Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cynwysyddion a Bagiau Ailgylchu

Gwybodaeth am y mathau o fagiau a chynwysyddion sydd ar gael i chi fel trigolion y Fro

 

Cofiwch osod yr eitemau wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7.00am ar ddiwrnod eich casgliad rheoli gwastraff.  

 

Nid ydyn yn gallu casglu unrhyw fagiau ailgylchu sydd wedi’i rhoi mewn cynhwysyddion anghywir e.e bagiau plastig, bagiau du. 

 

Pwyntiau Casglu

Mae bagiau ailgylchu a chynwysyddion ar gael i’w casglu o lyfrgelloedd y Fro, Depo’r Alpau yng Ngwenfo a'r swyddfeydd dinesig:

 

O 01 Ebrill 2023, bydd Derbynfa’r Alpau ar gau’n barhaol. Ni fydd gan aelodau'r cyhoedd fynediad i'r Alpau o'r dyddiad hwn ymlaen.

 

Depo’r Alpau, Alps Quarry Road, Gwenfô, CF5 6AA

Swyddfeydd Dinesi, Heol Holton, Y Barri, CF63 4RU

  

Nid yw rhai llyfrgelloedd yn cadw’r ystod lawn o eitemau felly edrychwch ar y rhestr isod i weld beth sydd ar gael ym mhob llyfrgell:

 

 • Llyfrgell y Barri (01446 422425)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Cadis Bwyd (Cegin ac Ymyl y Ffordd)
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
  • Bagiau Gardd - £2 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2 fesul rôl
  • Biniau Hylendid - £2 yr un
 • Llyfrgell y Bont-faen (01446 773941)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Cadis Bwyd (Cegin ac Ymyl y Ffordd)
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
  • Bagiau Gardd - £2 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2 fesul rôl
  • Biniau Hylendid - £2 yr un
 • Llyfrgell Llanilltud Fawr (01446 792700)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Cadis Bwyd (Cegin ac Ymyl y Ffordd)
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Bagiau Gardd - £2 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2 fesul rôl
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
  • Biniau Hylendid
 • Llyfrgell Penarth (02920 708438)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Cadis Bwyd (Cegin ac Ymyl y Ffordd)
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Bagiau Gardd - £2 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2 fesul rôl
  • Biniau Hylendid
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
 • Llyfrgell Gymunedol Dinas Powys (02920 512556)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Bagiau Gardd - £2 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2 fesul rôl
  • Cadis Bwyd
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
  • Biniau Hylendid
 • Llyfrgell Gymunedol y Rhws (01446 710220)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
  • Bagiau Gardd - £2 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2 fesul rôl
  • Cadis Bwyd
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Biniau Hylendid
 • Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Sain Tathan (01446 751497)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
  • Bagiau Gardd - £2 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2 fesul rôl
  • Cadis Bwyd
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Biniau Hylendid
 • Ymddiriedolaeth Llyfrgell Gymunedol y Sili a Larnog (02920 531267)

   

  Tick
  • Bagiau Bwyd
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Bagiau Gardd - £2 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2 fesul rôl
  • Cadis Bwyd
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
  • Biniau Hylendid
 • Llyfrgell Gymunedol Gwenfô Cyfyngedig (02920 594176)

   

  Tick
  • Cadis Bwyd
  • Cadis Ailgylchu Llwyd
  • Biniau Hylendid
  • Bagiau Bwyd
  • Bagiau Ailgylchu Glas
  • Bagiau Ailgylchu Oren
  • Bagiau Ailgylchu Gwyn
  • Bagiau Gardd - £2 yr un
  • Bagiau Cŵn - £2 fesul rôl

Bagiau a Chynwysyddion Ailgylchu ar Wahân

Ar gyfer preswylwyr sy'n byw yn Y Barri a'r Fro Wledig.

 

 • Bag Oren - Cardfwrdd

   

  Orange-bag
  Cardboard
  Tick
  • Bocsys cardfwrdd
  • Bocsys wyau
  • Tiwbiau papur ty bach
  • Bocsys grawnfwyd
  • Bocsys past dannedd
  • Papur brown
  • Pecynnau Tetra

   

  Sylwer: Gwnewch yn siŵr bod yr holl gardbord yn cael ei roi yn y bag i'w ailgylchu gyda'r fflap ar gau. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod cardfwrdd yn sych ac o'r maint cywir i'w ailgylchu yn y system newydd.

   

  Rhaid i focsys mawr nad ydynt yn ffitio yn y bag ac na ellir eu gwneud yn llai gael eu hailgylchu yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

 • Bag Gwyn - Papur

   

  White-bag
  Paper
  Tick
  • Papurau newyddion
  • Cylchgronau
  • Amlenni
  • Papur wedi'i rhwygo
  • Papur wal
  • Papur lapio
  • Tyweli papur
  • Papur cegin
  • Papur brown
 • Cadi Llwyd - Poteli a jariau gwydr

   

  Grey-caddy

   

  Glass-bottles-and-jars

   

  Tick
  • Jariau gwydr
  • Poteli gwydr
  • Llestri ceramig neu tsieni
  • Gwydrau yfed
  • Haenau gwydr
  • Bylbiau golau
  • Pyrex
  • Gwydr wedi torri
 • Bag Glas - Plastig, caniau, erosolau gwag, ffoil a Tetra Paks

