Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Ailgylchu A-Y

Os ydych yn ansicr o'r hyn y gall cael ei ailgylchu o'ch gwastraff tŷ, defnyddiwch ein canllaw A-Y 

Mae'r canllaw defnyddiol hwn yn rhoi gwybod i chi pa eitemau y gallwch eu hailgylchu ar hyn o bryd yn y Fro, os gallan nhw gael eu casglu bob wythnos neu os oes angen i chi fynd â nhw at ein canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn y Barri neu Llandw.

 

Beth gallaf ei ailgylchu?

Chwiliwch am eitem ac fe rown wybod i chi sut mae ei ailgylchu neu chael gwared ohoni.


Ewch i Ailgylchu Cymru am ragor o wybodaeth.