Recycling in a box

Ailgylchu Cymysg

Mae ailgylchu cymysg yn golygu y gall trigolion osod eu holl ddeunydd ailgylchu mewn un cynhwysydd i’w gasglu.

 

Mae casgliadau cyfunol ar waith ymhobman ac eithrio’r Fro wledig.

 

Symudodd y Fro wledig ar system gasglu wedi’i didoli yn Hydref 2019. Caiff yr un newid ei gyflwyno yn ardal y Barri yng Ngwanwyn 2020 ac yna Penarth, Sili a’r cyffiniau o Hydref 2020. 

 

Casgliad: Wythnosol 

 

Gwnewch yn siŵr fod eitemau wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7.00am ar ddiwrnod eich casgliad.  

 

Gwirio eich dyddiadau casglu a tanysgrifo ar gyfer negeseuon atgoffa

Rhowch eich manylion isod i dderbyn e-byst wythnosol y noson cyn eich casgliad. 

Helpwch ni drwy rinsio poteli, jariau a chaniau cyn eu rhoi ar ochr y cwrbyn, a thynnwch unrhyw gaeadau o boteli plastig, gan fod yr eitemau yma yn mynd trwy broses ailgylchu gwahanol.

 

  • Papur
  • Gwydr
  • Caniau
  • Cardfwrdd
  • Plastig
  • Ffoil glân
  • Caniau erosol gwag
  • Cartonau

 

Os ydych yn ansicr o'r hyn y gall cael ei ailgylchu o'ch gwastraff tŷ, defnyddiwch ein canllaw A-Y. 

Ailgylchu A-Y

Blue-recycling-bagBocsys a Rhwyd Ailgylchu

Gellir casglu bocsys o Depo’r Alpau.

 

Gellir gosod rhwydi dros ben y bocs ailgylchu i ddal y deunyddiau yn eu lle pan fydd y tywydd yn wyntog ar ddiwrnod y casgliad.  

 

 

Recycling box with net

Bocsys a Rhwydi Ailgylchu

Gellir casglu bocsys o Depo’r Alpau.