Eiddo ar werth neu i’w osod

Gwybodaeth am eiddo masnachol sydd ar werth ac i’w osod ym Mro Morgannwg.

 

 

RNLI Building Barry Island

Hen Ganolfan Groeso, Ynys y Barri (Llawr Cyntaf)

AR OSOD – Cyfle Gosod 5 Mlynedd man pellaf

Y terfyn amser caeth ar gyfer cyflwyno bidiau tendr yw 12 Hanner Dydd ar 4 Rhagfyr 2019.

 

Hen Ganolfan Groeso, Ynys y Barri

Llantwit Railway Station

Maes Parcio, Ffordd Le Pouliguen, Llanilltud Fawr

Cyfle Consesiwn Newydd Trwydded am 28 Diwrnod

Y terfyn amser caeth ar gyfer cyflwyno bidiau tendr yw 12 Hanner Dydd ar 20 Tachwedd 2019

 

Maes Parcio, Ffordd Le Pouliguen

 

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Adran Ystadau:

  • 01446 709756 / 01446 709176