Cynwysyddion a Bagiau Ailgylchu

Gwybodaeth am y mathau o fagiau a chynwysyddion sydd ar gael i chi fel trigolion y Fro

 

Cofiwch osod yr eitemau wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7.00am ar ddiwrnod eich casgliad rheoli gwastraff.  

 

Nid ydyn yn gallu casglu unrhyw fagiau ailgylchu sydd wedi’i rhoi mewn cynhwysyddion anghywir e.e bagiau plastig, bagiau du. 

 

Bagiau a chynwysyddion ailgylchu

*Cofiwch archebu dim ond os yw'n gwbl hanfodol* 

Gan fod swyddfeydd y Cyngor ar gau ar hyn o bryd oherwydd Covid-19, gall preswylwyr archebu bagiau neu gynwysyddion ailgylchu i'w hailddefnyddio i'w dosbarthu. Yn syml, Cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein i wneud cais. Byddwn yn ceisio eu cyflawni o fewn 14 diwrnod.

 

Ffurflen Gais Cynhwysydd / Bag Ailgylchu

 

Os oes angen mwy na dau fag gwastraff gardd neu gadi hylendid arnoch, cysylltwch â Cyswllt Un Fro (Mae tâl o £2.00 am yr eitemau hyn).

 • 01446700111

 

Casgliadau Ailgylchu ar wahân 

Ar gyfer trigolion sy'n byw yn y Barri a'r Fro wledig, trowch at y Tudalen casgliadau ailgylchu ar wahân:

 

Casgliadau Ailgylchu ar wahân

 

 

Ailgylchu Cymysg

Mae ailgylchu cymysg yn golygu y gall trigolion osod eu holl ddeunydd ailgylchu mewn un cynhwysydd i’w gasglu.

 

Blue-recycling-bag

Bagiau Ailgylchu Glas - Am ddim

Mae ein bagiau glas yn gallu cael eu plygu, eu pwyso ac mae modd eu cau â felcro

Tick
 • Papur
 • Gwydr
 • Caniau
 • Cardfwrdd
 • Plastig
 • Caniau erosol gwag
 • Cartonau/Tetra Paks
 • Ffoil glân
 • Bagiau plastig
 • Plastig du
 • Gwastraff Bwyd
 • Cewynnau
 • Cynhyrchion hylendid
 • Pecynnau tabledi
 • Pecynnau creision

 

Kitchen waste caddy and bagsPecyn a bagiau Gwastraff Cegin - Am ddim

Tick
 • Bwyd wedi a heb ei goginio
 • Cig a physgod
 • Esgyrn
 • Pliciau
 • Plisg Wyau
 • Bagiau Te
 • Bwyd ci a chath
 • Mochyn cwta, cwningen a bochdew
 
 • Gwastraff gardd
 • Blodau

 

Bagiau Os rhedwch mas o fagiau bwyd, clymwch un i handlen eich cadi a bydd y criw casglu yn rhoi rholyn newydd yn eich cadi. 

Garden Waste BagBagiau Gwastraff Gardd - £2.00

Tick
 • Glaswellt
 • Toriadau llwyni
 • Dail
 • Planhigion
 • Blodau
 • Y rhan fwyaf o chwyn
 • Toriadau clawdd
 • Gwastraff bwyd
 • Pridd
 • Boncyffion

 

Cist Hylendid - £2.00

Leiniwch eich cadi â bag cryf

Tick
 • Cewynnau
 • Padiau gwlychu baeddu
 • Cadachau mislif
 • Gwastraff cyffredinol

Dylai cadis hylendid gael ei gosod tu allan i’w casglu ar eich diwrnod casglu bagiau duon