Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Gwaith celf 100m yn dweud wrth ymwelwyr i Ynys Echni am roi eu sbwriel yn y bin

Caiff ymwelwyr i Ynys y Barri heddiw eu cyfarch gan ddarn o gelf tywod 50 metr o hyd a 100 metr o led

Golau gwyrdd i ysgol gynradd Gymraeg newydd i'r Barri

Bydd ysgol gynradd Gymraeg newydd gwerth £7.4m â 420 lle yn cael ei chodi yn y Barri ar ôl i Gabinet y Cyngor gymeradwyo'r cynlluniau yn ffurfiol heddiw.

Cynnig maes parcio newydd i ganol dre'r Bont-faen

Gallai maes parcio a man digwyddiadau dros dro newydd gael ei adeiladu yng nghanol y Bont-faen os cytunir ar gynlluniau Cyngor Bro Morgannwg wythnos nesaf.

Estyniad i Ysgol Gynradd Dewi Sant yr Eglwys yng Nghymru wedi'i gymeradwyo

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cymeradwyo cynigion, a gyflwynwyd gan gorff llywodraethu Ysgol Gynradd Dewi Sant yr Eglwys yng Nghymru, i ymestyn yr ysgol o 140 o leoedd i 210 o leoedd.

Mwy o newydyddion...