Newyddion   

Newyddion a diweddariadau cymorth Busnes 

 

Mae rhifyn 1af “Buddsoddi ym Mro Morgannwg” ar gael ar-lein nawr. 

 

Property Prospectus

 

Mae’r pamffled hwn wedi rhoi’r cyfle i ni ddathlu popeth sy’n unigryw am weithio a byw yn y Fro ac mae’n arddangos yr ystod o fusnesau hynod lwyddiannus.

 

Bydd y Cyngor yn parhau i weithio’n galed i hyrwyddo Bro Morgannwg mewn partneriaeth â CCRCD fel lleoliad deniadol ar gyfer buddsoddiadau mewnol ac mae’n edrych ymlaen at weithio gyda chi yn y dyfodol

Buddsoddi ym Mro Morgannwg

£118,000 ar gyfer lleoliadau cymunedol ledled y Fro

Mae deuddeg lleoliad cymunedol ym Mro Morgannwg wedi derbyn cyfanswm o £118,683 gan Gronfa Grantiau Cymunedau Cryfach Cyngor Bro Morgannwg. 

£118,000 ar gyfer lleoliadau cymunedol

 

Edrychwch ar ein Adroddiad Cynnydd Cronfa Cymhorthdal Cymunedau Cryf diweddaraf!

 

Mae sefydliadau 3ydd sector wedi bod yn ysbrydoledig iawn yn darparu ystod eang o brojectau cymwys dan y Gronfa Cymunedau Cryf.  Mae’r adroddiad hwn yn esbonio amcanion y Grant. 

 

Bydd y grantiau Cymunedau Cryf a gymeradwywyd hyd yma’n cyfrannu at gyflawni projectau gyda chyfanswm gwerth o fwy na £1.1miliwn, a bydd hyn oll yn dod â buddion mawr i gymunedau ledled y Fro. 

 

Trwy gefnogi hyfforddiant, gweithgareddau hamdden neu gymdeithasol a nifer o sefydliadau a gwirfoddolwyr sy’n darparu’r rhain, mae ein grantiau yn helpu mwy o bobl ar hyd y Fro i gyrchu’r gwasanaethau sydd eu hangen. 

 

Strong Communities Grant Fund logo

 

Cronfa Grant Cymunedau Adroddiad Cynnydd

  

Cysylltu â Ni

 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar 

ôl ymweld â'r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tĩm datblygu economaidd am gymorth.