Cost of Living Support Icon

Diogelwch y Ffordd

Addysg, hyfforddiant a hyrwyddo diogelwch y ffordd i holl ddefnyddwyr y ffordd a phobl o bob oed, o blant meithrin i bobl hŷn.

 

Cydweithio a’r heddlu ac ysgolion lleol i hyrwyddo hyfforddiant seiclo, defnyddio’r ffordd yn ddiogel wrth gerdded, a diogelwch wrth deithio mewn car. 

 

School road safety sign

Addysg

Mae Swyddogion Diogelwch y Ffordd a Hebryngywr Croesfannau Ysgolion yn helpu plant o bob oed sut i ddefnyddio’r ffordd yn ddiogel. 

 

Addysg Diogelwch y Ffordd
Car driving past a 20mph sign

Gyrru'n Ddiogel

Cyngor ar ddiogelwch y ffordd ac arweiniad i yrwyr ifanc, gyrwyr hŷn, beicwyr modur a seiclwyr yn y Fro. 

 

Gyrru'n Ddiogel
Cycleway-markings

Cynlluniau

Gwella diogelwch y ffordd mewn ardaloedd trafferthus drwy gynllunio croesfannau a darparu ffyrdd diogel ar gyfer ysgolion a chymunedau. 

 

Cynlluniau Diogelwch y Ffordd

 

School lollipop sign

Croesfannau Ysgol

Mae Swyddogion Hebrwng Croesfannau Ysgolion yn sicrhau bod cerddwyr yn croesi’r ffordd yn ddiogel wrth gerdded yn ôl ac ymlaen i’r ysgol. 

 

Hebryngwyr Croesfannau Ysgolion

20mph painted on the road

Swyddogion Iau

Mae’r cynllun hwn yn galluogi plant i godi materion diogelwch y ffordd yn eu hysgolion drwy dynnu sylw atynt. 

 

Cynllun Diogelwch y Ffordd i Blant

Cyclists

Cynllun Fit2Ride

Dysgu sgiliau seiclo sylfaenol ac ymarfer oddi ar y ffordd fawr. Os ydych chi’n dechrau dysgu, neu’n brin o hyder, bydd Fit2Ride o help i chi. 

 

Fit2Ride

Diogelwch ar y Ffyrdd 

Cyngor Bro Morgannwg 

Depo’r Alpau 

Quarry Road

Gwenfô 

CF5 6AA 

 

  • 01446 700111

 

 

Road Safety Wales  |  Go Safe |  Road Safety GB