Clwb Busnesau Newydd Y Fro 

Ar gyfer y rheiny sydd ar fin dechrau busnes neu sydd wedi dechrau busnes o fewn y 3 blynedd diwethaf gyda chysylltiad a Bro Morgannwg. 

 

Vale Start Up Collage Welsh

A chlywed gan un o’n siaradwyr am yr hyn y gall ein Clwb Dechrau Busnes ei wneud i chi...

  

“Mae Clwb Dechrau Busnes y Fro yn adnodd hynod werthfawr i unrhyw fusnes newydd yn y Fro fanteisio arno oherwydd yr hyn a geir trwy rannu heriau gydag eraill, rhwydweithio a'r cyfleoedd cydweithredu.  A hefyd mae’r cyflwyniadau a gynigir gan arbenigwyr lleol ym mhob digwyddiad yn rhoi’r diweddaraf i bawb ar yr arferion gorau diweddaraf yn y meysydd marchnata, cyllid, AD, ac ati”. - Austin Walters, Ymgynghorydd Strategaeth Marchnata Digidol a Siaradwr Ysbrydoledig 

  

Cynhelir y digwyddiadau hyn bob chwarter a rhowch gyfle i ddysgu am bynciau perthnasol, cwrdd â phobl mewn sefyllfa debyg a chael help a chyngor am ddim. Cynhelir digwyddiadau bob chwarter ar nos Lun rhwng 5.00pm a 7.00pm

 

Jo Lilford

Clwb Busnesau Newydd YFro

Dydd Llun, 20 Ionawr 2020

  • 17:00 - 19:00


Peidiwch â cholli’r digwyddiad hwn â’n siaradwr ysbrydoledig, Jo Lilford.

 

Manylion yn dod y fuan.

 

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur 

Dydd Llun, 30 Mawrth 2020

Dydd Llun, 22 Mehefin 2020

 

  

 

Cysylltu â Ni

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â’r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tîm datblygu economaidd am gymorth. 


 <<Dychwelyd i'r Dudalen Cymorth Busnes