Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Y Cyngor yn cynnal gwaith atal llifogydd yn Ninas Powys a Sililly

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi sicrhau mwy na £140,000 gan Lywodraeth Cymru i ymchwilio i sut y gall cartrefi yn Ninas Powys

Cyngor i wario £1.5 miliwn ar fflatiau newydd yn y Barri

Cyngor i wario £1.5 miliwn ar fflatiau newydd yn y Barri

Beiciau OVO yn dychwelyd i Fro Morgannwg

MAE defnyddwyr yn cael cynnig credyd o £5 i ddathlu'r ffaith fod OVObikes yn dychwelyd i Fro Morgannwg.

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

Gwybodaeth am Gynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf. Darganfyddwch a ydych yn gymwys i hawlio taliad untro o £100 i helpu gyda biliau tanwydd grid y gaeaf.

Mwy o newydyddion...