Cost of Living Support Icon

Eiddo ar werth neu i’w osod

Gwybodaeth am eiddo masnachol sydd ar werth ac i’w osod ym Mro Morgannwg. 

 

Old Hall Cowbridge

Rhandai 1 a 2, Yr Hen Neuadd, Y Bont-faen

Cyfle Prydlesu

Trwydded newydd am 3 mlynedd.

 

Telerau Prydles 

 

Ceisir datganiadau o ddiddordeb ar gyfer prydles 3 blynedd arfaethedig o randai 1 neu 2 a rhaid eu cyflwyno erbyn hanner dydd ar 22 Mai 2024.

Former Toilet Block at Llantwit Major Beach

Hen Floc Toiledau yn Nhraeth Llanilltud Fawr

Cyfle Prydlesu

Trwydded am 25 flwynedd.

 

Telerau Prydles

 

Y dyddiad cau cwbl gadarn ar gyfer cyflwyno ceisiadau tendr fydd Hanner Dydd, 5 Mehefin 2024.

 

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Adran Ystadau: