Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Y Cyngor yn cytuno ar gamau gweithredu...

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cytuno ar ei Gynllun Cyflawni Blynyddol (CCB) ar gyfer y flwyddyn i ddod, gan nodi'r hyn y bydd y sefydliad yn canolbwyntio arno am y 12 mis nesaf i gyflawni ei bedwar amcan lles.

Dyluniad terfynol Parc Sglefrio'r Cnap

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Chronfa Goffa Richard Taylor a Chwaraeon Cymru i greu parc sglefrio concrit newydd pwrpasol ym Mharc Sglefrio Coffa Richard Taylor yn y Cnap Oer yn y Barri.

Aelodau Panel Apeliadau Derbyniadau A Gwaharddiadau Ysgolion

Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â'n Panel Apeliadau Addysg Annibynnol. Mae'r panel yn clywed apeliadau gan rieni yn erbyn penderfyniadau ar dderbyniadau i ysgolion a gwaharddiadau. Mae Gwrandawiadau Apêl yn cael eu cynnal yn bersonol ac o bell, drwy fideo-gynadledda digidol.

Arolwg i ddeall gofynion siopa, hamdden a chanol trefi Cyngor Bro Morgannwg

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio gydag arbenigwyr Nexus Planning ar Astudiaeth Capasiti Manwerthu i fwydo i’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd.

Mwy o newydyddion...