Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Cyhoeddi buddsoddiad i helpu adferiad canol trefi'r Fro yn sgil Covid-19

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cytuno ar becyn buddsoddi i gefnogi'r gwaith o adfer canol ein trefi yn y Barri, y Bont-faen, Llanilltud Fawr a Phenarth, yn dilyn cyfarfod ar 21 Medi, 2020.

Cymeradwyo cynlluniau i ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi rhoi caniatâd cynllunio i adeiladu ysgol newydd yn Ysgol Gynradd Dewi Sant yn Nhregolwyn, gan gynyddu capasiti o 140 i 210 o leoedd.

Diweddariadau Coronafeirws 2020

Gwybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn ystod Coronafeirws

Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg

Mwy o newydyddion...