   

  Blue-bag

   

  Plastic-tins-and-cans

   

  Tick
  • Poteli siampw a chyflyrydd
  • Poteli llaeth
  • Caniau yfed
  • Poteli yfed
  • Pecynnau Tetra e.e. cartonau sudd
  • Tiniau bwyd e.e. caniau cawl
  • Caniau erosol gwag
  • Ffoil
  • Cartonau ffoil
  • Poteli cynnyrch glanhau
  • Potiau iogwrt
  • Cartonau/tybiau anhyblyg plastig e.e. punnet o fefys
  • Hambyrddau plastig ec eithrio plastig du neu frown
  • Cartonau tecawê e.e. blychau a chaeadau plastig tecawê Tsieineaidd
  • Pecynnau creision
  • Pecynnau bwyd (megis bwyd anifeiliaid anwes)
  • Pecynnau bisgedi
  • Bagiau plastig
  • Plastig du neu frown
  • Haenau (fel haenen lynu neu gaeadau prydau parod)
  • Plastigion caled e.e. teganau
  • Tuniau neu danwyr nwy
  • Tanwyr
  • Lapio a phecynnu plastig fel bagiau y mae nwyddau'n cael eu danfon ynddynt
  • Caeadau llawes / ffilm ar botiau iogwrt
  • Lapio swigod
  • Bagiau bara
  • Unrhyw orchuddion bwyd anhyblyg

   

 • Cadi Gwyrdd - Gwastraff bwyd

   

  Food-waste-caddy

   

  Food-waste

   

  Tick
  • Ffrwythau a llysiau
  • Bara, teisennau a phasteiod
  • Cig a physgod
  • Bwyd cŵn a chathod
  • Bwyd moch cwta, cwningod ac adar 
  • Pilio ffrwythau a llysiau
  • Cregyn ac esgyrn
  • Bagiau te a gwaddodion coffi
  • Plisgyn wyau
  • Pecynnau
  • Hylifau
  • Olewau neu fraster
  • Baw dynol neu anifeiliaid

   

 • Bag Gwyrdd - Gwastraff gardd

   

  Green-bag

   

  Garden-waste

   

  Tick
  • Glaswellt
  • Tocion lwyni
  • Dail
  • Planhigion
  • Blodau
  • Y rhan fwyaf o chwyn
  • Toriadau clawdd
  • Pridd
  • Rwbel neu gerrig
  • Chwyn ymosodol fel canclwm Japan
  • Baw anifeiliaid
  • Phren

   

 • Cadi Du - Gwastraff Hylendid - £2.00

   
  Hygiene-caddy

  Dylai cadis hylendid gael ei gosod tu allan i’w casglu ar eich diwrnod casglu bagiau duon. 

   

  Leiniwch eich cadi â bag cryf.

  Tick
  • Cewynnau
  • Padiau gwlychu baeddu
  • Cadachau mislif
  • Gwastraff cyffredinol

Bagiau a Chynwysyddion Ailgylchu Cymysg 

Ar gyfer preswylwyr sy’n byw ym Mhenarth.

 

 • Bag Glas - Papur, Gwydr, Caniau, Cardfwrdd, Caniau erosol gwag, Plastig, Cartonau/Tetra Paks, Ffoil glân

  Blue-bag
  Tick
  • Papur
  • Gwydr
  • Caniau
  • Cardfwrdd
  • Plastig
  • Caniau erosol gwag
  • Cartonau/Tetra Paks
  • Ffoil glân
  • Bagiau plastig
  • Plastig du
  • Gwastraff Bwyd
  • Cewynnau
  • Cynhyrchion hylendid
  • Pecynnau tabledi
  • Pecynnau creision

   

 • Cadi Gwyrdd - Gwastraff bwyd

   

  Food-waste-caddy

   

  Food-waste

   

  Tick
  • Ffrwythau a llysiau
  • Bara, teisennau a phasteiod
  • Cig a physgod
  • Bwyd cŵn a chathod
  • Bwyd moch cwta, cwningod ac adar 
  • Pilio ffrwythau a llysiau
  • Cregyn ac esgyrn
  • Bagiau te a gwaddodion coffi
  • Plisgyn wyau
  • Pecynnau
  • Hylifau
  • Olewau neu fraster
  • Baw dynol neu anifeiliaid

   

 • Bag Gwyrdd - Gwastraff gardd

   

  Green-bag

   

  Garden-waste

   

  Tick
  • Glaswellt
  • Tocion lwyni
  • Dail
  • Planhigion
  • Blodau
  • Y rhan fwyaf o chwyn
  • Toriadau clawdd
  • Pridd
  • Rwbel neu gerrig
  • Chwyn ymosodol fel canclwm Japan
  • Baw anifeiliaid
  • Phren

   

 • Cadi Du - Gwastraff Hylendid - £2.00

   
  Hygiene-caddy

  Dylai cadis hylendid gael ei gosod tu allan i’w casglu ar eich diwrnod casglu bagiau duon. 

   

  Leiniwch eich cadi â bag cryf.

  Tick
  • Cewynnau
  • Padiau gwlychu baeddu
  • Cadachau mislif
  • Gwastraff cyffredinol