Eiddo ar werth neu i’w osod

Gwybodaeth am eiddo masnachol sydd ar werth ac i’w osod ym Mro Morgannwg.

 

Grazing Land at Airport Photo 2021

Tir Yn Y Maes Awyr, Rhws

Ar Osod: Trwydded Blwyddyn (1af Ebrill 2022 - 31ain Ionawr 2023)

Tua 14.50ha (35.80 acres)

Addas i dyfu cnwd yn unig

 

Tir yn y Maes Awyr

For further information, please contact the Estates Department: