Eiddo ar werth neu i’w osod

Gwybodaeth am eiddo masnachol sydd ar werth ac i’w osod ym Mro Morgannwg.

 

South Lodge external

South Lodge, Gerddi Windsor, Penarth

Cyfle Datblygu Arlwyo/Llety Gwyliau

Prydles 10 mlynedd

 

South Lodge

 

Romilly Park Concession Picture

Parc Romilly, Y Barri

Cyfle Consesiwn Newydd

Trwydded am 1 flwyddyn gydag opsiwn am 2 flynedd arall

 

Consesiwn - Parc Romilly

Pencoedtre Park Concession Picture

Parc Pencoedtre, Y Barri

Cyfle Consesiwn Newydd

Trwydded am 1 flwyddyn gydag opsiwn am 2 flynedd arall

 

Consesiwn - Parc Pencoedtre

Barry Island Concession Picture

Promenâd y Dwyrain, Ynys Y Barri

Cyfle Consesiwn Newydd

Trwydded am 1 flwyddyn gydag opsiwn am 2 flynedd arall

 

Consesiwn - Ynys Y Barri

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Adran Ystadau: