Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Gwaith yn dechrau ar ailddatblygu Ysgol Uwchradd Pencoedtre

Aeth y Cynghorydd Lis Burnett, Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Adfywio ac Addysg, i seremoni torri'r dywarchen i nodi dechrau'r gwaith ailddatblygu yn Ysgol Uwchradd Pencoedtre

Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg yn canmol ymdrechion gwirfoddolwyr yn ystod pandemig coronafeirws

Mae Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, Neil Moore, wedi canmol gwirfoddolwyr am y cyfraniad y maent yn ei wneud yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cyngor y Fro'n cyhoeddi rhybudd ynghylch defnyddio parciau

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi rhybuddio trigolion y caiff parciau a mannau agored eu gorfodi i gau eto os bydd ymwelwyr yn parhau i dorri rheolau ynglŷn â'u defnyddio.

Hysbysiadau Cyfreithiol

Diwygiadau arfaethedig i Daliadau ym Meysydd Parcio Parciau Gwledig a Chanol Tref

Mwy o newydyddion...