Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Ailgylchu Gwastraff Bwyd

Mae ailgylchu gwastraff cegin yn golygu y gall trigolion roi gwastraff bwyd mewn un cynhwysydd ar gyfer ei ailgylchu.

 

Casgliad: Wythnosol

 

Gwnewch yn siŵr fod eich cist wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7:00am ar ddiwrnod eich casgliad os gwelwch yn dda.   

 

windfall fruitFfrwyth cwympo 

Cofiwch roi unrhyw ffrwythau gwastraff yn eich cynwysyddion bwyd i’w casglu pan yn bosib.

 

Os oes gormod i’w ffitio yn eich cadi gwastraff bwyd, gallwch lenwi 2 fag gwastraff gardd a’u gosod allan ar eich diwrnod casglu bagiau du. Os oes gennych fwy na 2 fag, rhowch y rhain allan gyda'ch gwastraff gwyrdd i'w gasglu.

 

Nodwch y gwastraff fel ffrwyth cwympo.

 

Peidiwch â gorlenwi'ch bagiau gan y byddant yn mynd yn rhy drwm i'r criwiau eu codi.

 

Gwirio eich dyddiadau casglu a tanysgrifo ar gyfer negeseuon atgoffa

Rhowch eich manylion isod i dderbyn e-byst wythnosol y noson cyn eich casgliad. 

Cadi Gwyrdd - Gwastraff bwyd

 

Food-waste-caddy

 

Food-waste

 

Tick
 • Ffrwythau a llysiau
 • Bara, teisennau a phasteiod
 • Cig a physgod
 • Bwyd cŵn a chathod
 • Bwyd moch cwta, cwningod ac adar 
 • Pilio ffrwythau a llysiau
 • Cregyn ac esgyrn
 • Bagiau te a gwaddodion coffi
 • Plisgyn wyau
 • Pecynnau
 • Hylifau
 • Olewau neu fraster
 • Baw dynol neu anifeiliaid

 

 

Ar ôl i'ch gwastraff bwyd gael ei gasglu, caiff ei gludo i gyfleuster lle gellir ei droi'n egni diolch i broses o'r enw treuliad anaerobig.