Eiddo ar werth neu i’w osod

Gwybodaeth am eiddo masnachol sydd neu oedd ar werth ac i’w osod ym Mro Morgannwg.

 

Land Adjoining ChurchfieldsTir cyfagos â Churchfields

Tir ar Werth: Glaswellt (tua 470m2) cyfagos ag ardal breswyl Churchfields, y Barri.

 

Dylid cyflwyno tendrau 12.00pm ddydd Llun 29 Gorffennaf 2019. 

 

Tir cyfagos â Churchfields

South-Lodge-PenarthSouth Lodge, Gerddi Windsor, Penarth

Cyfle Datblygu Arlwyo/ Llety Gwyliau 

To Let: Cyfle i sicrhau prydles 10 mlynedd

 

Y dyddiad cau caeth ar gyfer cyflwyno cynigion tendro yw 12 o’r gloch hanner dydd, ddydd Mercer 28th Awst 2019.

 

South Lodge, Gerddi Windsor, Penarth

Safle Datblygu Deheuol yr Ardal Arloesi 

Glannau’r Barri CF62 5QN

Prydles 999 mlynedd AR WERTH drwy Dendr Anffurfiol.

 

Cyfle cyffrous i ddatblygwr / buddsoddwr creadigol brynu safle datblygu strategol bwysig o fewn datblygiad Ardal

 

Glannau’r Barri. Safle rhagorol wrth ymyl cangen newydd o Asda, Premier Inn / Brewers Fayre a datblygiad newydd yr Hen Dŷ Pwmpio.

 

Rhoddir pwyslais arbennig ar ddenu cynigion am sinema fel rhan o gynllun datblygu o safon. 

 

Ceir gwybodaeth bellach gan asiant swyddogol y Cyngor drwy gysylltu â Jones Lang Lasalle:

 

  • 029 2022 7666 

 

 

neu gallwch chi weld y manylion ar wefan JLL.

 

Gweld y manylion 

Innovation-Point-Aerial

 

 

 

 

Gweld y safle datblygu

 

 

 

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Adran Ystadau:

  • 01446 709756 / 01446 709176