Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Cyngor Bro Morgannwg yn codi arian at y Gymdeithas Alzheimer

Daeth gweithiwr Cyngor Bro Morgannwg, Rachael Slee, ag ychydig o Begwn y Gogledd i'r Barri yn ddiweddar er mwyn codi arian ar gyfer achos sy'n agos at ei chalon.

Disgwyl i gwaith barhau yn Weycock Cross ac ardaloedd cyfagos

Er bod y ffordd newydd ar hyd Lôn Pum Milltir ar agor bellach, bydd ychydig o reolaeth traffig yn parhau ger Weycock Cross wrth i Ddŵr Cymru barhau i wneud gwaith hanfodol yn yr ardal.

Rising Sun yn codi arian ar gyfer New Horizons

Elwodd gwasanaeth dydd Cyngor Bro Morgannwg, New Horizons, o rodd hael a gyflwynwyd gan Glwb Carate Kyokushin Rising Sun y Barri.

Y Cyngor yn gosod ei gynlluniau ar gyfer dyfodol disgleiriach ger bron preswylwyr y Fro

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi ei Cynllun Corfforaethol drafft sy'n nodi sut y caiff gwasanaethau eu darparu dros y pum mlynedd nesaf.

Mwy o newydyddion...