Cost of Living Support Icon

Lleoliadau Cymeradwy 

Rhestr o leoliadau cymeradwy ar gyfer seremonïau Priodas a Phartneriaeth Sifil ym Mro Morgannwg

 

Codir tâl am seremonïau a chofrestriadau priodas a phartneriaeth sifil sy’n cael eu cynnal yn y lleoliadau yma. 

 

Mae priodasau a gynhelir mewn Adeilad Cymeradwy yn gyfreithlon os yw'r adeilad wedi cael ei dystygrifo gan yr awdurdod lleol. Gallwch ddod o hyd i restr o lleoliadau are ein gwefan seremoniau:

Eich Seremoni Yn Y Fro - Lleoliadau

 

A llyfryn: 

Eich Diwrnod Arebennig Yn Y Fro

 

 

Ffioedd

Ffi i’r Cofrestrydd Arolygu /neu’r Cofrestrydd fod yn bresennol:

  • 01 Ebrill 2023 - 31 Mawrth 2024: £500.00 

01 Ebrill 2024 - 31 Mawrth 2025: £540.00

  • 01 Ebrill 2025 - 31 Mawrth 2026: £580.00

Nodwch: Mae blaendal rhagnodi na chaiff ei ad-dalu o £100.00 yn daladwy pan ragnodir y gwasanaeth.