Cost of Living Support Icon

Ailgylchu A-Y

Os nad ydych chi’n siŵr ble i roi rhai eitemau, ewch i fwrw golwg ar y daflen wybodaeth y byddwn yn ei rhoi ichi gyda’ch cynwysyddion newydd, neu gallwch ddefnyddio ein canllaw A i Y defnyddiol.

 

Mae’n gadael ichi chwilio am eitem ac fe fyddwn yn dweud wrthych sut i’w ailgylchu neu gael gwared arno’n gywir.

 

Beth gallaf ei ailgylchu?

Chwiliwch am eitem ac fe rown wybod i chi sut mae ei ailgylchu neu chael gwared ohoni.

 

 

 

A

 • Amlenni (brown)
  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Oren

 • Amlenni (gwyn)
  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Gwyn

 • Agorwyr tun
  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 

B

 • Bagiau llysiau

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Bagiau plastig a lapiad meddal (bagiau ffrwythau a llysiau, bagiau siopa wedi torri, bagiau bwyd wedi rhewi, deunydd lapio swigod)

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

  Nodiadau: Archfarchnadoedd mawr: Tesco, Asda, Morrisons a Waitrose.

 • Bagiau ffrwythau

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Balwnau
  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Bras (unrhyw gyflwr, newydd neu wedi’u defnyddio)
  Nodiadau: Ailgylchwch yn y siop yn Awesome yn y Barri neu'r Bont-faen
 • Bagiau bara 

  Nodiadau: Terracycle - Ailgylchwch yn y siop yn Awesome yn y Barri neu'r Bont-faen
 • Blychau wyau

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Oren

 • Bagiau plastig

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Blychau grawnfwyd

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Oren

  Nodiadau: Rhowch y deunydd lapio plastig yn eich gwastraff bag du.

 • Bwyd (wedi coginio ac amrwd)

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Cadi bwyd

  Ailgylchu Ar Wahan: Cadi bwyd

 • Bag papur ty bach

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Blychau powdwr golchi

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Oren

  Nodiadau: Sicrhewch nad oes powdwr ar ôl yn y blwch.

 • Bocsys pizza [Glân] 

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Oren

 • Bocsys pizza [Seimllyd]

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Blychau wyau plastig 

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

 • Blychau plastig tecawê [Glân] 

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch.

 

C

 • Caeadau pot iogwrt 

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Caeadau haen prydau parod

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Caniau Alwminiwm

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

 • Cardiau pen-blwydd (Gyda ffoil neu glitr)

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Cardiau penblwydd (Heb ffoil neu glitr)

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Oren

  Nodiadau: Yn anffodus ni allwn ailgylchu cardiau gyda glitter neu ddeunyddiau metelaidd eraill, rhowch y rhain yn eich bag du.

 • Cardfwrdd

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Oren

 • Cardiau

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Oren

  Nodiadau: Tynnwch unrhyw ddeunydd addurno e.e. gliter.

 • Cartonau

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch.

 • Cemegau, gwenwynau a phlaladdwyr

  Nodiadau: Cysylltwch â chwmni arbenigol.

 • Cerrig / hadau ffrwythau

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Cadi bwyd

  Ailgylchu Ar Wahan: Cadi bwyd

 • Caniau polish dodrefn

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

 • Caniau hersbrê

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

 • Cetris inc

  Nodiadau: Cyfeiriwch at ganllaw’r gwneuthurwr.

 • Cartonau Sudd

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch.

 • Cwpanau Tafladwy

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Cylchgronau

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Gwyn

 • Cynwysyddion colur (unrhyw frand o gynwysyddion colur gan gynnwys compactau powdr a chysgod llygaid, ffyn gwefusau a bochau, ffyn a thiwbiau masgara, minlliw, sgleinwyr gwefusau a balmau gwefusau)

  Nodiadau: Terracycle - Ailgylchwch yn y siop yn Awesome yn y Barri neu'r Bont-faen.
 • Cartonau/tetra pak llaeth

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch.

 • Carpion papur 

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Gwyn

  Nodiadau: Tipyn bach yn unig.

 • Cartonau smwddi

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch.

 

D

 • Deunydd lapio swigod
  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Deunydd pacio melysion (unrhyw frand o bocedi neu fagiau siocled a losin plastig, unrhyw frand o ddeunydd pacio siocled neu losin aml-becyn, deunydd lapio bar siocled plastig unigol)

  Nodiadau: Terracycle - Ailgylchwch yn y siop yn Awesome yn y Barri neu'r Bont-faen.

