Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Astudiaeth o Goridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd/Penarth

Yn dilyn y digwyddiad ymgynghoriad cyhoeddus cyntaf ym mis Ionawr 2019, mae Capita, yr ymgynghorydd penodedig, wedi mynd ati i symud Astudiaeth o Goridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd Penarth ymlaen i asesiad Cam Dau WelTAG a bydd tri opsiwn ar y rhestr fer a argymhellwyd o Gam Un yn cael eu hasesu'n fanylach.

Arwienydd Wleidyddol Newydd i Gyngor Bro Morgannwg

Mae'r Cynghorydd Neil Moore wedi'i benodi fel Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg yn dilyn pleidlais yng Nghyfarfod Blynyddol yr awdurdod lleol ar 20 Mai 2019.

Datblygwyr ysgolion newydd y Barri yn rhoi nôl i'r gymuned

Yn rhan o gyfraniad Cyngor Bro Morgannwg at Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, bydd y Cyngor yn adeiladu tri adeilad ysgol newydd wedi'u hadfywio yn Y Barri, yn gweithio gyda'r contractwyr Bouygues, ISG a Morgan Sindall.

Rheoliadau Adnabod ceffylau (Cymru)

Ar 12 Chwefror 2019 daeth y Rheoliadau Adnabod Ceffylau i rym yng Nghymru.

Mwy o newydyddion...