Cost of Living Support Icon

Tai Bach Cyhoeddus

Lleoliadau ac oriau agor tai bach cyhoeddus ledled Bro Morgannwg, yn cynnwys cyfleusterau preifat sy’n rhan o’r Cynllun Grant Adnoddau Cyhoeddus (CGAC)* 

 

Noder mai amserau bras yw’r rhain. O bryd i’w gilydd, mae ffactorau’r tu hwnt i’n rheolaeth yn effeithio ar oriau agor neu gau cyfleusterau.  

 

Hysbysiad: Cau Cyfleusterau Cyhoeddus yn Barhaol*

 

O 31 Mawrth 2024, bydd y toiledau i fenywod / dynion / pobl anabl yn Park Crescent, Maes Parcio Aml-lawr y Barri (Court Rd) a Home Bargains (Thompson St) yn cau yn barhaol.

 

Mae'r penderfyniad hwn yn deillio o gyfyngiadau cyllidebol a'r angen i wneud arbedion, yn ogystal â'r costau parhaus sydd eu hangen i gynnal y cyfleusterau hyn i safon dderbyniol, nad ydym bellach yn gallu eu cynnal.

 

Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Y Barri

Park Crescent: 07:30 - 16:00 Gaeaf / 07.30 - 17:00 Haf*

 

Llyfrgell y Sir, Sgwâr y Brenin: 09:00 - 17:00

 

Maes parcio'r Cnap: 08:00 - 19:15 Gaeaf / 08.00 -  19:35 Haf

 

Maes parcio aml-lawr, Holton Road: 07:00 - 16:00 

 

Parc Gwledig Porthceri: 08:00 - 16:10 Gaeaf / 08.00 - 17:10 Haf

 

Thompson Street: 08:00 - 16:20*

 

Bae Jackson, Redbrink Crescent: 09:00 - 18:00 (Mai - Hydref yn unig)

 

Cysgodfa'r Gorllewin, Ynys Y Barri: 07:30 - 19:00 Gaeaf / 07.30 -  21:00 (o'r Pasg tan fis Hydref)

 

Maes parcio Harbour Road: 09:00 - 19:00 (yn agored rhwng y pasg a mis Hydref yn unig)

 

Carousel Amusement, Ynys y Barri*: 10:00 - 21:00 (Ebrill - Medi) / 10:00 - 18:00 (Hydref -  Mawrth)

 

Parc Romilly: 08:00 - 19:00

Y Bont-faen

Maes parcio Neuadd y Dref: 07:30 - 16:45

 

Llanilltud Fawr

Pound Field, Boverton Road: 09:00 - 18.00 

 

Maes parcio Neuadd y Dref, Y Sgwâr: 09:00 - 18.00

 

Traeth Llanilltud Fawr, Cwm Colhuw: 09:30 - 18.00

 

Penarth

Canol y dref, Albert Road: 07:30 - 16:30

 

Y Gerddi Eidalaidd, The Esplanade: 08:00 - 17:00 Gaeaf / 08:00 - 20:00 Haf

 

Maes parcio'r clogwyni: 08:30 - 16:00

 

Pentref Cosmeston: 09:00 - 15:00 Gaeaf / 09.00 - 16.00 Haf

 

Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston: 09.30 - 16.30 Gaeaf / 09.00 - 17.00 Haf

 

Pier Penarth: 09:00 - 17:00 Gaeaf / 09.00 - 21.00 Haf

 

Arfordir Treftadaeth Morgannwg 

Maes parcio Aberogwr: 08:30 - 17.30

 

Traeth Dunraven, Southerndown: 09:00 - 17:30