Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg yn tynnu sylw at dan-ariannu disgyblion

Mae Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, John Thomas, wedi ymddangos ar raglen Good Morning Wales BBC Radio Wales i wthio ymhellach am setliad addysg tecach gan Lywodraeth Cymru.

Y Cyngor yn cyhoeddi Amcanion Gwella Lles ar gyfer 2019/20

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi pennu wyth amcan gwella lles eleni

Lôn Pendeulwyn i gau am 6 wythnos

Bydd Lôn Pendeulwyn yn cau am 6 wythnos yn dechrau ar 08 Ebrill 2019

Rydym yn ymuno ag WWF Cymru ar gyfer Awr Ddaear

Ddydd Sadwrn 30 Mawrth 2019, 8:30pm - 9:30pm.

Mwy o newydyddion...