Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Eiddo ar werth neu i’w osod

Gwybodaeth am eiddo masnachol sydd ar werth ac i’w osod ym Mro Morgannwg. 

Llancarfan Primary School-BackgroundYsgol Gynradd Llancarfan, Llancarfan, CF62 3AD

 

Rhydd-ddaliad ar Werth trwy dendr anffurfiol.

 

Tir/Safle/Dev ar werth yn Ysgol Gynradd Llancarfan, Llancarfan, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62.

 

Pris ar gael ar gais.

 

I gael rhagor o wybodaeth gweler y manylion Knight Frank, asiantau marchnata’r Cyngor:


Knight Frank: Llancarfan Primary School

Dyddiad cau: 12pm 5 Gorffennaf 2023

    

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Adran Ystadau: