Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Cyngor y Fro yn datgelu cynigion ar gyfer parcio ceir

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi cynigion newydd ynghylch parcio ceir yn y Fro ar ôl ystyried barn y trigolion ar y mater yn ofalus.

Cynghorwyr y Fro oll yn cefnogi digwyddiad Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Ymunodd disgyblion o ysgolion Parc Jenner a St Cyres yn ddiweddar ag arweinydd a dirprwy arweinydd Cyngor Bro Morgannwg ar gyfer gweithdy a gynhaliwyd mewn partneriaeth â'r elusen, Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth.

Ysgol Sant Joseff yn helpu i arloesi cwricwlwm newydd i Gymru

Mae Ysgol Gynradd Sant Joseff wedi bod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ar greu fframwaith newydd y cwricwlwm, a fydd yn cael ei gyflwyno'n fuan mewn ysgolion cynradd ledled y wlad.

Swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth y rhai yr hoffent gael eu hystyried ar gyfer y swyddi presennol i lywodraethwyr ysgol yr Awdurdod Lleol (ALl).

Mwy o newydyddion...