Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cymorth Busnes

Gwybodaeth, cyngor a chanllawiau ar gyfer eich busnes neu sefydliad, a’r holl gyfleoedd cyllid a phartneriaeth diweddaraf ym Mro Morgannwg a thu hwnt. 

 

Defnyddiwch y tudalennu hyn i ddod o hyd i wybodaeth ac adnoddau gwerthfawr ar gyfer eich sefydliad.  Mae eich tîm datblygu economaidd yma i’ch cyfeirio at gyllid priodol a chyfleoedd i fuddsoddi, adleoli neu dyfu eich busnes ym Mro Morgannwg.  

 

Edrychwch ar y tudalennu hyn i ddysgu am y digwyddiadau sydd ar y gweill a’r newyddion diweddaraf, i glywed gan fusnesau llwyddiannus yn yr ardal, ac i gael cyngor ac arweiniad gan Gyngor y Fro a sefydliadau cefnogi a mentora sefydledig eraill. 

 

Cymorth Busnes Bro Morgannwg

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar y dudalen we hon. Caiff ei diweddaru'n rheolaidd i gynnwys y cyllid a'r cynlluniau  diweddaraf ar gyfer busnesau.

 

Os hoffech gofrestru eich diddordeb i gael derbyn diweddariadau e-bost ynghylch cymorth busnes, nodwch eich manylion isod.

 

 

Cymorth Business Bro Morgannwg

Os hoffech i ni hefyd roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y gwasanaethau, y digwyddiadau a'r cyfleoedd i fusnesau, mentrau cymdeithasol a grwpiau cymunedol, bydd gofyn i chi gwblhau'r caniatâd RhDDC/GDPR.

 

Cydsyniad RhDDC/GDPR

 

 

Cynllun Bwrsariaeth Busnes Newydd y Fro

Mae Cynllun Bwrsariaeth Busnes Newydd y Fro yn fenter adfywio a datblygu economaidd a arweinir gan Gyngor Bro Morgannwg mewn partneriaeth ag amryw o sefydliadau yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. 

 

Diben y fwrsariaeth yw hyrwyddo amodau a fydd yn helpu entrepreneuriaid i weithredu eu syniad busnes.  Gall hyn gynnwys rhoi cyngor a chymorth arbenigol i ddatblygu syniad busnes, darparu'r offer neu'r adnoddau angenrheidiol i ddechrau busnes a helpu gyda chostau lleoliad busnes.

 

Am fwy o wybodaeth

    

 

iNVEST IN THE VALE NEW WELSH

Buddsoddi ym Mro Morgannwg

Mae rhifyn 1af "Buddsoddi ym Mro Morgannwg" ar gael ar-lein nawr

Mae’r pamffled hwn wedi rhoi’r cyfle i ni ddathlu popeth sy’n unigryw am weithio a byw yn y Fro ac mae’n arddangos yr ystod o fusnesau hynod lwyddiannus.

 

Bydd y Cyngor yn parhau i weithio’n galed i hyrwyddo Bro Morgannwg mewn partneriaeth â CCRCD fel lleoliad deniadol ar gyfer buddsoddiadau mewnol ac mae’n edrych ymlaen at weithio gyda chi yn y dyfodol.

 

 

Barry Story

Stori Y Barri

Lle ar  gyfer busnes ac arloesedd, yn gysylltiedig â'r byd 

Lawrlwytho Stori Y Barri

 

 

 

Gall Cyngor y Fro: 

  • Hwyluso trafodaeth gyfrinachol â phartneriaid allweddol gan gynnwys asiantaethau cymorth Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru megis Trade & Investe Wales a Busnes Cymru.

  • Eich helpu i greu cysylltiadau â busnesau eraill yn y rhanbarth

  • Cynnal gweithdai a digwyddiadau busnes.

  • Cefnogi cyfleoedd cadwyni cyflenwi a chaffael

  • Rhoi gwybodaeth am gynllunio a deddfwriaeth arall

  • Gweithio gyda chi i edrych ar gyfleoedd buddsoddi a datblygu

  • Eich galluogi i weld ystadegau a gwybodaeth arall sy'n ymwneud â Bro Morgannwg.

  • Cyfeirio at ffynonellau cyllid

  • Cynnal eich busnes yn un o'n llu o unedau busnes 

 

Cysylltu â Ni 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â’r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tîm datblygu economaidd am gymorth.