/2021


Castel San Dunwyd

Llanilltud Fawr 

 • 01446 799309

Dyddiad Terfyn y Trwydded  - 01/07/2022


Ystafelloedd Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri

 • 01446 700111

Dyddiad Terfyn y Trwydded  - 29/11/2020


Gwesty Bro a Castell Hensol 

Parc Hensol, Hensol

 • 01443 667800

Dyddiad Terfyn y Trwydded  - 16/07/2020


Clwb Golff Wenvoe Castle 

Gwenfô

 • 029 20594371

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 29/05/2021


Fferm Gorllewin

West Farm, Southerndown

 • 01656 881068

Dyddiad Terfyn y Trwydded  - 25/05/2020


Gwesty Ty Gorllewin

West Street, Llanilltud Fawr

 • 01446 792406

Dyddiad Terfyn y Trwydded - 14/03/2020