Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Casgliadau Bagiau Du

Gall cartrefi’r Fro roi uchafswm o 2 fag du o wastraff y cartref mas i’w casglu bob pythefnos.

 

Casgliadau: Bob pythefnos

 

Rhowch eich bagiau du mas i’w casglu cyn 7.00am ar eich diwrnod casglu. 

 

 • Bydd angen defnyddio bagiau du o faint safonol 

 • Ni chesglir bagiau mawr iawn megis bagiau biniau olwynion

 • Pan gaiff bagiau du ychwanegol eu cyflwyno, ni chânt eu casglu a gallai camau gorfodi gael eu cymryd

 • Dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, ni fydd y cyfyngiad yn berthnasol

 • Ni fydd eich diwrnod casglu yn newid

 

Bagiau Du

Tick
 • Cewynnau
 • Weips gwlyb
 • Polystyrene
 • Gwastraff cyffredinol
 • Hambyrddau plastig du
 • Ailgylchu 
 • Batris
 • Cynwysyddion nwy
 • Gwastraff Bwyd

 

lwfans bagiau ychwanegol

Mae rhai trigolion yn gymwys i gael lwfans bag ychwanegol (bagiau porffor).

Oes angen lwfans bag ychwanegol arnoch chi?

 • 6 neu fwy o breswylwyr

 • Gwastraff a gwelyau anifeiliaid anwes
 • Lludw o losgwyr/tanau cartref 
 • Cewynnau neu gynhyrchion hylendid oedolion

 • Gwastraff arall na allwch ei ailgylchu neu’i gyfyngu i 2 fag.

Os yw un neu ragor o'r amgylchiadau uchod yn berthnasol i chi, gallwch drafod eich anghenion gydag aelod o'n tîm.

 

Bydd aelod o’n tîm yn trafod eich anghenion gyda chi a gellir trefnu i warden ymweld â’ch cartref.

 • 01446 700111

 

 

Adnewyddu Lwfans Bagiau Ychwanegol 

 

 • A oes angen i chi adnewyddu eich cyflenwad o fagiau porffor? 

 • Ydych chi'n dal i fodloni'r meini prawf ar gyfer y lwfans ychwanegol?

Bydd aelod o'n tîm yn hapus i drafod adnewyddu’r bagiau gyda chi.

 

 • 01446 700111