Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Hebryngwyr Croesfannau Ysgolion

Pan fod gyrwyr yn gweld hebryngydd yn camu i’r ffordd o’u blaen gan ddal yr arwydd STOP, RHAID iddynt STOPIO i adael i bobl groesi’r ffordd (Rheol 87 , Rheolau’r Ffordd Fawr)

 

Mae’n drosedd o dan Ddeddf Traffig y Ffordd 1984 i beidio â stopio ar ôl derbyn arwydd i wneud hynny gan Hebryngydd Croesfannau Ysgolion. 

 

Os na fyddwch chi’n stopio, mae’r cosbau posibl yn cynnwys: 

  • Dirwy o hyd at £1,000
  • Tri phwynt cosb ar eich trwydded yrru
  • Gwaharddiad rhag gyrru

 

Ar heolydd prysur heddiw, mae gofyn meddu ar nodweddion arbennig iawn i gamu i’r ffordd a stopio traffig, a dal sylw plant gydol yr adeg maent yn croesi’r heol. Er bod y rhan fwyaf o yrwyr yn gwrtais ac yn amyneddgar pan fod hebryngwyr yn cyflawni eu dyletswyddau, mae nifer yr achosion o yrru peryglus ac ymddygiad ymosodol at hebryngwyr croesfannau ysgol wedi cynyddu.

 

Mae Swyddogion Hebrwng Croesfannau Ysgolion yn cyflawni gwaith hanfodol drwy sirchau bod plant a cherddwyr eraill yn croesi’n ddiogel wrth gerdded yn ôl ac ymlaen i’r ysgol. Gan fod cynnydd cyson mewn traffig ar ein ffyrdd ym Mro Morgannwg, mae’n gynyddol bwysig i annog gyrwyr i yrru’n ddiogel. Hoffem ofyn i yrwyr feddwl am bwysigrwydd y ddyletswydd mae’r hebryngwyr yn ei chyflawni a’u helpu yn hytrach na’u rhwystro. 

 

lollipop sign

Dod yn Swyddog Hebrwng Croesfannau Ysgolion

Os ydych chi’n chwilio am ychydig oriau o waith â thâl da yn yr awyr agored, ac yn mwynhau cwrdd â phobl, gallech chi ystyried ceisio am swydd fel ‘swyddog lolipop’ neu Swyddog Hebrwng Croesfannau Ysgolion.

 

Oriau’r gwaith yw dwy awr y diwrnod yn ystod y tymor yn unig, ag ernes o hanner y tâl dros wyliau’r ysgol.

 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Thîm Diogelwch y Ffordd:

 

Diogelwch y Ffordd

Cyngor Bro Morgannwg

Yr Alpau

Gwenfô

CF5 6AA