Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Clwb Busnesau Newydd Y Fro 

Ar gyfer y rheiny sydd ar fin dechrau busnes neu sydd wedi dechrau busnes o fewn y 3 blynedd diwethaf gyda chysylltiad a Bro Morgannwg. 

 

Vale Start Up Club  Welsh

 

A chlywed gan un o’n siaradwyr am yr hyn y gall ein Clwb Dechrau Busnes ei wneud i chi...

“Mae Clwb Dechrau Busnes y Fro yn adnodd hynod werthfawr i unrhyw fusnes newydd yn y Fro fanteisio arno oherwydd yr hyn a geir trwy rannu heriau gydag eraill, rhwydweithio a'r cyfleoedd cydweithredu.  A hefyd mae’r cyflwyniadau a gynigir gan arbenigwyr lleol ym mhob digwyddiad yn rhoi’r diweddaraf i bawb ar yr arferion gorau diweddaraf yn y meysydd marchnata, cyllid, AD, ac ati”. - Austin Walters, Ymgynghorydd Strategaeth Marchnata Digidol a Siaradwr Ysbrydoledig 

 

Clywch farn ein mynychwyr....

"Roedd mynd i’r Clwb Busnesau Newydd yn ffordd wych o gwrdd â phobl a chreu perthnasau â busnesau lleol o bob maint. Roedd yr anffurfioldeb yn golygu y gallai pobl sgwrsio heb bwysau, tra’n gwrando ar siaradwyr gwadd yn trafod amryw bynciau difyr. I unrhyw un sy’n dechrau neu’n tyfu ei fusnes, mae’r digwyddiadau rhwydweithio hyn mor bwysig." - Darren Witts, Treganna Designs

 

 

“Mae Clwb Busnesau Newydd y Fro wedi bod yn gymorth mawr yn fy nhaith fusnes. Gall gweithio i’ch hun fod yn unig iawn felly mae bob amser yn dda mynd allan o’r swyddfa a chwrdd â phobl leol sydd mewn sefyllfa debyg. Cefais fy ysbrydoli cymaint gan bob digwyddiad gan wneud llawer o gysylltiadau sy’n parhau i’m helpu i dyfu fy musnes. - Cath Jones, Sadler Jones

 

 

Cynhelir y digwyddiadau hyn bob chwarter a rhowch gyfle i ddysgu am bynciau perthnasol, cwrdd â phobl mewn sefyllfa debyg a chael help a chyngor am ddim. Cynhelir digwyddiadau bob chwarter ar nos Lun rhwng 5.00pm a 7.00pm

 

 

Rydym yn edrych ymlaen at gynnal rhaglen o ddigwyddiadau yn ddiogel yn y dyfodol.

 

 

 

Cysylltu â Ni

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â’r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tîm datblygu economaidd am gymorth. 


 <<Dychwelyd i'r Dudalen Cymorth Busnes