Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Y Cyngor yn datgelu buddion cymunedol o waith gwella ysgolion

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi nodi sut mae ei raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu wedi bod o fudd i'r ardaloedd lleol lle mae gwaith uwchraddio ysgolion wedi digwydd.

Dyn o Dresimwn wedi ei ddedfrydu i chwe mis arall am droseddau lles anifeiliaid

A Bonvilston man has been sentenced to six months in prison for the mistreatment of horses and dogs and breaching a lifetime ban on keeping animals, following a prosecution by the Vale of Glamorgan Council.

Y Fron fuddugol yng Ngwobrau Diogelu Bwrdd Diogelu Caerdydd ar Fro wards

Cafodd Cyngor Bro Morgannwg ei gydnabod am ei 'Ymrwymiad Eithriadol i ddiogelu plant' yng Ngwobrau Cydnabod Bwrdd Diogelu Caerdydd a'r Fro yn ddiweddar.

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Mae Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn gyfraith newydd sy'n cael ei chyflwyno gan Lywodraeth Cymru ar 1 Rhagfyr 2022 ac mae'n effeithio ar bob tenant a landlord yn y sector rhentu cyhoeddus a phreifat yng Nghymru.

Mwy o newydyddion...