Cymorth gyda Chasgliadau

Gwasanaeth cymorth yn rhad ac am ddim i bobl sydd angen help wrth osod eu sbwriel ac ailgylchu wrth ochr y ffordd

 

I wneud cais am gymorth gyda chasgliad, cysylltwch â’r Tîm Rheoli Gwastraff:

 

 

Cyfeiriad: Rheolydd y Gwaith, Rheoli Gwastraff a Glanweithdra, Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, Gwenfô, Bro Morgannwg CF5 6AA

 

Bydd goruchwylydd eich ardal yn trefnu cyfarfod â chi ar adeg cyfleus i asesu eich sefyllfa a’ch anghenion cartref.