Tipio Slei Bach

Os ydych chi wedi gweld achos o dipio slei bach, gallwch chi ddweud wrthon ni amdano ar-lein

 

Wrth ddweud wrthon ni am y tipio slei bach, cofiwch ddweud wrthon ni:

  • Pa fath o wastraff oedd e?
  • Faint ohono oedd?
  • Lleoliad y tipio

Noder: Cyfrifoldeb trigolion yw sicrhau bod gwastraff y cartref a gynhyrchir ar eu heiddo’n cael ei waredu ar safle cymeradwy. Gall trigolion gael eu dirwyo hyd at £5,000 mewn llys ynadon os ydynt yn methu gweithredu mesurau rhesymol i wirio bod cwmni’n waredwr gwastraff cyfreithlon, ac y bydd gwastraff yn cael ei waredu yn y ffordd gywir. 

  

Dweud wrthon ni am dipio slei bach

Os ydych chi wedi gweld achos o dipio slei bach, gallwch chi ddweud wrthon ni amdano ar-lein drwy ddefnyddio’r ffurflen hon. 

 

Ffurflen Tipio Slei Bach