Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Tipio anghyfreithlon

Tipio anghyfreithlon yw gwaredu gwastraff ar dir neu mewn dŵr yn anghyfreithlon.

 

Tipio anghyfreithlon ar dir sy'n cael ei gynnal gan y Cyngor

Gallwn gael gwared ar dipio anghyfreithlon ar dir sy'n cael ei gynnal gan y Cyngor ym Mro Morgannwg.

 

Gallwch roi gwybod i ni am dipio anghyfreithlon ar ffyrdd, palmentydd neu dir a gynhelir gan y Cyngor ar-lein.

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y manylion canlynol:

  • Pa fath o wastraff sydd wedi'i dipio’n anghyfreithlon

  • Faint o wastraff sydd wedi'i dipio’n anghyfreithlon

  • Ble mae’r gwastraff sydd wedi’i dipio’n anghyfreithlon

 

Adrodd ar-lein am dipio anghyfreithlon

  

Tipio’n anghyfreithlon ar dir preifat

Ni allwn gael gwared ar dipio anghyfreithlon ar dir preifat.

 

Perchnogion tir sy'n gyfrifol yn gyfreithiol am glirio a chael gwared ar dipio anghyfreithlon ar dir preifat.

 

Mae'n bosibl y gallwn gymryd camau gorfodi yn dibynnu ar fath a maint y gwastraff. I drafod yr opsiynau sydd ar gael, cysylltwch â'n Huned Troseddau Gwastraff:

 

Cael gwared ar eich gwastraff yn gyfrifol

Os ydych yn rhoi eich gwastraff i rywun arall i'w waredu mae gennych ddyletswydd gofal i wneud yn siŵr ei fod yn cael ei waredu'n gyfreithiol gan gludwr gwastraff cofrestredig. Ceir rhestr o gludwyr gwastraff cofrestredig ar  wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

Gallech gael dirwy o hyd at £5000 gan lys ynadon os na fyddwch yn cymryd mesurau rhesymol i wirio bod gweithredwyr yn gludwyr gwastraff cyfreithlon fydd yn cael gwared ar eich gwastraff yn gywir.