Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Residents show support for frontline workers

Vale of Glamorgan residents have shown their gratitude for Council staff who remain in work to deliver the services on which they rely.

Athrawon yn chwarae rhan hanfodol yn yr ymateb i Coronafeirws

Mae Athrawon ar hyd a lled y Fro yn parhau i fynd i'r ysgol i ofalu am blant sy'n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol, gan sicrhau bod rhieni sy'n cyflawni rolau hanfodol yn gallu helpu yn yr ymateb i Coronafeirws.

Childcare provision for the Vale of Glamorgan's key workers

Mae darpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol Bro Morgannwg sy'n gwneud gwaith hanfodol yn ystod argyfwng COVID-19 wedi newid i system yn seiliedig ar hybiau.

Vale of Glamorgan Council closes all public spaces

THE Vale of Glamorgan Council has taken the decision to close parks and public spaces until further notice in response to the Coronavirus outbreak.

Mwy o newydyddion...