Casgliadau Bagiau Du

Gall cartrefi’r Fro roi uchafswm o 2 fag du o wastraff y cartref mas i’w casglu bob pythefnos.

 

Casgliadau: Bob pythefnos

 

Rhowch eich bagiau du mas i’w casglu cyn 7.00am ar eich diwrnod casglu. 

 

 

Codi'r cyfyngiad dros dro ar gyfyngiadau bagiau du

Mae codi’r cyfyngiad ar fagiau du dros dro r gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd bellach wedi dod i ben.

 • Gall preswylwyr osod hyd at bedwar bag du allan ar eu diwrnod casglu bagiau du nesaf tan ddydd Llun 01 Chwefror 2021.

 • O ddydd Llun 01 Chwefror 2021 byddwn yn dychwelyd i'r terfyn dau fag du fesul cartref

 

 • Bydd angen defnyddio bagiau du o faint safonol 

 • Ni chesglir bagiau mawr iawn megis bagiau biniau olwynion

 • Pan gaiff bagiau du ychwanegol eu cyflwyno, ni chânt eu casglu a gallai camau gorfodi gael eu cymryd

 • Dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, ni fydd y cyfyngiad yn berthnasol

 • Ni fydd eich diwrnod casglu yn newid

 

Bagiau Du

Tick
 • Cewynnau
 • Weips gwlyb
 • Polystyrene
 • Gwastraff cyffredinol
 • Hambyrddau plastig du
 • Ailgylchu 
 • Batris
 • Cynwysyddion nwy
 • Gwastraff Bwyd

 

lwfans bagiau ychwanegol

Angen mwy o help? Os oes yn eich cartref:

 • 6 neu fwy o breswylwyr

 • Gwastraff a gwelyau anifeiliaid anwes
 • Lludw o losgwyr/tanau cartref 
 • Cewynnau neu gynhyrchion hylendid oedolion

 • Gwastraff arall na allwch ei ailgylchu neu’i gyfyngu i 2 fag.

Bydd aelod o’n tîm yn trafod eich anghenion gyda chi a gellir trefnu i warden ymweld â’ch cartref.

 • 01446 700111