Ailgylchu A-Y

Os ydych yn ansicr o'r hyn y gall cael ei ailgylchu o'ch gwastraff tŷ, defnyddiwch ein canllaw A-Y 

Mae'r canllaw defnyddiol hwn yn rhoi gwybod i chi pa eitemau y gallwch eu hailgylchu ar hyn o bryd yn y Fro, os gallan nhw gael eu casglu bob wythnos neu os oes angen i chi fynd â nhw at ein canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn y Barri neu Llandw.

 

 

 

 

 

A

Agorwyr caniau - Llandŵ ac Atlantic Trading

Allweddellau cyfrifiaduron a gemau - Llandŵ ac Atlantic Trading

Ambarelau - dim cyfleusterau ar hyn o bryd, siop elusen os yw'n gweithio'n iawn

Amlenni - ar ochr y ffordd

Asbestos - dim ond contractwyr all waredu asbestos. Cysylltwch â ni am gymorth

 
B

Bagiau bara - nid ydym yn gallu ailgychu bagiau bara, rhowch gyda'ch gwastraff bag du

Bagiau lledr - Llandŵ ac Atlantic Trading, banciau ailgylchu

Bagiau plastig Yn anffodus, nid ydym yn gallu ailgylchu bagiau plastig. Ailddefnyddiwch nhw os yn bosib neu rhowch nhw i mewn gyda’ch gwastraff bag du

Balŵns - ni ellir ailgylchu'r rhain

Batris car - Llandŵ ac Atlantic Trading

Batris cartref - swyddfeydd y Cyngor, siopau trydan lleol

Beiciau - mae’r meddyg beiciau yng Nghanolfan Hamdden Holm View yn atgyweirio neu’n ail-ddefnyddio’r darnau. Fel arall, Llandŵ ac Atlantic Trading

Torllwyth bochdew - yn eich bagiau du 

Bocsys ailgylchu - Llandŵ ac Atlantic Trading

Brwsys dannedd trydan - Llandŵ ac Atlantic Trading

Bwyd - casgliad gwastraff cegin ochr y ffordd

Bylbiau golau cyffredin, ynni isel, gwynias a lampau nwy - Llandŵ ac Atlantic Trading; rydyn ni'n eich cynghori i beidio'u rhoi yn eich bag sbwriel cyffredin heb eu lapio'n ddda a'u gosod yng nghanol y bag i osgoi niwed i bobl eraill

 
C

Camerâu fideo - Llandŵ ac Atlantic Trading

Caniau alwminiwm - ar ochr y ffordd; golchwch a gwasgwch

Caniau erosol - ar ochr y ffordd. Gwagiwch y can yn drylwyr, tynnwch y clawr a rhowch y ddau yn eich bocs ar wahân

Cardiau - ar ochr y ffordd yn y casgliad cardfwrdd; tynnwch unrhyw addurniadau, glud a rhubanau

Carped - Llandŵ ac Atlantic Trading

Cardfwrdd - ar ochr y ffordd

Cartonau Tetra Pak - Golchwch yn drylwyr, ac ailgylchwch. Fel arall, gallwch chi fynd i ganolfannau Llandŵ ac Atlantic Trading neu fanciau ailgylchu penodol

Catalogau - ar ochr y ffordd yn y casgliad papur

Torllwyth cath - yn eich bagiau du 

CDs - ar ochr y ffordd, arwerthiant cist car, siop elusen

Celfi gardd - Llandŵ ac Atlantic Trading

Cetrysau inc - siopau elusen

Chwaraewyr CD - Llandŵ ac Atlantic Trading

Chwaraewyr DVD - Llandŵ ac Atlantic Trading

Clociau trydan - Llandŵ ac Atlantic Trading

Cloriannau trydan - Llandŵ ac Atlantic Trading

Coed Nadolig - mae gwybodaeth dymhorol yn ymddangos ar y wefan ym mis Ionawr

Consolau gemau - Llandŵ ac Atlantic Trading, neu fanciau ailgylchu

Craidd caled - Llandŵ ac Atlantic Trading; mae angen caniatâd i fynd â cherbyd sy’n fwy na char

