Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Cyngor yn cymryd camau i atal grwpiau mawr rhag ymgynnull mewn cyrchfannau arfordirol

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cymryd nifer o gamau mewn ardaloedd arfordirol yn ystod yr wythnosau diwethaf i ymateb i bandemig y coronafeirws ac amddiffyn y cyhoedd rhag lledaeniad y feirws. Fodd bynnag, wrth i'r cyfyngiadau cloi gael eu llacio mae cynnydd sylweddol o ymwelwyr wedi'i weld yn ardaloedd arfordirol Bro Morgannwg.

Datganiad ar Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn Ynys y Barri

Datganiadau gan Arweinydd a Rheolwr Gyfarwyddwr y Cyngor ar ymddygiad gwrthgymdeithasol ar Ynys Y Barri

Diweddariadau Coronafeirws 2020

Bydd y dudalen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn ystod cychwyn Coronafeirws Nofel (COVID-19).

Hysbysiadau Cyfreithiol

Diwygiadau arfaethedig i Daliadau ym Meysydd Parcio Parciau Gwledig a Chanol Tref

Mwy o newydyddion...