 

E

 • Erosolau

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

 

F

 • Ffoil alwminiwm

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch

 • Ffoil

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch

 • Ffotograffau

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 

G

 • Gwasarn cathod

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Gwellt/llwch llif moch cwta (wedi ei ddefnyddio)

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Gwellt/llwch llif

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Gwastraff meddygol

  Nodiadau: Cysylltwch â’ch bwrdd iechyd lleol i drefnu i gael gwared yr eitem hon.
 • Gwellt/llwch llif cwningen

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 

H

 • Haen lynu

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Hambyrddau plastig [nid rhai plastig brown na du]

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch.

 • Hances bapur lliwgar
  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Hancesi papur a hancesi gwlyb

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 

I 

 

 

J

 • Jariau bwyd babi (Gwydr)
  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Cadi Llwyd

  Nodiadau: Golchwch. Caeadau i fynd mewn bag glas (plastig a metel).

 • Jariau gwydr canhwyllau 

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Cadi Llwyd

  Nodiadau: Cofiwch waredu’r holl gŵyr.

 • Jariau (gwydr)

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Cadi Llwyd

  Nodiadau: Golchwch. Caeadau i fynd mewn bag glas (plastig a metel).

 

K

 

 

L

 • Lludw (glo)
  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Lludw (pren)

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Lensys cyffwrdd

  Nodiadau: Terracycle - Ailgylchwch yn y siop yn Awesome yn y Barri neu'r Bont-faen.

 • Llysiau'r Dial

  Nodiadau: Cysylltwch â Chyfoeth Naturiol Cymru am gyngor.

 

M

 • Masgiau wyneb tafladwy
  Nodiadau: Gallwch eu hailgylchu nawr yn Morrisons y Barri, gwybodaeth lawn yn https://www.reworked.com/blog/

   

 • Manilla Envelopes
  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Oren

 

N

 

 

O

 

P

 • Papur lapio brown

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Oren

 • Pwmp asthma

  Nodiadau: Cysylltwch â’ch fferyllfa leol.

 • Plastig du

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Plastig brown

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Pods coffi

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

  Nodiadau: Ailgylchwch yn y siop yn Awesome yn y Barri neu'r Bont-faen (podiau Tassimo a L'or a deunydd pacio allanol).

 • Pecynnau creision

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

  Nodiadau: Terracycle - Ailgylchwch yn y siop yn Awesome yn y Barri neu'r Bont-faen.

 • Poteli meddalydd defnydd

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch.

 • Poteli gwydr

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Cadi Llwyd

  Nodiadau: Golchwch.

 • Poteli hylif cyflyru gwallt a siampw

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch.

 • Post sothach

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Gwyn

 • Poteli moddion (Gwydr)

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Cadi Llwyd

  Nodiadau: Golchwch.

 • Poteli a chartonau llaeth [plastig]

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch.

 • Papurau newydd

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Gwyn

 • Papur [Brown]

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Oren

 • Papur [Gwyn]

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Gwyn

 • Pennau ac offerynnau ysgrifennu (unrhyw frand o ben, uwcholeuydd, marciwr neu hylif cywiro)

  Nodiadau: Terracycle - Ailgylchwch yn y siop yn Awesome yn y Barri neu'r Bont-faen.
 • Poteli cynnyrch glanhau plastig  

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

 • Polystyren

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Papur Post-it

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Gwyn

 • Poteli saws [gwydr]

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Cadi Llwyd

  Nodiadau: Golchwch.

 • Poteli saws [plasig]

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch.

 • Poteli siampw

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch.

 • Pecynnau losin

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Pecynnau Tetra® Cartonau

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch.

 • Poteli dwr (plastig)

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

 • Papur lapio

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Potiau iogwrt

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch.

 

Q

 

 

R

 • Rhwydi ffrwythau

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Raseli neu lafnau rasel

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 

S

 • Seloffen
  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 • Sisyrnau

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Du

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Du

 

T

 • Tiwbiau mewnol beics (unrhyw gyflwr, newydd neu wedi’u defnyddio) 

  Nodiadau: Ailgylchwch yn y siop yn Awesome yn y Barri neu'r Bont-faen.
 • Tuniau bisgedi

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

 • Tybiau menyn a mererin

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch.

 • Tiwb cardfwrdd papur cegin

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Oren

 • Tybiau mererin

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Glas

  Nodiadau: Golchwch.

 • Tiwbiau papur toiled

  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Oren

 

U

 

V

 

 

W

 

 

X

 

 

Y

 • Yellow Pages / Cyfeiriadur ffôn
  Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg: Bag Glas

  Ailgylchu Ar Wahan: Bag Gwyn

 

Z