Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Tai Bach Cyhoeddus

Lleoliadau ac oriau agor tai bach cyhoeddus ledled Bro Morgannwg, yn cynnwys cyfleusterau preifat sy’n rhan o’r Cynllun Grant Adnoddau Cyhoeddus (CGAC)* 

 

Noder mai amserau bras yw’r rhain. O bryd i’w gilydd, mae ffactorau’r tu hwnt i’n rheolaeth yn effeithio ar oriau agor neu gau cyfleusterau.  

 

Y Barri

Park Crescent: 07:30 - 16:00 Gaeaf / 07.30 - 17:00 Haf

 

Llyfrgell y Sir, Sgwâr y Brenin: 09:00 - 17:00

 

Maes parcio'r Cnap: 08:00 - 19:15 Gaeaf / 08.00 -  19:35 Haf

 

Maes parcio aml-lawr, Holton Road: 07:00 - 16:00 

 

Parc Gwledig Porthceri: 08:00 - 16:10 Gaeaf / 08.00 - 17:10 Haf

 

Thompson Street: 08:00 - 16:20

 

Bae Jackson, Redbrink Crescent: 09:00 - 18:00 (Mai - Hydref yn unig)

 

Cysgodfa'r Gorllewin, Ynys Y Barri: 07:30 - 19:00 Gaeaf / 07.30 -  21:00 (o'r Pasg tan fis Hydref)

 

Maes parcio Harbour Road: 09:00 - 19:00 (yn agored rhwng y pasg a mis Hydref yn unig)

 

Carousel Amusement, Ynys y Barri*: 10:00 - 21:00 (Ebrill - Medi) / 10:00 - 18:00 (Hydref -  Mawrth)

 

Parc Romilly: 08:00 - 19:00

Y Bont-faen

Maes parcio Neuadd y Dref: 07:30 - 16:45

 

Llanilltud Fawr

Pound Field, Boverton Road: 09:00 - 18.00 

 

Maes parcio Neuadd y Dref, Y Sgwâr: 09:00 - 18.00

 

Traeth Llanilltud Fawr, Cwm Colhuw: 09:30 - 18.00

 

Penarth

Canol y dref, Albert Road: 07:30 - 16:30

 

Y Gerddi Eidalaidd, The Esplanade: 08:00 - 17:00 Gaeaf / 08:00 - 20:00 Haf

 

Maes parcio'r clogwyni: 08:30 - 16:00

 

Pentref Cosmeston: 09:00 - 15:00 Gaeaf / 09.00 - 16.00 Haf

 

Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston: 09.30 - 16.30 Gaeaf / 09.00 - 17.00 Haf

 

Pier Penarth: 09:00 - 17:00 Gaeaf / 09.00 - 21.00 Haf

 

Arfordir Treftadaeth Morgannwg 

Maes parcio Aberogwr: 08:30 - 17.30

 

Traeth Dunraven, Southerndown: 09:00 - 17:30