Cost of Living Support Icon

Cymorth â Chasgliadau Gwastraff

Gwasanaeth cymorth yn rhad ac am ddim i bobl sydd angen help wrth osod eu sbwriel ac ailgylchu wrth ochr y ffordd

  

Os ydych yn cael trafferth cario'ch ailgylchu a sbwriel i ymyl y ffordd i gael eu casglu ac nad oes unrhyw un yn byw yn y cartref a allai helpu, yna efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth â chasgliadau.  


I wneud cais am gymorth â chasgliadau, defnyddiwch y manylion cyswllt isod. Bydd aelod o'r tîm rheoli gwastraff mewn cysylltiad i asesu eich cais.