Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Staff ysgolion y Fro'n cyrraedd rhestr fer gwobrau

Mae tri aelod staff o ysgolion Bro Morgannwg yn y ras i gael eu cydnabod ym mhedwerydd Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Gosod arwyddion diogelwch Covid-19 newydd yng nghanol trefi

As of next week, town centres in the Vale of Glamorgan will have new coronavirus safety signage installed in the form of bollard covers.

Gwelliannau Trafnidiaeth M4 Cyffordd 34 i'r A48

Gwella Trafnidiaeth Strategol gan gynnwys Y Coridorau o Gyffordd 34 yr M4 i'r A48 gan gynnwys Coridor Pendeulwyn

Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg

Mwy o newydyddion...