Cost of Living Support Icon

Cynwysyddion Ailgylchu

 

Pwyntiau Casglu

Mae bagiau ailgylchu a chynwysyddion ar gael i’w casglu o lyfrgelloedd y Fro a'r swyddfeydd dinesig:

 

Y brif ddesg dderbynfa yn y Swyddfeydd Dinesig , Heol Holton, Y Barri, CF63 4RU

  

Nid yw rhai llyfrgelloedd yn cadw’r ystod lawn o eitemau felly edrychwch ar y rhestr isod i weld beth sydd ar gael ym mhob llyfrgell:

 

 • Llyfrgell y Barri (01446 422425)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Cadis Bwyd (Cegin ac Ymyl y Ffordd)
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
  • Bagiau Gardd - £2.50 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2.50 fesul rôl
  • Biniau Hylendid - £10 yr un
 • Llyfrgell y Bont-faen (01446 773941)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Cadis Bwyd (Cegin ac Ymyl y Ffordd)
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
  • Bagiau Gardd - £2.50 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2.50 fesul rôl
  • Biniau Hylendid - £10 yr un
 • Llyfrgell Llanilltud Fawr (01446 792700)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Cadis Bwyd (Cegin ac Ymyl y Ffordd)
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Bagiau Gardd - £2.50 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2.50 fesul rôl
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
  • Biniau Hylendid
 • Llyfrgell Penarth (02920 708438)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Cadis Bwyd (Cegin ac Ymyl y Ffordd)
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Bagiau Gardd - £2.50 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2.50 fesul rôl
  • Biniau Hylendid - £10 yr un
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
 • Llyfrgell Gymunedol Dinas Powys (02920 512556)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Bagiau Gardd - £2.50 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2.50 fesul rôl
  • Cadis Bwyd
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Bagiau Aigylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn

   

  • Biniau Hylendid
 • Llyfrgell Gymunedol y Rhws (01446 710220)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
  • Bagiau Gardd - £2.50 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2.50 fesul rôl
  • Cadis Bwyd
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Biniau Hylendid
 • Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Sain Tathan (01446 751497)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
  • Bagiau Gardd - £2.50 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2.50 fesul rôl
  • Cadis Bwyd
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Biniau Hylendid
 • Ymddiriedolaeth Llyfrgell Gymunedol y Sili a Larnog (02920 531267)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Bagiau Gardd - £2.50 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2.50 fesul rôl
  • Cadis Bwyd
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
  • Biniau Hylendid
 • Llyfrgell Gymunedol Gwenfô Cyfyngedig (02920 594176)

   

  Tick
  • Cadis Bwyd
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Biniau Hylendid
  • Bagiau Bwyd
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
  • Bagiau Gardd - £2.50 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2.50 fesul rôl

Mae'r llyfrgelloedd canlynol yn cael eu rhedeg gan y cyngor a'r gymuned a gallant amrywio o ran cyflenwad stoc.  I gael gwybodaeth cysylltwch â hwy’n uniongyrchol. 

 

Llyfrgelloedd sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor:

 

 • Llyfrgell y Barri
 • Llyfrgell Penarth
 • Llyfrgell Llanilltud Fawr
 • Llyfrgell y Bont-faen
 • Y Swyddfeydd Dinesig

 

 

Llyfrgelloedd sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned gyda chyflenwad stoc cyfyngedig:

 

 • Cyngor Cymuned Llanilltud Fawr
 • Y Rhws
 • Sili
 • Dinas Powys
 • Cyngor Tref Dinas Powys – Neuadd y Plwyf
 • Canolfan Gymunedol Murchfield (Dinas Powys)
 • Cyngor Tref Penarth
 • Sain Tathan
 • Gwenfô