Trafnidiaeth

Gwybodaeth a chanllawiau ar gyfer amryw wasanaethau trafnidiaeth ledled Bro Morgannwg gan gynnwys trafnidiaeth ysgol a chyhoeddus. 

 

 

 

Tîm Trafnidiaeth Teithwyr  

The Alps

Alps Quarry Road
Gwenfô
CF5 6AA

 

Llun - Iau: 8.30am – 5.00pm

Gwener: 8.30am - 4.30pm

Penwythnosau: Car gau

  • 01446 700111 

 

Rhybudd: Cadarnhewch unrhyw newidiadau i wasanaethau yn ystod y cyfnod cloi cenedlaethol yng Nghymru gyda’r darparwyr eu hunain, oherwydd nid yw’r newidiadau munud olaf i’r amserlenni yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru wedi’u cynnwys yng nghronfa ddata cynlluniwr teithiau Traveline Cymru.