Cwpanau a mathau eraill o tseina - gellir rhoi'r rhain yn y cynhwysydd craidd caled yn Llandŵ ac Atlantic Trading

Cyfarpar cadw'n heini - Llandŵ ac Atlantic Trading neu ffoniwch i drefnu casgliad

Cyfarpar cegin trydanol - Llandŵ ac Atlantic Trading neu ffoniwch i drefnu casgliad

Cyfrifiaduron - Llandŵ ac Atlantic Trading; cofiwch ddileu’r wybodaeth ar eich cyfrifiadur

Cyfrifianellau trydan - Llandŵ ac Atlantic Trading

Cylchgronau - ar ochr y ffordd

Cyllyll a ffyrc plât nicel - Llandŵ ac Atlantic Trading

Cyllyll cegin - Llandŵ ac Atlantic Trading (dywedwch wrth gyrraedd). Fel arall, lapiwch yn ddiogel mewn papur newydd, deunydd lapio plastig neu debyg, selio'r pecyn a'i roi yng nghanol eich sach ddu er mwyn osgoi niwed i bobl eraill

 
   
 

Dillad - Llandŵ ac Atlantic Trading, arwerthiant cist car, siop elusen

Dur gwrthstaen - Llandŵ ac Atlantic Trading

DVDs - Llandŵ ac Atlantic Trading

 
 

Eitemau trydanol - Llandŵ ac Atlantic Trading

Eillwyr/ rasalau trydan - Llandŵ ac Atlantic Trading

Esgidiau - banciau ailgylchu, siop elusen

 
 

Ffaniau trydan - Llandŵ ac Atlantic Trading, neu ffoniwch i drefnu casgliad

Ffenestri uPvc - Llandŵ ac Atlantic Trading

Ffoil - cyn belled nad ydy e wedi ei heintio gyda bwyd, diod neu gemegolion, gallwch chi ei ychwanegu at eich casgliad ailgylchu cymysg wythnosol

Ffonau - Llandŵ ac Atlantic Trading

Ffonau symudol - llawer o elusennau. Fel arall, Llandŵ ac Atlantic Trading

Ffotograffau - ni ellir ailgylchu'r rhain ar hyn o bryd

Ffriwyr - Llandŵ ac Atlantic Trading

Ffwrn / popty - Llandŵ ac Atlantic Trading neu ffoniwch i drefnu casgliad

 
 

Gemau fideo - Llandŵ ac Atlantic Trading

Gliniaduron - Llandŵ ac Atlantic Trading  (cofiwch ddileu’r wybodaeth)

Gwastraff peryglus - dyma beth i'w wneud

Gwregysau - Llandŵ ac Atlantic Trading, banciau ailgylchu, siopau elusen

 
  Haenen lynu (clingfilm) - Yn anffodus, ni allwn ailgylchu hwn. Dylech ei roi i mewn gyda’ch gwastraff bag du.

Haearn - Llandŵ ac Atlantic Trading

 
 

Jariau - casgliad ailgylchu cymysg ochr y ffordd

 

 
 

Llyfrau - Llandŵ ac Atlantic Trading, arwerthiant cist car, siop elusen

 
 

Microdon / popty ping - Llandŵ ac Atlantic Trading

Torllwyth mochyn cwta - yn eich bagiau du 

 
 

Oergelloedd / rhewgelloedd - Llandŵ ac Atlantic Trading

Offer coginio - Llandŵ ac Atlantic Trading

Offer cyfrifiadurol - Llandŵ ac Atlantic Trading

Offer swyddfa - plastig caled fel prenau mesur, dalwyr cyfarpar a.y.b. - Llandŵ ac Atlantic Trading

Olew bwyd / coginio - Llandŵ ac Atlantic Trading

Olew cerbydau - Llandŵ ac Atlantic Trading, eich garej lleol

 
  Paent - dim cyfleusterau ailgylchu; dyma sut i gael gwared ohono

Papur - ar ochr y ffordd (tynnir styfflau ar y safle prosesu)

Papur wedi’i rwygo Yn anffodus nid ydym yn gallu ailgylchu papur wedi’i rwygo. Dylech ei roi i mewn gyda’ch gwastraff bag du. 

