Cost of Living Support Icon

Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Y Cyngor yn datgelu Strategaeth Coe

THE Vale of Glamorgan Council has approved plans to increase the number of trees in the County.

Council asks for views on Annual Delivery Plan

Mae'r Cynllun Cyflawni Blynyddol (CCB) yn manylu ar y gwaith a fydd yn cael ei wneud dros y flwyddyn nesaf er mwyn cyflawni pedwar amcan allweddol y Cyngor.

Plant ysgol y Fro yn helpu i blannu hadau ar gyfer prosiect tirwedd Cnau ar gyfer Coed Adfer y Ddawan

Mae disgyblion a bysedd gwyrdd o naw o ysgolion cynradd Bro Morgannwg wedi bod yn brysur yn gweithio gyda'r Prosiect Tirwedd Adfer y Ddawan ar ei is-brosiect 'Cnau ar gyfer Coed'.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Mae Cyngor Bro Morgannwg nawr yn ymgynghori ar y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN) 2021-2036.

Mwy o newydyddion...