Eiddo ar werth neu i’w osod

Gwybodaeth am eiddo masnachol sydd neu oedd ar werth ac i’w osod ym Mro Morgannwg.

 

Land Adjoining ChurchfieldsTir cyfagos â Churchfields

Tir ar Werth: Glaswellt (tua 470m2) cyfagos ag ardal breswyl Churchfields, y Barri.

 

Dylid cyflwyno tendrau 12.00pm ddydd Llun 29 Gorffennaf 2019. 

 

Tir cyfagos â Churchfields

South-Lodge-PenarthSouth Lodge, Gerddi Windsor, Penarth

Cyfle Datblygu Arlwyo/ Llety Gwyliau 

To Let: Cyfle i sicrhau prydles 10 mlynedd

 

Y dyddiad cau caeth ar gyfer cyflwyno cynigion tendro yw 12 o’r gloch hanner dydd, ddydd Mercer 28th Awst 2019.

 

South Lodge, Gerddi Windsor, Penarth

 

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Adran Ystadau:

  • 01446 709756 / 01446 709176