Gweithdai ac Unedau Dechreuol

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn helpu busnesau lleol mewn sawl ffordd. Un o’r rhain yw drwy gynnig unedau gweithdy ar gyfer busnesau newydd a busnesau bach. 

 

 

Business Support Centre BSC

Canolfan Gwasanaeth Busnes (CGB)

Ardal Arloesi, Heol Hood, Y Barri, CF62 5QN

 

Gweld ar Fap

 

Y CGB yw canolfan y Cyngor ar gyfer darparu unedau swyddfa a gweithdai i fusnesau newydd, busnesau lleol sy’n ehangu'n gyflym a mewnfuddsoddwyr. 

 

Mae wedi’i lleoli yn Ardal Arloesi Glannau’r Barri, ger y Tŷ Pwmpio a Chanolfan Feddygol Cei’r Gorllewin.  

 

Mae yna wyth gweithdy o 48 a 97 metr sgwâr (523 a 1045 troedfedd sgwâr) a 15 swyddfa o 21 a 43 metr sgwâr (226 a 463 troedfedd sgwâr).  

 

Mae ystafell gyfarfod a gofod ymlacio ynghyd â chyfleusterau cegin ar gael i denantiaid.

  

Unedau Storio Glan Môr DUNRAVEN UNITS PHOTO copy

Dwnrhefn, Southerndown

 

Gweld ar Fap 

 

Cafodd pum uned eu creu ger y Ganolfan Ymwelwyr yr Arfordir Treftadaeth ym Mae Dwnrhefn i annog darparwyr gweithgareddau traeth lleol a mentrau glan môr i ddefnyddio Arfordir Treftadaeth Morgannwg fel lleoliad ar gyfer eu busnes. Mae’n rhaid i fusnesau sydd â diddordeb gyfrannu at dwristiaeth glan môr. Mae’r unedau bellach ar gael i’w llogi mewn dau faint ac maent yn cynnig lleoliad glan môr unigryw ar gyfer busnesau yn yr ardal.

 

3 x uned 6.8m (H) x 1.8m (Ll)

2 x uned 5.1m (H) x 1.8m (Ll)

 

Nodyn: Mae'r unedau ar gyfer storio yn unig ac nid oes ganddynt unrhyw bŵer, dŵr neuoleuadau.

 

Vale Enterprise Centre

Canolfan Fenter y Fro 

Hayes Road, Y Sili CF64 5SY 

 

Gweld y ganolfan ar fap  

   

Mae Nghanolfan Fenter y Fro yn y Sili, ychydig i’r dwyrain o’r Barri.  Ceir 61 uned i gyd, yn amrywio mewn maint o 10 i 132 metr sgwâr (110 i 1418 troedfedd sgwâr), yn y Ganolfan Fenter.  

 

Noder: Nid ydym yn derbyn unrhyw denantiaethau newydd. 

 

 

Ymweld â’r safle

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu drefnu i ymweld â’r safle, cysylltwch â: