Cynwysyddion a Bagiau Ailgylchu

Gwybodaeth am y mathau o fagiau a chynwysyddion sydd ar gael i chi fel trigolion y Fro

 

Bagiau a chynwysyddion ailgylchu

*Cofiwch archebu dim ond os yw'n gwbl hanfodol* 

Gan fod swyddfeydd y Cyngor ar gau ar hyn o bryd oherwydd Covid-19, gall preswylwyr archebu bagiau neu gynwysyddion ailgylchu i'w hailddefnyddio i'w dosbarthu. Yn syml, Cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein i wneud cais. Byddwn yn ceisio eu cyflawni o fewn 14 diwrnod.

 

Ffurflen Gais Cynhwysydd / Bag Ailgylchu

 

Os oes angen mwy na dau fag gwastraff gardd neu gadi hylendid arnoch, cysylltwch â Cyswllt Un Fro (Mae tâl o £2.00 am yr eitemau hyn).

 • 01446700111

 


Ar gyfer trigolion sy'n byw yn y Barri a'r Fro wledig, trowch at y Tudalen casgliadau ailgylchu ar wahân:

 

Casgliadau Ailgylchu ar wahân

 

Nid ydyn yn gallu casglu unrhyw fagiau ailgylchu sydd wedi’i rhoi mewn cynhwysyddion anghywir e.e bagiau plastig, bagiau du. 

 

Cofiwch osod yr eitemau wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7.00am ar ddiwrnod eich casgliad rheoli gwastraff.  

 

Blue-recycling-bag

Bagiau Ailgylchu Glas - Am ddim

Mae ein bagiau glas yn gallu cael eu plygu, eu pwyso ac mae modd eu cau â felcro

Tick
 • Papur
 • Gwydr
 • Caniau
 • Cardfwrdd
 • Plastig
 • Caniau erosol gwag
 • Cartonau/Tetra Paks
 • Ffoil glân
 • Bagiau plastig
 • Plastig du
 • Gwastraff Bwyd
 • Cewynnau
 • Cynhyrchion hylendid
 • Pecynnau tabledi
 • Pecynnau creision

 

Recycling boxBlychau a Rhwydi Ailgylchu - Am ddim

Tick
 • Papur
 • Gwydr
 • Caniau
 • Cardfwrdd
 • Plastig
 • Caniau erosol gwag
 • Cartonau/Tetra Paks
 • Ffoil glân
 • Bagiau plastig
 • Plastig du
 • Gwastraff Bwyd
 • Cewynnau
 • Cynhyrchion hylendid
 • Pecynnau tabledi
 • Pecynnau creision

 

Kitchen waste caddy and bagsPecyn a bagiau Gwastraff Cegin - Am ddim

Tick
 • Bwyd wedi a heb ei goginio
 • Cig a physgod
 • Esgyrn
 • Pliciau
 • Plisg Wyau
 • Bagiau Te
 • Bwyd ci a chath
 • Mochyn cwta, cwningen a bochdew
 
 • Gwastraff gardd
 • Blodau

 

Bagiau Os rhedwch mas o fagiau bwyd, clymwch un i handlen eich cadi a bydd y criw casglu yn rhoi rholyn newydd yn eich cadi. 

Garden Waste BagBagiau Gwastraff Gardd - £2.00

Tick
 • Glaswellt
 • Toriadau llwyni
 • Dail
 • Planhigion
 • Blodau
 • Y rhan fwyaf o chwyn
 • Toriadau clawdd
 • Gwastraff bwyd
 • Pridd
 • Boncyffion

 

Cist Hylendid - £2.00

Leiniwch eich cadi â bag cryf

Tick
 • Cewynnau
 • Padiau gwlychu baeddu
 • Cadachau mislif
 • Gwastraff cyffredinol