Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Y cyngor yn lansio ymgynghoriad ar y gyllideb

THE Vale of Glamorgan Council is encouraging residents to have their say on next year's budget.

Datganiad ar y Cyd

Datganiad gan Gyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cyngor Bro Morgannwg yn gofyn am farn trigolion ar y Cynllun Cyflawni Blynyddol

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gofyn i drigolion am eu barn ar y ffordd orau o gyflawni ei amcanion lles.

Ymgynghori

Manylion am brosiectau ymgynghori cyfredol a sut y gallwch chi ddweud eich dweud.

Mwy o newydyddion...