Cost of Living Support Icon

Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Buddugoliaeth Cogydd Ysgol o'r Fro yn ystod Rownd Derfynol Ranbarthol Cogydd y Flwyddyn Ysgolion Cymru

Enillodd Dee Karakus o'r Cwmni Arlwyo Big Fresh rownd derfynol ranbarthol SCOTY Cymru ar ôl cystadleuaeth wefreiddiol rhwng cogyddion.

Annog pleidleiswyr i wneud yn siŵr eu bod yn barod am yr etholiad cyn ei bod yn rhy hwyr

Mae'n rhaid i unrhyw un sydd am bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol ar 4 Gorffennaf fod wedi cofrestru i bleidleisio cyn y dyddiad cau am hanner nos ar 18 Mehefin.

Disgyblion Ysgol y Fro yn Llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2024

Rhagorodd ysgolion Bro Morgannwg mewn amrywiaeth o gategorïau yng Ngŵyl yr Iaith Gymraeg eleni, Eisteddfod yr Urdd, a gynhaliwyd ym Meifod, Powys dros hanner tymor.

Penodi contractwyr wrth i gynllun Porth y Gorllewin fynd ymlaen

Yn ddiweddar mae Cyngor Bro Morgannwg wedi penodi ymgynghorwyr AECOM a'r penseiri Austin Smith Lord i gynnal astudiaeth ddichonoldeb manwl a pharatoi prif gynllun ar gyfer cynllun uchelgeisiol Porth y Gorllewin yn y Barri.

Mwy o newydyddion...