Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Cronfa gwerth £20mil ar gyfer gwelliannau i Driongl Arcot

Mae Triongl Arcot Street wedi'i enwi fel ardal gyhoeddus agored a fyddai'n elwa o gael gwaith celf o safon.

Swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth y rhai yr hoffent gael eu hystyried ar gyfer y swyddi presennol i lywodraethwyr ysgol yr Awdurdod Lleol (ALl).

Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd Penarth

Mae'r Cyngor wedi comisiynu'r ymgynghorwyr Capita i wneud astudiaeth Cam Un WelTAG (Canllaw Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru) i ddatblygu ac arfarnu opsiynau posibl ar gyfer gwella trafnidiaeth gynaliadwy o fewn a rhwng morglawdd Caerdydd a Phenarth.

Dewiswyd dyluniad disgybl Llanilltud Fawr fel enillydd cerdyn Nadolig y Maer Bro Morgannwg

Mae cystadleuaeth Cerdyn Nadolig wedi derbyn canoed o gynigion o blant o bob rhan or Fro

Mwy o newydyddion...