Papur lapio - ail-ddefnyddio, ar ochr y ffordd

Papurau newydd - ar ochr y ffordd

Peiriannau ateb -  Llandŵ ac Atlantic Trading

Peiriannau coffi trydan - Llandŵ ac Atlantic Trading

Peiriannau ffacs - Llandŵ ac Atlantic Trading

Peiriannau golchi dillad - Llandŵ ac Atlantic Trading neu ffoniwch i drefnu casgliad

Peiriannau golchi llestri - Llandŵ ac Atlantic Trading neu ffoniwch i drefnu casgliad

Peiriannau gwnïo - Llandŵ ac Atlantic Trading

Peiriannau sychu dillad - Llandŵ ac Atlantic Trading neu ffoniwch i drefnu casgliad

Peiriannau sychu gwallt - Llandŵ ac Atlantic Trading neu ffoniwch i drefnu casgliad

Post-its - ar ochr y ffordd; tynnwch y stribedi gludiog

Post sothach - ar ochr y ffordd

Poteli gwydr - ar ochr y ffordd

Poteli nwy - Llandŵ ac Atlantic Trading

Poteli siampŵ a hufen llyfnhau - golchwch nhw a'u rhoi yn eich casgliad ailgylchu cymysg wythnosol

Potiau planhigion - Llandŵ ac Atlantic Trading

Plastig du neu frown – Yn anffodus, ni allwn ailgylchu hwn. Dylech ei roi i mewn gyda’ch gwastraff bag du. 

 
 

Radio - Llandŵ ac Atlantic Trading

Rasalau - am resymau iechyd a diogelwch, rydyn ni'n gofyn i chi osod y pen yn y sbwriel cyffredinol gyda'r darn diogelwch plastig arno. Os gallwch chi dynnu'r pen yn ddiogel, gallwch chi ailgylchu'r ddolen yn y casgliad cymysg

Rheiddiaduron - Llandŵ ac Atlantic Trading, neu ffoniwch i drefnu casgliad

Rwbel - Llandŵ ac Atlantic Trading; mae angen caniatâd i ddod mewn cerbyd sy’n fwy na char

   
 
 

Seloffen - Yn anffodus, ni allwn ailgylchu hwn. Dylech ei roi i mewn gyda’ch gwastraff bag du.

Sgriniau cyfrifiadur - Llandŵ ac Atlantic Trading

Siswrn - Llandŵ ac Atlantic Trading

Sugnwyr llwch - Llandŵ ac Atlantic Trading

 
 

Teclynnau DIY trydanol - Llandŵ ac Atlantic Trading

Tecstiliau - Llandŵ ac Atlantic Trading neu fanciau ailgylchu

Teganau – Llandŵ ac Atlantic Trading, arwerthiant cist car neu siop elusen

Teiars - Llandŵ ac Atlantic Trading

Teipiaduron - Llandŵ ac Atlantic Trading

Teledu - Llandŵ ac Atlantic Trading neu ffoniwch i drefnu casgliad

Tetra Pak - ar ochr y ffordd. Fel arall, gallwch chi fynd i ganolfannau Llandŵ ac Atlantic Trading neu fanciau ailgylchu penodol

Tiwbiau fflworoleuol - Llandŵ ac Atlantic Trading

Tiwbiau pelydryn catod - Llandŵ ac Atlantic Trading, neu ffoniwch i drefnu casgliad

Tostwyr - Llandŵ ac Atlantic Trading

Trugareddau - arwerthiant cist car, siop elusen, ailgylchu arferol

Trydanol - Llandŵ ac Atlantic Trading, neu ffoniwch i drefnu casgliad

Tybiau hufen ia - golchwch yn drylwyr ac ailgylchwch

 

 

 
 

Unedau awyru - Llandŵ ac Atlantic Trading neu ffoniwch i drefnu casgliad