Cost of Living Support Icon

Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Mae'r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am brawf adnabod pleidleisiwr am ddim ar gyfer Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn prysur agosáu

Mae'r amser i wneud cais i gael ID pleidleisiwr am ddim cyn etholiadau mis Mai yn prinhau. Bydd angen i unrhyw un nad oes ganddo/ganddi fath o ID a dderbynnir wneud cais cyn y dyddiad cau am 5pm ar 24 Ebrill.

Y Cyngor i uwchraddio cyfleusterau chwaraeon y Barri

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi datgelu cynlluniau uchelgeisiol i uwchraddio cyfleusterau chwaraeon yn ardal Colcot a Buttrills yn y Barri, gan gynnig mwy o gyfleoedd am weithgarwch corfforol, yn enwedig i fenywod a merched

Cartref Gofal Cyngor Bro Morgannwg yn sefydlu partneriaeth â Tîm Gwneud Iawn â'r Gymuned Gwasanaeth Prawf Cymru

Fel rhan o'u rhaglen Gwneud Iawn â'r Gymuned, mae'r Gwasanaeth Prawf wedi bod yn gweithio gyda Chartref Preswyl Southway, Y Bont-faen, i wneud gwaith trawsnewidiol i'r cartref gofal.

Cyngor yn cyhoeddi rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn i ddod

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi ei Gynllun Cyflawni Blynyddol (CCB), sy'n nodi'r meysydd ffocws ar gyfer y sefydliad am y deuddeg mis nesaf.

Mwy o newydyddion...