Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Newyddion   

Newyddion a diweddariadau cymorth Busnes 

 

 

T6S

 

T6S yw'r enw newydd ar Brawd Health, a ddechreuodd yn wreiddiol fel bŵtcamp ar Ynys y Barri yn 2014.

 

Yndilyn y cyfnod clo, tyfodd y busnes i'w gampfa awyr agored ei hun yn y Goodsheds, ac mae bellach wedi agorcyfleuster newydd mewn hen sied drenau, a ddefnyddiwyd yn flaenorol i atgyweirio'r peiriannau trên a oedd ynallforio glo o Ddociau'r Barri.

 

Dysgwch fwy am eu stori

T6S1

 

  

 

Cysylltu â Ni

 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar 

ôl ymweld â'r safle, ffoniwch neu e-bostiwch y tĩm datblygu economaidd am gymorth.