Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Dwr nofio Whitmore Bay wedi'i farnu'n rhagorol

Mae ansawdd dwr nofio Whitmore Bay wedi cael dyfarniad rhagorol unwaith eto yn dilyn y rownd ddiweddaraf o brofion gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Aelod staff cegin Ysgol Gynradd Palmerson sydd wedi gweini am flynyddoedd lawer yn cipio gwobr

MAE cynorthwy-yd cegin Shirley Curnick o ysgol gynradd Palmerston wedi cipio gwobr Cymdeithas Arlwyo yr Awdurdod Lleol, sef Seren Ddisglair ar ôl gweini cinio ysgol am fwy na 40 mlynedd.

Trefi y Fro yn disgleirio y Nadolig hwn

Bydd pob un o'r pedwar canol tref yn y Fro yn disgleirio tymor y Nadolig hwn diolch i gyllid ychwanegol gan Gyngor Bro Morgannwg.

Y Cyngor yn gosod ei gynlluniau ar gyfer dyfodol disgleiriach ger bron preswylwyr y Fro

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi ei Cynllun Corfforaethol drafft sy'n nodi sut y caiff gwasanaethau eu darparu dros y pum mlynedd nesaf.

Mwy o newydyddion...